6 Aralık 2014 Cumartesi

IŞİD'in Bayrağı ve Anlamı

HZ. MUHAMMED'İN MÜHRÜ IŞİD BAYRAĞINDA

Üzerinde Kelime-i tevhidin bulunduğu bayrakla ilgili en kapsamlı yazıyı Habertürk'ten Murat Bardakçı kaleme aldı. Bardakçı'ya göre bayrağın üzerinde Hz. Muhammed'in yazdığı mektuplarda yer alan mühürle aynı. Hz. Muhammed'in o mektupları Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.


DÖRT ADET MEKTUP

Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde, Hazreti Muhammed'e ait dört adet mektup bulunur ve mektuplar Kıptîler'in reisi Mukavkıs'a, Ahsa Valisi el-Munzir bin Savâ'ya, Gassani hükümdarı Hâris bin Ebi Şemir elCassânî'ye ve sahte peygamber Müseylimetü'l Kezzâb'a gönderilmiştir. Mektupların altında da Peygamber'in üzerinde "Allah'ın elçisi Muhammed" mânâsına gelen "Muhammedun Resulullah" sözlerinin yazılı olduğu mührü basılıdır.

LOGOYU ÇİZEN TOPKAPI'DAKİ MEKTUPLARI BİLİYOR

Örgütün bayrağındaki, kelime-i tevhid'in ikinci kısmını, Hazreti Muhammed'in şimdi Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen mektuplarındaki bu mühür teşkil ediyor! Bayrağın kimin tarafından dizayn edildiğini bilmiyorum ama çizimi yapan kişinin Peygamberimizin Topkapı Sarayı'ndaki mektuplarından gayet iyi haberdar olduğu besbelli!

TASARIM ŞAHESERİ

IŞİD terörist olabilir, katil olabilir, hattâ dünyanın en kanlı örgütlerinden biri bile olabilir fakat bayrağı ile ilgili bir hususu çok kişinin hiddetleneceğini bilerek, açıkça dile getirmem lâzım: Bayrağın üzerine kelime-i tevhidin yerleştirilmesinde Hazreti Muhammed'in mührünün görüntüsünü aynen almak yaratıcı bir zekânın eseridir ve bu logo dolayısı ile bir tasarım şaheseridir!


Yorum Yap