23 Ocak 2015 Cuma

Hz.isa ve Hz.Mehdi’yi işaret Eden Ayetlerin Ebced Değerleri

 Kuran’da birçok ayetin ebced değeri çok farklı rakamları verirken, aşağıda ebced hesaplaması yapılmış ayetlerin, tarihsel olarak hadisler ışığında değerlendirildiğinde bu tarihleri vermesi, çok şaşırtıcı ve mucizevidir, ve Allah’ın sözü olduğunun kanıtıdır.

Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. (Necm Suresi, 56)

Ayetin Ebcedi: 2031

Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.(Ahzab Suresi, 56)

Ayetin Ebcedi: 1986

Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi, 24)

Ayetin Ebcedi: 1983

Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik veorada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: “Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın” (dedik).(Sebe Suresi, 18)

Ayetin Ebcedi: 2023

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Ayetin Ebced: 1959

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ayetin Ebcedi: 1990

Ve insanlarınAllah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

Ayetin Ebcedi: 2016

Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi, 4)

Ayetin Ebcedi: 2009

Ve hiç ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ, ÜSTÜN GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)

Ayetin Ebcedi: 1994

“Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur.Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 9)

Ayetin Ebcedi: şeddesiz 2021

Onu satın alan bir Mısır’lı (aziz, ) karısına: “Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz” dedi. Böylelikle biz, Yusuf’u yeryüzünde (Mısır’da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

Ayetin Ebcedi: MİLADİ 2014

Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)

Ayetin Ebcedi: 2055

Allah, göklerin ve yerin nurudur (1).O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir;çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki(2), doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu, ) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir (3).Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35)

Ayetin Ebcedi (1):1959
Ebced (2): 2037 Ebced (3): 1980

Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)

Ayetin Ebcedi: Hicri:1376, Miladi: 1956

Dedi ki: “Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir; kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz.” (Taha Suresi, 123)

Ayetin Ebcedi: 1982
Yorum Yap


EmoticonEmoticon