27 Ocak 2015 Salı

Hz.Mehdi Erken veya Geç Zuhuruna Dair

Zürare’den naklolunduğuna göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“İmamını tanı. Eğer sen imamını tanırsan bu işin (zuhur) erken veya geç olması sana zarar vermez.”

Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a Allah azze ve celle’nin şu ayetinin tefsirini sordum: “O gün her kavimi kendi imamı ile çağıracağız.”[1] O da şöyle buyurdu: “Ey Fuzeyl! İmamını tanı. Eğer sen imamını tanırsan kıyam ve zuhurun erken veya geç gerçekleşmesi sana zarar vermez. Her kim imamını tanır ama bu emrin sahibinin kıyamından önce ölürse onun askerlerinin içinde oturmuş gibidir. Hayır, hatta onun bayrağı altında oturmuş gibidir. Bazı ricalimiz ise şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ile birlikte şehid olmuş gibidir.”

Ebu Basir der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a şöyle arzettim: Sana feda olayım. Kıyam (farac) ne zamandır? Şöyle buyurdu: Ey Ebu Basir! Sen de mi dünyayı isteyenlerdensin? Her kim imameti tanırsa, onun intizarı sevince ulaştırılır.”

İsmail bin Muhammedi Huzai şöyle der: Ebu Basir, İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a soru sorarken ben onları dinliyordum. Ebu Basir şöyle dedi: Sence ben Kaim aleyhisselam’ı görebilecek miyim? İmam şöyle buyurdu: Ey Ebu Basir! İmamını tanımıyor musun? Ebu Basir, evet vallahi imamım sensin dedi-ve imamın elinden tuttu. İmam şöyle buyurdu: Ey Ebu Basir! Allah’a andolsun ki Kaim aleyhisselam’ın evinin önünde belinde kılıçın olup olmaması senin için farketmez.”

Fuzeyl bin Yesar şöyle der: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Herkim zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim aleyhisselam’ın zuhurunun erken veya geç olması, onun için farketmez. Ve her kim imamını tanıyarak ölürse Kaim aleyhisselam’ın çadırında olanlar gibidir.”

Ömer bin Aban şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “İmameti (alameti) tanı. Doğrusu eğer sen imameti tanırsan zuhurun erken veya geç olması sana zarar veremez. Allah Teala şöyle buyuruyor: “O gün her kavimi kendi imamı ile çağıracağız.” Öyleyse herkim imamını tanırsa, muntazar (beklenen) imamın çadırında olanlar gibidir.”

Hamran bin A’yan’dan naklolunduğuna göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “İmamını tanı. Eğer sen imamını tanırsan zuhurun erken veya geç olması sana zarar vermez. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “O gün her kavimi kendi imamı ile çağıracağız.” Öyleyse herkim imamını tanırsa, Kaim aleyhisselam’ın çadırında olanlar gibidir.”[1]- Mübarek “İsra” süresi 71. ayeti şerife.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon