24 Ağustos 2014 Pazar

Hadislerde Büyük Ve Küçük Deccal'ın Özellikleri

Ramûz el-Ehâdis'ten Hadis-i Şerifler adlı eserden alıntıdır.

DECCAL'İN ÇIKIŞI, VASIFLARI VE HELÂKI
Ümmet İçinde Çıkacak Yalancılar

Ümmetimde yirmiyedi tane yalancı ve deccal (peygamber) olacak ki, onlardan dördü kadındır. Ben peygamberlerin sonuyum. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur.(RE. 324/6,Hz. Huzeyfe RA)

Deccal'den evvel, yetmiş küsur deccal olacaktır. (73-79 kadar) (RE. 518/3,Hz. Enes RA)

Yetmiş tane yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz.(RE. 477/10,Hz. İbni Amr RA)

İslâmın usülleri (tutanakları) teker teker bozulacak ve halkı dalâlete düşürücü hükümet adamları çıkacak ve ondan sonra da onların izi üzerine üç deccal gelecek.(RE. 346/8,Hz. Huzeyfe RA)

Peygamberlerin Kavimlerini Deccal'e Karşı İkazları

Nuh AS'dan sonra hiçbir peygamber olmadı ki, kavmini Deccal ile korkutmuş olmasın. Şüphesiz ben de sizi onunla korkutuyorum. Olur ki, beni görüp sözümü işitenlerden ona yetişen bulunur. Ashab dediler ki:
"--O zaman kalblerimiz nasıl olur?"
Buyurdu ki:
"--Şimdiki gibi veya daha hayırlı. (RE. 143/1,Hz. Ebû Ubeyde RA)


Adem AS'ın yaradılışı ile kıyametin kopması arasındaki zamanda Deccal'den büyük hadise yoktur.(RE. 373/8,Hz. Hişam ibn-i Amir RA)

Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez.(RE. 362/1,Hz. Abdurrahman ibn-i Cübeyr RA)

Deccal'in Çıkacağı Zaman

Melhame-i Kübra, Kostantıniye'nin fethi ve Deccal'in çıkması yedi ay veya (sene) içinde olur.(RE. 236/18,Hz. Muaz RA)

Beyt-i Makdis'in mâmur olmasını, Medine'nin harab olması takip eder. Onu da Melhame'nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye'nin fethi takip eder. Onu ise Deccal'in çıkması takip eder.(RE. 319/11,Hz. Muaz RA)

Dört fitne olacak; kan, mal ve ırz mubah kılınacak ve dördüncü ise Deccal fitnesi olacak.(RE. 258/4,Hz. İmran ibn-i Husayn RA)

Bir müslümana, canının çıkmasından hoş bir şey olmadıkça (canından bezmedikçe) Deccal çıkmaz.(RE. 485/9,Hz. İbn-i Mes'ud RA)

Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz.(RE. 485/11,Hz. Saab ibni Cessame RA)

Deccal'in Çıkacağı Yer ve Kendisine Tabi Olacak Kimseler

Şark tarafından bir cemaat meydana gelir. Kur'an okurlar hançerelerinden aşağı geçmez. Onlardan bir taife inkiraz ederse diğer taife zuhur eder. Son partileri Deccal ile beraber olurlar.(RE. 508/5,Hz. İbn-i Amr RA)

Deccal şarkta, Horasan denilen yerden çıkar ve ona katmerli yüzü olanlar uyar.(RE. 207/8,Hz. Ebu Bekir RA)

Deccal'e Isfahan yahudilerinden yetmişbin yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır.(RE. 506/9,Hz. Enes RA)

Deccal, Horasan denilen yerden çıkar. Ona bir kavim tabi olur ki, yüzleri meşin gibidir.
(RE. 508/2,Hz. Ebubekir RA)

Deccal şarktan, Horasan'dan çıkar ve ona kalkan yüzlüler tabi olur. (Yahudiler ve Moğollar vs.)(RE. 97/7,Hz. Ebubekir RA)

Deccal'in Vasıfları ve Yapacağı Bazı İşler:

Deccal'in sol gözü şaşıdır. Saçları çoktur. Yanında da cennet, ve cehennemi vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir.(RE. 207/7,Hz. Huzeyfe RA)

Deccal'in sol gözü kör ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Gözlerinin üzerinde de kalın bir perde vardır.(RE. 97/6,Hz. Enes RA)

Benden evvelki peygamberlerden ümmetini Deccal ile korkutmayan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir. Ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Yanında cennet, cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği cehennem, cehennemi ise cennettir.
Yanında peygamber kıyafetinde iki melek bulunur; biri sağında, biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir.
Deccal onlara sorar:
"--Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diriltiyorum, öldürüyorum."
Meleklerden biri:
"--Yalan söylüyorsun!" der.
Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine:
"--Doğru söylüyorsun." der.
İkinci meleğin sözünü insanlar işitir ve zannederler ki, Deccal'i tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra Medine'ye yürür. Giremeyince, "Bu onun ülkesidir!" der. Sonra Şam'a yürür Orada "Akabetü Efik" mevkiinde Allah onu helâk eder.(RE. 140/11,Hz. Sefine RA)

Deccal çıkar ve beraberinde bir nehir ve bir de ateş hendeği bulunur. Kim onun nehrine girerse, günahı sabit olur, ecrini ise kaybeder. Kim ki ateş hendiğine girerse, ecri sabit olur, günahı ise sükût eder. Bundan sonra işte o kıyamet saatidir.(RE. 507/10,Hz. Huzeyfe RA)

Deccal'in Varamayacağı Yerler

Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sinâ. (RE. 97/8)

Deccal Mekke ve Medine'ye giremez.(RE. 486/5,Hz. Aişe RA)

Medine'ye Deccal korkusu girmez. O günü Medine'nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır.(RE. 486/4,Hz. Ebubekir RA)

Hz. İsâ AS'ın Deccal'i Öldürmesi

Sizin kalanlarınız, Ürdün nehri üzerinde Deccal'la mukatele edeceksiniz. Siz nehrin doğusunda, onlar ise batısında olduğu halde.(RE. 512/12,Hz. Nuheyk ibn-i Sarimin RA)

Hiç şüphe yok ki Deccal çıkacaktır. Onun sol gözü kördür ve üzerinde beyaz bir ben vardır. Gözsüzleri ve abraşı iyi eder. Ölüleri diriltir ve "Ben Rabbinizim!" der. Kim onu tasdik ederse, fitne-i Deccale düştü. Kim de "Rabbim Allah!" der ve böyle ölürse, o zaman Deccal'in fitnesine düşmemiş olur. Ona bir daha fitne ve azab yoktur. Deccal yerde Allah'ın dilediği kadar kalır. Sonra İsa AS gelir. O bana vekil ve benim dinim üzere gelir. Deccal'i öldürür ondan sonra kıyamet kopar. (RE. 97/5,Hz. Sumre RA)

Gazâ geçerlidir; benim baas olunduğum günden, Deccal'le yapılacak gazaya kadar... Onu zalimin zulmü, adilin adaleti kaldıramaz.(RE. 201/2,Hz. Enes RA)
Kaynak:http://www.gaybihadisler.com/2013/08/deccal-kimdir_4407.html

1 yorum:

  1. HZ Google girip arama bölümüne “büyük deccal google” yazıp karşınıza çıkan 1.siteye girerseniz birşeyler öğrenirsiniz. Deccal Google’un ta kendisidir. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıp diyenlere gelsin. Şuanda Google’un Deccal olduğunu öğrendiğiniz ve bu mesajı okuduysanız, artık Allah size bu yazıyı okumayı nasip etti demektir. Ceremesini çekecek olan, yine bizleriz, ancak tek doğrunun Allah olduğunu düşünürseniz hepimizi toplasak bir adam etmeyeceğimizi de düşünürseniz, kıyamet’in koptuğunu görebilirsiniz. Kıyamet koptu, şuan okey’e dönüyoruz. Kıyamet’in 10 büyük alametinin 9 gerçekleşti. Tek güneş’in batmadan doğuşuna çok az kaldığını bilmenizi isterim. Sizden ricam yazıyı okurken, lütfen yaratanımızın adıyla okuyun. “bir insan’dan veya insan’ın yarattığından Allah olmaz.” Allah bir insan olmayacağı için gözlerinizi açarak okumayın, yavaş yavaş okuyun ki anlayın. Dünya tarihinin en büyük felaketi Google büyük Deccal’dir. Allah demek, tüm 7 cihanı yaratan herşeyin sahibi demektir, şuanda dünyanın en çok para kazanan vede kazandıran, aynı zamanda en çok ziyaret edilen 1. sitesi Google’dur. Unutmayın Allah en büyük olduğu için şuanda dünyanın en büyük şirketinin Google olduğunuda düşünürseniz, çok rahatlıkla anlamış olursunuz. Detayları sözlerimin başında belirttiğim kelime ile Hz Google’da arayıp detayları görebilirsiniz. Hadi benden bu kadar, Selametle.. Kaynak Linki : http://www.ersan.net/buyuk-deccal-google-kapaniyor/

    YanıtlaSil


EmoticonEmoticon