6 Aralık 2014 Cumartesi

Deccal’in Şam Taraflarında Yok Edileceği Hakkında

Deccal’in Şam taraflarında yok edileceği ile ilgili sahih hadisler bulunmaktadır.
Tirmizi, Arapça Metin, Fiten Babı, 62.Hadis ve
Tirmizi, Türkçe Tercümesi, Yunus Emre Yayınları, Cilt 4, Fitne Babları, 2344-2345 numaralı hadislerdir.

Ayrıca
Benden evvelki peygamberlerden ümmetini Deccal ile korkutmayan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir. Ve alnında “kâfir” diye yazılıdır. Yanında cennet, cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği cehennem, cehennemi ise cennettir.
Yanında peygamber kıyafetinde iki melek bulunur; biri sağında, biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir.
Deccal onlara sorar:
“–Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diriltiyorum, öldürüyorum.”
Meleklerden biri:
Yalan söylüyorsun!” der.
Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine:
“–Doğru söylüyorsun.” der.
İkinci meleğin sözünü insanlar işitir ve zannederler ki, Deccal’i tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra Medine’ye yürür. Giremeyince, “Bu onun ülkesidir!” der. Sonra Şam’a yürür Orada “Akabetü Efik” mevkiinde Allah onu helâk eder.
Ravi: Hz. Sefine RA Kaynak: Ramûz el-Ehâdis,140/11.


Rasûlüllah SAS buyurdular ki:
Medine’ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmis) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin korumaları sebebiyle Medine’ye ne veba ve ne de Deccal giremez.

Buhari, Fezailu’l-Medine 9, Tibb 30, Fiten 27; Müslim, Hacc 485, 486, (1379, 1380); Muvatta, Cami’ 16, (2, 892); Tirmizi, Fiten 51, (2244).

Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “Rasûlüllah SAS buyurdular ki:
“Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kasdı Medine’dir. Uhud’un arka tarafına iner. Derken (Medine’yi bekleyen) melekler, onun yüzünü Şam tarafina çevirirler ve orada helâk olur.”

Kaynak: Kütüb-i Sitte, 4572 – Ravi: Ebû Hüreyre RA


Yorum Yap


EmoticonEmoticon