17 Şubat 2015 Salı

On iki imam ve Kısa Hayatıİmam Ali                                             
Doğum Tarihi:  Miladi 29. 07. 598(599) – Hicri H.Ö. (23) 13 Recep
Şehadeti:  Miladi 24. 01. 661 – Hicri 21 Ramazan 40
Kabrinin Olduğu Yer:  Necef
Yaşı:  64
Katili:  İbni Mülcem
Lakabı:  Murtaza
Künyesi:  Ebu-l Hasan
Babası:  Ebu Talip
Annesi:  Esed kızı Fatıma
Yüzüğünün Yazısı:  Kuluna sahip Allah’tır
İmamet Süresi:  30 yıl

İmam Ali, Haşimiler’den Ebu-Talib’in eşi Esed kızın Fatıma dan doğan oğludur. Ebu Talib ve eşi Hz.Muhammed yetim kalınca onu kendi çocukları gibi büyüten koruyan kişilerdir. Hz.Muhammed,  Ebu Talib’in eşi Fatıma’ya ikinci anam diyerek büyük saygı göstermiştir. Ana Fatıma  Peygamber’in eşi Hatice’den sonra ilk müslüman olan kadındır. Kıtlık yıllarında, Ebu Talib’e yardım için, Hz.Muhammed Hz.Ali’yi yanına alarak kendi terbiyesi ile büyütmüştür.

Hz.Muhammed’e ilk iman eden Hz.Ali olmuştur, Peygamber  “Ali benim kardeşimdir, vasim ve vekilimdir, onun eti benim etim onun kanı benim kanımdır. Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır.” demiş hiç kimseye göstermediği yakınlığı ve güveni ona göstermiş, en önem verdiği işlerin yapılmasınıda  Ali’ye havale etmiştir.

Ali, gerek savaşlarda gerek se tehlikeli saldırılara uğradığında canını hiçe sayarak Hz.Muhammed’I korumuştur. Bedir’de,Uhud’da,Tebük ve Haybe’de ,Hendek’de en tehlikeli görevleri Ali üstlenmiştir. Hendek savaşında kimsenin karşısına çıkamadığı Amr bin Abdu-Ved’in karşısına Hz.Ali çıkmış ve onu öldürerek İslamı yok olmaktan kurtarmıştır.

Hz.Muhammed “Hz.Ali’nin Hendek savaşındaki  bir kılıç darbesi, ümmetimin kıyamete değin yapacağı ibadetlerden üstündür.” Hz.Ali’nin şavaşçılığı yanında asıl büyük tarafı dürüst ve güçlü karekterindedir. O inancından, hak ve adaletten ömrü boyunca hiç ödün vermemiştir. Bilgisi, tevazuu hayırseverliği gelmiş geçmiş hiçbir insana nasip olmamıştır.

Ali, köle ve cariye ticaretine son verme, ganimet fazlalarını fakirlere dağıtarak, zengin yoksul farkını ortadan kaldırma çabasını ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Tüm varlığını yoksullara dağıtmıştır. Yoksulların kendisine minnettar kalmamaları için erzak ve eşyayı ,gece kimsenin haberi olmadan götürüp evlerinin kapısına bırakmıştır. Evinin yiyeceğini en yoksul ailenin düzeyinde tutmuştur. Genç yaşından itibaren herkesin bilgi edinmek istediği akıl danışmak istediği bir ilim adamı idi.

Hz.Muhammed “Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Ben kuran için savaştım. Ali, anlam vermek için” demiştir. Ali örnek bir aile reisi idi. Ana Fatıma’nın ölümüne kadar başka kadınla evlenmemiştir. Güçlü ve sarsılmaz ahlak anlayışına sahip idi. Güzel konuşma sanatının eşsiz anıtı sayılan” Nehcü’l Belaga” Hz.Ali’nin eseridir.


 İmam Hasan
Doğum Tarihi:  Miladi 12. 03. 624 – Hicri Ramazan 03  
Şehadeti:  Miladi 12. 03. Hicri 28 Sefer 50     
Kabrinin Olduğu Yer:  Medine     
Yaşı:  50  
Katili:  Cü’de 
Lakabı:  Mücteba
Künyesi:  Ebu Muhammed 
Babası:  Ali   
Annesi:  Fatıma  
Yüzüğünün Yazısı:  Üstünlük Allah’ındır
Zamanındaki Halifeler:  Muaviye
İmamet Süresi:  10 yıl

İmam Hasan, Hz.Ali ve ana Fatıma’dan doğan ilk oğludur. Hasan ismini Hz.Muhammed koymuştur. Daha önceleri Hasan Hüseyin isimleri Araplarda yoktu. Peygamber Hasan’la Hüseyin’i çok severdi ibadet sırasında bile sırtlarına çıkmalarına müsaade ederdi. İmam Hasan’ın yüzü Peygambere çok benzerdi. Hz.Muhammed  imam Hasan’la Hüseyin’i Sıffın’de savaşa katıldıklarını görünce “Tutun şunları ben ikisiyle soluk alıyorum. Şehid olurlarsa Rasulullahın nesli kesilir.” diyerek  onları savaş alanından çıkarmıştır.

Sıffın savaşından sonar, imam Ali uzun bir vasıyetname hazırlayarak  kendisinden sonra İmamlığının imam Hasan’a geçeceğini bildirmiştir. Imam Hasan’ın zamanında Ehl-i Beyt’e candan bağlı olanlar azalmıştı. İslam aleminde birlik kalmamıştı. Öte yanda Muaviye Para dağıtarak  uydurma hadislerle çevresinde hayli taraftar toplamışdı. Muaviye kendi tarafına geçenleri zengin ediyordu. Halkın çoğunluğu Muaviye tarafına geçmişti. Muaviye bu durumdan faydalanarak imam Hasan’ın kendisine biat etmesini istiyor ve bu konuda anlaşma teklif ediyordu

Yapılan anlaşma şu hükümleri kapsıyordu
1-Halk Kur’an’a uygun olarak yönetilecektir.
2-Resulün soyuna kötülük yapılmayacaktır.
3-Ali soyuna iftira ve kötü söz söylenmeyecektir.
4-Cemel ve sıffın savaşı şehidlerinin evlatlarına ganimedten hisse verilecektir.
5-Muaviye kendisinden sonra kimseyi halife yapmayacaktır.

Bu anlaşma hükümlerine Muaviye hiçbir şekilde uymadı. Imam Hasan’ın eşi Eş’as kızı Cude’ye çeşitli vaadlerde bulunarak ve buvaadlerle kandırarak imam Hasan’ı zehirletti. mezarı Baki mezarlığında Hz.Ali’nin Anası ana Fatıma’nın yanındadır.


İmam Hüseyin
Doğum Tarihi:  Miladi 25. 02. 625 – Hicri 05 Şaban 05  
Şehadeti:  Miladi 10. 10. 680 – Hicri 10 Muharrem 58 
Kabrinin Olduğu Yer:  Kerbela    
Yaşı:  55  
Katili:  Şimr 
Lakabı:  Şehid
Künyesi:  Ebu Abdullah 
Babası:  Ali   
Annesi:  Fatıma  
Yüzüğünün Yazısı:  Tanrı’nın emri olur
Zamanındaki Halifeler:  Yezid
İmamet Süresi:  11 yıl

İmam Hüseyin, imam Ali ve ana Fatıma’nın ikinci oğludur. İslamın, Hz.Muhammed ve Hz.Ali’den sonra en ünlü kişisidir. Doğduğunda adını Hz.Muhammed koymuştur. Hz.Muhammed bu torununa karşı özel ve çok derin sevgisi vardı. Kızı Fatıma’ya, ağlamasının dahi kendisini çok incittiğini söylerdi .

İmam Hüseyinin çocuklarından, Ali Ekber ve Ali Asker  Kerbela’da şehit olmuşlardır. Soyu Zeynel Abbidin’den yürümüştür. Abisi Hasan ile Muaviye’nin yaptığı anlaşmayı kabul etmemekle beraber imam Hasan’ın ölümüne kadar bu anlaşmaya sadık kalmıştır. 674 de Muaviye’nin ölümü üzerine yerine geçen Yezid, Medine valisi Velid aracılığı ile imam Hüseyin’e haberci göndererek kendisine biat etmesini aksi taktirde başının kesilerek Şam’a gönderilmesini istemişti.

Bu isteğini yerine getiremeyen Velid’i görevden alarak,  yerine Amr bin Said Aşdak’ı Medine’ye vali tayin etmişti. Yeni vali, Ehl-i beyt’e rahat huzur vermiyordu. Bunun üzerine Kufe halkı toplanarak imam Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mesuplarını  kufe’ye getirmelerini kararlaştırdılar. Halife unvanı ile, artık bir arap devleti biçimine dönüşmüş İslam toplumunun başına geçme iddiasında bulunan Yezid gibi yalancı şerir düzenbaz ayyaş, inançla ilgisi olmayan musibet bir kişinin İslamın başında bir dakika dahi durması sakıncalı idi.

Kufe’den gelen mektuplar üzerine, imam Hüseyin Kufe’ye gitmeye karar verir. Abdullah bin Abbas’ın  gitmemesi için imam Hüseyin’i vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalır. Imam Hüseyin Mekke’den ayrıldığı gün, daha önce gönderdiği Müslim bin Akil Kufe’de Yezid valisi tarafından şehit ediliyordu. İmam Hüseyin, Kerbela’da konakladığı zaman akrabası ve Ehl-i Beyt’ten oluşan yüz kişilik bir kafile halindeydiler.

O gün tarihte görülmemiş bir vahşet ve acımasızlıkla Hz.Muhammed’in torunlarını meme emmekte olan çocuklara varıncaya dek şehit ettiler. Başının (10 muharrem H.61)yılında kesilerek şehir şehir dolaştırılması susuzluktan bunalmış meme emmekte olan çocukların oklanması Hz.muhammedin torunlarından olan kadınların ve şehit cesetlerinin üzerlerine vahşetle saldırıp talan ve yağma edilmesini tüm akrabalarının gözleri önünde şehit edilmesine tanık olan imam Hüseyin ölümün adım adım geldiğini sezmemesi olanaksızdır.

Ama imam Hüseyin, inancın kutsallığını imanın gücünü hakk’ın ve insanlığın zülme batıla ahlaksızlığa karşı olan zaferini tüm dünya’ya eşiz biçimde göstermiştir. Kerbela meydanı o günden bu güne yüzyıllarca  okuduğu ve sonsuza kadarda okunacağı Tanrısal bir destana tanık oluyor. Tüm dünya Yezid ve yandaşlarını lanetlerken imam Hüseyin ve akrabalarını saygı sevgi muhabbetle anarak  doğan çocuklarına onların isimlerini koymuşlardır.


İmam Zeynel Abbidin
Doğum Tarihi:  Miladi 10. 01. 658 – Hicri 05 Şaban 38  
Şehadeti:  Miladi 17. 10. 713 – Hicri 22 Muharrem 96    
Kabrinin Olduğu Yer:  Medine    
Yaşı:  58  
Katili:  Hüşam 
Lakabı:  Seccad
Künyesi:  Ebul Hasan 
Babası:  Hüseyin   
Annesi:  Şah Zenan (Şehri Banu)  
Yüzüğünün Yazısı:  Başarım Allah’ladır
Zamanındaki Halifeler:  Yezid, 2. Muaviye, Mervan, Abdulmelik, Velid
İmamet Süresi:  35 yıl

İmam Zeynel Abbidin, babası imam Hüseyin, Anası Yezid’i Cürd’ün kızı Şehribanu dur. Imam Zeynel Abbedin Kebela olayında ağır hasta olarak çadırda yatıyordu. Savaşacak er kalmayınca hasta yatağından kalkıp babasıyla beraber savaşmak için izin istemişsede, babası ona sana şimdiki halde şehitlik izni yoktur. Muhammed Ali soyunun devamı senin vucuduna bağlıdır. Soyumuz senden yürüyecektir. Sana emanetleri teslim edeceğim demiştir.

Tarihçiler, Hz.Muhammed’in sarığını, Hz.Ali’nin kılıcını ve ana Fatıma’nın mushafını verdiğini yazarlar. Bazılarıda İmamet ve Velayet’e  ait sırları bildiğinden bahseder. Kerbela da tüm Ehl-i Beyt’in öldürülüp imam Zeynel’in sağ kalması bir mucize niteliğindedir. İmam Zeynel Abbidin köleliğin kaldırılması için ömür boyu savaşmıştır. Gelirinin hemen hemen tümüne yakın bölümünü harcayarak  köle satın alır ve serbest bırakarak onları özgürlüğe kavuştururdu. Yemeklerini genellikle yoksul çocuklarla yerdi. Kendisine kötülük eden veya kötü söz söyleyenlere iyilikle tatlı dille yanıt verirdi. Mezarı, Medine’de Baki mezarlığındadır.


İmam Muhammed Bakır
Doğum Tarihi:  Miladi 10. 05. 676 – Hicri 03 Sefer 57
Şehadeti:  Miladi 28. 03. 733 – Hicri 07 Zilhicce 117 (114)
Kabrinin Olduğu Yer:  Medine    
Yaşı:  57  
Katili:  İbrahim 
Lakabı:  Bakır
Künyesi:  Ebu Cafer 
Babası:  Zeynel Abbidin   
Annesi:  Fatıma Bint-al Hasan  
Yüzüğünün Yazısı:  Tanrı’nın emri olur
Zamanındaki Halifeler:  Velid, Süleyman, Ömer ibni Abdülaziz, Yezid, Hişam 
İmamet Süresi:  19 yıl  

İmam Muhammed Bakır, babası imam Zeynel Abbidin, anası imam Hasan’ın kızı Fatıma’dır. Kendisine Bakır lakabı, “geniş bilgi sahibi” olduğunu belirtmek için denilmiştir. İmam Bakır’ın yaşadığı süre içinde, Emevi soyundan Mervan oğlu Abdul Melik Abdul Melik oğulları Velid ve Süleyman, Abdul Aziz’in oğlu Ömer ve Abdul Melik’in oğlu Yezid ve Hişam halife unvanı ile hükümdar olmuşlardır. Halife diye adlandırılan bu kişilerden Abdul Melik babasının öldüğü ve saltanatın kendisine kaldığı söylenince elinde tuttuğu  Kur’an’ı yere fırlatarak “Bu seninle son görüşmemiz” demişti. Bunun döneminde Kabe Haccac bin Yusuf tarafından mancınıklarla taşlanıp yakılmıştı.

Velid Kur’an’ı oklatmıştı. Kardeşi Yezid, içki, kumar düşkünü bir adamdı. Çok içerek alkol zehirlenmesinden ölen cariyesinin cesedi kokuncaya kadar birlikte yatmış idi.  İşte imam Bakır böyle bir ortamda yaşamıştı. Politikaya karışmamış ilimle meşgul olmuştur. Çağında bilginler sözlerini doğrulamak için “Muhammed Bakır böyle söyledi” demekle yetinirlerdi. İmam Bakır’ın Emeviler tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Mezarı Medine’de Baki mezarlığındadır.


İmam Cafer-i Sadık
Doğum Tarihi:  Miladi 23. 05. 699 – Hicri 17 Rebiülevvel 80  
Şehadeti:  Miladi 22.01.766 – Hicri 25 Şevval 148   
Kabrinin Olduğu Yer:  Medine    
Yaşı:  69  
Katili:  Mansur 
Lakabı:  Sadık
Künyesi:  Ebu Abdullah 
Babası: Muhammed Bakır   
Annesi:  Necibe  
Yüzüğünün Yazısı:  Dostum Allah’tır. O beni korur
Zamanındaki Halifeler:  Hişam, Velid, Mervan-ı Hımar, Seffat, Mansur 
İmamet Süresi:  34 yıl  

İmam Cafer-i Sadık, babası Muhammed Bakır, anası Ebu Bekir’in  torunlarından Kasım’ın kızı Ümmü-Ferve’dir. Imam Cafer Sadık zamanında Abdul Melik’in oğlu Hişam, halife bulunuyordu. onun ölümü ile yerine kardeşi Yezid’in oğlu Velid geçmiştir. Muaviye soyunun  son hükümdarı Mervan zamanında Ebu Müslüm ve Abbasi ayaklanması patlamış, Hımar (eşek) lakabıyla anılan Mervan yakalanarak idam edilmişti. Ayaklanmanın başında bulunan Ebu Müslim, imam Cafer’e özel elçiler göndererek halifeliği kabul etmesini istemiş fakat red cevabı almıştı.

İmam Cafer, ömrü süresince uğraşısı; dağılmış bulunan İslam ianacını toparlamak, halkın sınıflara bölünmesini önlemek, Ehl-i Beyt yolunu korumak olmuştur. Bu yönde bir yığın eser bırakmıştır. Geride çağının bilginleri “İslam hukukunda imam Cafer’den ileride kimse görmedim” demişlerdir. İmam Cafer, binlerce öğrenci yetiştirmiştir. zamanının bilginleri ondan ders alabilmek için adeta yarışmışlardır. Medine’de ölmüş ve Baki mezarlığında toprağa verilmiştir.


İmam Musa-i Kazım
Doğum Tarihi:  Miladi 08. 11. 745 – Hicri 07 Sefer 127 (128)  
Şehadeti:  Miladi 01. 09. 799 – Hicri 25 Recep 185 (183)    
Kabrinin Olduğu Yer:  Kazımeyn - Bağdat    
Yaşı:  57  
Katili:  Harun 
Lakabı: Kazım
Künyesi:  Ebul Hasan 
Babası:  Cafer-i Sadık   
Annesi:  Hamide  
Yüzüğünün Yazısı:  Allah yeter bana
Zamanındaki Halifeler:  Mansur oğlu Mehdi, oğlu Harun 
İmamet Süresi:  35  

İmam Musa-i Kazım, babsı Cafer-i Sadık, anası Hamide’dir. Musa-i Kazım zamanında Cafer-i Mansur Mehdi, Musa ve Harun Reşid halife unvanı ile hükümdar olmuşlardır. Musa-i kazım’ın en büyük özelliği, fakirleri koruması idi. Alçak gönüllü olması, halkın dertleriyle yakından ilgilenmesi nedeniyle çok sevilir ve saygı gösterilirdi. Harun Reşid devri, ilim, edebiyat, ve fen alanlarında arap tarihinin en ihtişmlı devri idi. Aynı zaman dada Abbas oğulları saltanatında israf ve şefahatta doruğa ulaşmıştı bu gidişi imam Musa’nın doğru bulmadığını bilen Harun Reşid imam Musa’yı yaşantısı boyunca göz hapsinde tutu.

İmam Musa’dan sonra imamet oğlu Ali Rıza’ya geçti: diğer oğlu Muhammed günlerini ibadet ve ilim ile geçirirdi. İbrahim Mükerrem Mucab lakabıyla anılırdı. Hacı Bektaşi Veli’nin soyu onuncu göbekte İbrahim Mükerrem Mucab’a ulaşmaktadır. İmam Musa Bağdat’ta hastalanarak hayata gözlerini yummuştur. Harun Reşid tarafından zehirletilmiştir.  Musa-i kazım’ın türbesi Bağdat’ta Kazımiyn semtindedir.


İmam Ali-ül Rıza
Doğum Tarihi:  Miladi 29. 12. 765 – Hicri 2. Zilkade 153  
Şehadeti:  Miladi 24. 08. 818 – Hicri 20 Sefer 203    
Kabrinin Olduğu Yer:  Meşhed Tus - Horasan    
Yaşı:  55  
Katili: Me’mun 
Lakabı:  Rıza
Künyesi:  Ebul Hasan
Babası:  Musa-i Kazım   
Annesi:  Necime  
Yüzüğünün Yazısı:  Allah yeter bana
Zamanındaki Halifeler:  Harun, Muhammed-el Emin, İbrahim, Memun 
İmamet Süresi:  20 yıl  

İmam Ali-ül Rıza, babası Musa-i Kazım, anası Mersiyye’dir. Muhammed Taki’den  başka oğlu olmamıştır. Birde kızı vardır. Harun Reşit oğulları Emin ve Memun arasında ülkeyi paylaştırmıştı. Emin saltanatı kendi oğluna bırakmak için Memun’a karşı ordu çıkardı. Yapılan savaşta Emin öldürüldü. Memun, Emin’e karşı zafer kazanırsa hilafeti Ali soyundan layık olana vereceğini  halk huzurunda vaat etmişti. Sözüne sadık kalarak imam Rıza’yı Medineden getirtti. Halifeliği ona teklif ettiysede imam Rıza kabul etmedi. Memun bunun üzerine fermanla imam Rıza’nın veliahd olduğunu açıkladı. Kızı ümmü Habibe’yi de ona nikahladı. İmam Rıza hastalandı kısa süre sonrada  48 yaşında öldü. Halife Memun buna çok üzüldü gibi yansıtmaya kalkmışsa da, aslında imam Rıza’yı Halife Memun’un öldürtmüştü. İmam Rıza’nın  Türbesi İranda Tus Şehrindedir.


İmam Muhammed Taki
Doğum Tarihi:  Miladi 11. 04. 811 – Hicri 10 Ramazan 195  
Şehadeti:  Miladi 25. 11. 835 – Hicri 30 Zilkade 220     
Kabrinin Olduğu Yer:  Kazımeyn - Bağdat    
Yaşı:  25  
Katili:  Mu’tesem 
Lakabı:  Cevad
Künyesi:  Ebu Cafer 
Babası:  Ali-ül Rıza   
Annesi:  Sebike  
Yüzüğünün Yazısı:  Allah ne güzel kudret sahibidir
Zamanındaki Halifeler:  Memun, Muta’sım 
İmamet Süresi:  8 yıl  

İmam Muhammed Taki, babası imam Ali-ül Rıza, anası Şebike’dir. Soyu, Ali-ül Naki’den yürümüştür. İmam Ali-ül Naki’den sonra imamlık ona geçmiştir. Halife Memun imam Muhammed Taki’yi Bağdat’a getirdi. Kızı Ümmü Fazl ile evlendirdi. Memun’un ölümü üzerine Medine’ye yerleşti. Memun’un yerine halife olan Mutasım imam Muhammed Taki’yi Bağdat’a davet etti. Mutasım’la yediği bir yemekden sonra aniden hastalanarak öldü. Öldüğünde 28 yaşında idi. Muhammed Taki’nin Türbesi Musa-i Kazım’ın Türbesinin yanındadır.


İmam Ali-ül Naki
Doğum Tarihi:  Miladi 16. 09. 829 – Hicri 13 Recep 214
Şehadeti:  Miladi 28. 06. 868 – Hicri 03 Recep 254    
Kabrinin Olduğu Yer:  Samara    
Yaşı:  42  
Katili:  Mütevekkil 
Lakabı:  Hadi
Künyesi:  Ebul Hasan 
Babası:  Ali-ül Naki   
Annesi:  Semane   
Yüzüğünün Yazısı:  Ahıtları korumak Allah huylarındandır
Zamanındaki Halifeler:  Muta’sım Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu’tezz, Mu’temed.   
İmamet Süresi:  33 yıl

İmam Ali-ül Askeri, babası Muhammed Taki, anası Semanet’dir. Dört oğlu olmuştur. Kendisinden sonra büyük oğlu Hasan-ül Askeri imam olmuştır. Ali-ül Naki zamanında Mütevekkil, Muntasar Mustain ve Mutezzin halife olmuşlardır. Mütevekkil alabildiğine zevkine düşkün sadist birisi idi. İmam Hüseyin’in türbesini Şam’a nakletmeye kalkışmıştı. İmam Ali-ül Naki’yi Irak’a davet etmişti. Zorla götürülmesini önlemek için daveti kabul ederek Irak’a gelerek Samarra kentine yerleşti. Samarra Türk askerlerinden oluşan bir ordugahtı.

Türk komutan Vasıf, halifenin adamlarına imam Ali-ül Naki’ye kötülük yapıldığında kendilerini sorumlu tutacaklarını söyleyerek muhtemel bir suikastı önlemişlerdi. Mütevekkil Türk komutan Vasıf’ın yaptığı bir darbe sonucu öldürüldü. Yerine geçen oğlu Muntasar’da bir yıl geçmeden öldürüldü. Onun yerine geçen Mustain Mütevekkilin oğlu Mutezzin tarafından katledildi. Mutezzin’in de Salih bin Vasıf tarafından öldürüldü. Bu çalkantılı dönemlerde imam Ali-ül Naki sakin ve tertemiz yaşantısını sürdürmüş, bilimle ve kitaplarla meşgul olmuştur. Türbesi Irak samarra kentindedir.


İmam Hasan-ül Askeri
Doğum Tarihi:  Miladi 27. 10. 846 – Hicri 08 Rebiülevvel 231  
Şehadeti:  Miladi 02. 01. 874 – Hicri 08 Rebiülevvel 260   
Kabrinin Olduğu Yer:  Samara    
Yaşı:  28  
Katili:  Mu’temid 
Lakabı:  Vekil
Künyesi:  Ebu Muhammed 
Babası:  Ali-ül Naki   
Annesi:  Susen (Hudeys)  
Yüzüğünün Yazısı:  Noksan sıfatlardan arıdır; göklerin ve yeryüzünün anahtarı O’nundur.
Zamanındaki Halifeler:  Mu’tezz, Muhtedi, Mu’temed 
İmamet Süresi:  6 yıl  

İmam Hasan-ül Askeri, babası Ali-ül Naki, anası Hadis lakabıyla anılan Selil’dir. Selil çok bilgin bir kadın olduğu, özellikle hadis ve ayetleri, yerleri ve anlamlarıyla bildiği için kendisine hadis denmiştir. İmam Hasan-ül Askeri’nin Muhammed’en başka çocuğu olmamıştır. Irak Samarra’da askerlerin içinde oturduğundan Kendisine ”Askeri“ lakabı verilmiştir. Askerler kendisine çok saygı gösterirdi. İmam Hasan-ül Askeri zamanında Mutezzin, Muhtedi ve Mutemit halife oldular. Mutemit çok acımasız bir kişi idi. Devrinde yarım milyon insanı  katlettiği söylenmiştir.

Halkın imam Hasan-ül Askeri’ye saygısından yararlanmak için, Akraba olduğunu her fırsatta ileri sürüyor ona karşı saygılı görünüyor; Fakat gizliden gizliyede baskı ve zulüm yapmaktanda geri durmuyordu. Hatta bir ara imam Hasan-ül Askeri’yi göz altında tutmuş zindana koydurtmuştur. Bir müddet sonra askerlerden çekinerek zindandan çıkardı ise de imam Hasan-ül Askeri yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak Irak’ın Samarra kentinde 27 yaşında hayata gözlerini yumdu.


İmam Muhammed Mehdi
Doğum Tarihi:  Miladi 30. 07. 869 – Hicri 15 Şaban 226  
Lakabı:  Mehdi
Künyesi:  Ebul Kasım 
Babası:  Hasan-ül Askeri   
Annesi:  Nercis  
Yüzüğünün Yazısı:  Benim, Allah Hucceti ve özkulu on ikinci ve son imam olan imam-ül Hüccet’ir.
Zamanındaki Halifeler:  yy 
İmamet Süresi:yy  

On ikinci ve son imam Muhammed Mehdi, Hasan-ül Askeri’nin tek oğludur. Anası Nercis Hatundur. İslam aleminde, Mehdi kadar üzerine çok söz söylenen ve yazılan konu pek azdır. Bu yazılar ve tartışmalar çağımıza kadar aralıksız süre gelmiştir. Imam Mehdi’nin doğumuna Babası anası ve halası tanık olmuştur. Hakime imam Mehdi’nin doğumunda hazır bulunduğunu kesin biçimde açıklamıştır. Imam Mehdi’nin  yaşamı tamamen bir sır perdesidir. Kimse ile yüzyüze görüşmemiştir.

Halka yapacagı duyurularını  Ebu Amr Osman, Ebu Cafer, Muhammed, Hüseyin bin Ruh, Muhammed Samuri adında dört sefiri aracılığı ile yapmıştır. İnananların,umut  ışığı haline gelmiştir. Halk inanışında bir mağarada sır olduğu dünyaya  tekrar geleceği Alemi zulümden arıtıp adaletle dolduracağı söylenerek günümüze kadar gelmiştir. Hükümdarlara karşı yapılan tüm kıyamlarda halkın desteğini almak için, tüm ayaklananlar imam Mehdi adına ortaya çıkmışlardır.

Babasının ölümünden sonra halktan gizlenmiştir (Küçük gizleniş). Bu gizleniş sırasında ümmetine elçilik yapan Ebu Hasan Ali ölünce Gaybet-i Kübra (Büyük gizleniş) başlamıştır. Imam Muhammed Mehdi’nin ne olduğu, bu gizlenişten sonra anlaşılmamıştır.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon