26 Ocak 2015 Pazartesi

Hz. Mehdi Gömleği'nin Özellikleri ve Ordusu Hakkında

HZ. MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN GÖMLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

HAKKINDA

Yakup bin Şuayb’dan:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Kaim aleyhisselam’ın kıyam ederken giyeceği gömleği sana göstereyim mi? Evet! Diye arzettiğimde, bir sandığı getirmelerini emretti sonra sandığı getirdiler. İmam sandığı açtı. İçinden bir gömlek çıkardı ve onu yere yaydı. Ansızın onun sol astarında kan olduğunu gördüm.

Buyurdu ki: Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve alih’in gömleğidir. Dişleri kırıldığı gün, bu gömleği giymişti. Ve Kaim, bu gömlekle zuhur edecektir.

Ben de o kanı öptüm ve yüzüme sürdüm. Sonra İmam Caferi Sadık aleyhisselam gömleği katlayarak kaldırdı.”

HZ. MEHDİ ALEYHİSSELAM’IN ORDUSU VE ATLARININ ÖZELLİKLERİ HAKKINDA

Abdurrahman bin Kesir’den:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam Allah azze ve celle’nin  “Allahın emri geldi, öyleyse acele etmeyin” [30] ayeti hakkında şöyle buyurdu:

Bu, bizim Kaim’imiz ile ilgilidir. Allah azze ve celle emretti ki: Acele etme, ta ki (Allah) seni üç ordu ile onaylasın: Melekler, müminler ve korku. Onun kıyamı tıpkı Resulullah’ın kıyamı gibidir. İşte Allah azze ve celle buyuruyor ki: “Tıpkı rabbinin seni evinden hak ile çıkardığı gibi. Ve şüphesiz müminlerden bir grub (bundan) hoşlanmayacaklardır.”[31]

Ali bin Ebu Hamza’dan:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Kaim -Allah’ın salatı ona olsun- zuhur ettiğinde Bedir’deki meleklerle nazil olacaktır. Onlar beşbin adettirler. Onların üçtebiri gri atlara, üçte biri siyah beyaz atlara, üçte biri ise (huvv) atlara binecekler. Arzettim ki: Huvv nedir?

Buyurdu ki: Kızıl atlardır.”

İbn-i Ebu Hamza’dan:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim kıyam ettiği zaman gökten harp kılıçları inecek. Her kılıca şahısın ve babasının isimleri yazılmış olacak.


Ey Allahın akıl ve basiret verdiği ve iyiyi kötüden ayırma gücü verdiği insanlar! Allahın Hz. Mehdi aleyhisselam’a hediye ettiği şu özellikler hakkında bir düşünün, Allah ona faziletler vermiş, onu melekleri ile onaylamıştır. O Allah’a itaat yolunda nefsini adamış, sert ve kalın elbiseler giyer, lezzetsiz yemekler yemektedir. Ona Allah yolunda cihad verilmiş; zulmü, haksızlığı ve tuğyanı yokederek. Ona adalet, insaf ve ihsan sıfatları hediye edilmiştir. Ve yine hadislerde zikrolunan üçyüzonüç kişilik ashabının özelliklerine bir bakın. Onlar Hz. Mehdi’nin yeryüzündeki hakimleri ve velileridirler. Allahın onayladığı meleklerle birlikte yeryüzünün doğusunu ve batısını işte bu ashabı vesilesi ile fethedecektir.

Bu yüce makam ve mevkiye bir bakın. Bu öyle bir menzilet ve özelliktir ki Hz. Mehdi’den önceki imamlar aleyhimusselam’a verilmemiştir. Hz. Mehdi’yi dinin kamil olması için karar kılmıştır. Böylece islam, bütün dinler karşısında muzaffer olacak, müşrikler de yokolacak ayrıca Allahın Resulullaha vaadettiği-Müşrikler istemesede islamın heryerde galip gelmesi-vaadi Hz. Mehdi’nin eliyle yerine gelecektir.

Bakınız İmamımız Caferi Sadık aleyhisselam şu rivayette kendisi ve Hz. Mehdi hakkında ne buyuruyor:

Hallad bin Saffar’dan:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a Kaim aleyhisselam dünyaya geldi mi? diye sorduklarında şöyle buyurdu:

Hayır, ama eğer onun zamanında yaşasaydım ömrüm boyunca ona hizmet ederdim.”

Daha sonra batıl fırkaların iddialarının ve bid’atçı taifelerin iftihar ettikleri şu konularda tefekkür edin: Durumu, sıfatları ve Allah azze ve celle’ye menzileti yakın olan bu Mehdi bizim sahibimiz ikinci Fatimî halifesi Muhammed bin Abdullahdır, diyorlar. Halbuki iddia ettikleri bu adamın dörtyüzbin atlısı ve evinde dörtbin Rum ve Sakalibe’li hizmetçisi var. Peki peygamberimiz ve imamlar aleyhisselam’ın böyle vasıfları olan bir adamın Mehdi olduğunu söylediklerini hiç duydun mu, gördün mü veya sana böyle bir rivayet ulaştı mı?

Bu adam kırk yıllık hükümeti boyunca sadece Ebu Yezidi Emevi ile savaştı. Bazen onu yendi, bazen de yenildi. Hadislerde Hz. Mehdinin gücü ile doğudan batıya kadar her yer de hüküm süreceği buyuruluyor. Halbuki dünyanın su andaki durumuna bir bakınız!

Siz selim aklınız ve heva ile hevesten uzaklaşmış olan şuurunuzla çok iyi biliyorsunuz ki Allah’ın hakkı ile kıyam edecek olan ve Allah’ın dinine yardım edecek, Allahın yeryüzündeki halifesi ve Muhammedi sünnetin müceddidi olan birisi hiç böyle kör, sağır ve hayretler içinde olan birisi olabilir mi?

Rahman’ın halifesi, bütün dinlere karşı muzaffer, insanlara ve cinlere karşı kendisine yardım olunan, ilim ve beyan ile mahsus olan, Kur’anın ve Furkan’ın ilimlerini hifzeden, tenzili ve teveli, muhkem ile müteşabihi, husus ile umumu, zahir ile batını ve Kur’anın sair manalarını, tefsirlerini, ilminin dakikliğini, sırlarının derinliğini ve Allahın Kur’andaki yüce isimlerini bilen birine böyle sıfatlar hiç yakışır mı? Halbuki İmam Caferi Sadık aleyhisselam onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Doğrusu ben, eğer onun zamanında yaşasaydım, ömrüm boyunca ona hizmet ederdim.” Velayetin güzelliğinden ve hidayet nurundan dolayı alemlerin rabbine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Keramet ve lütfü ile onun bizlere daha fazla minnet göstermesini niyaz ederiz.


[30] Mübarek “Nahl” suresi 1 ayeti şerife.

[31] Mübarek “Enfal” suresi 5 ayeti şerife.


Kaynak
Yorum Yap


EmoticonEmoticon