10 Şubat 2015 Salı

Zohar’da Hz. Mehdi HadisleriZAHOR'DA ARSLAN OLAN DAVUTOĞLU HZ.MEHDİ A.S

Binlerce yıl önce Zohar da yazılan bilgilerin peygamberimizin hadisleri ile aynı olması çok şaşırtıcıdır.

Yahudi mistisizmi (Kabbala)nın en önemli eserleri arasında yer alan Zohar (İbranice ??? ihtişam) ortaçağ Aramice ve İbranice dillerinde yazılmış Tevrat’ın (Musa'nın beş kitabı) mistik yorumu olan bir grup kitaptan oluşur. Musevilikte Tanrı'nın İsimlerinin doğası, evrenin kökeni ve yapısı, ruhların doğası, günah, iyilik ve kötülük gibi konuları içeren Zohar'da kutsal metnin yorumları, teoloji, mitik kozmogoni, mistik psikoloji gibi alanlar bulunur. Musevi kaynaklarda Roma döneminde Rabbi Simeon'un 13 yıl bir mağarada saklanarak oğlu Elazar ile Tevrat çalıştığı ve bu süre zarfında Tanrı'nın Zohar'ı kendisine ilham edildiği bildirilir.

Zohar’da Hz. Mehdi ile ilgili yapılan açıklamaların peygamberimizin hadisleri ile birebir örtüşmesi son derece hayret vericidir. Allah 3000 yıl önce Musevi kaynaklarında da Hz. Mehdi’yi tıpkı peygamberimizin tarif ettiği şekilde bildirmiştir. Şimdi Zohar’da Hz. Mehdi’nin nasıl tarif edildiğine bakalım.

Hz. Mehdi’nin etrafında az sayıda gencin toplanması:
... Ayette'ÇOCUKLAR' (GENÇ) OLARAK ADLANDIRILAN HERKES onun etrafında toplanacak. ONLARIN SAYISI DÜNYADA AZDIR ve okul çocukları hürmetine Mesih'in gücü çok artar. Ayetteki gencin sırrı budur. (15. Shemot: Mesih'in gelişi, no. 130)

Doğu tarafından bir yıldız çıkması:
40 gün sonra, dünyanın gözü önünde sütun dünyadan göğe uzanacak ve Mesih ortaya çıkacak. Burada DOĞU TARAFINDAN BİR YILDIZ YÜKSELECEK, çeşitli renkleri olacak ve yedi başka yıldız da o yıldızı çevreleyecek ve her taraftan onunla savaşacak, yetmiş güne kadar her gün üç kere. Ve dünyanın tüm insanları görecek. (15. Shemot: Mesih'in gelişi, no. 101)
Daha sonra yedinci pencere tüm dünyaya açılacak ve yıldızı da Yakub'un yıldızıdır. Bila'am bunu demiştir: 'Yakub'dan bir yıldız gelecek' (Bemidbar 24:17) ve bu yıldız kırk gün boyunca aydınlatacak. Kral Mesih göründüğünde tüm uluslar etrafında toplanacak, o zaman bu vaat yerine gelecek. (Yeşaya 11:10) (21. Trumah: 86. Yıldızlar, no. 860)

Hz. Mehdi’nin gaybet dönemi:
Yetmiş günden sonra, yıldız saklanır ve Mesih on iki ay boyunca gizlenir. Daha sonra ateş sütunu ilk sefer olduğu gibi döner ve Mesih bunun içine saklanır ve bu sütun görünmez olur. (15. Shemot: Mesih'in gelişi, no. 102)
Hz. Mehdi’nin çıkışı ile birçok alamet olması:
Mesih uyandığında, dünyada birçok alamet ve mucize olacak. (15. Şemot: 15. Mesih'in gelişi, no. 106)

Hz. Mehdi döneminde kutsal hazinelerin bulunacak olması :
İlahi hazineler ve saklı gizler, Kral Mesih'in zamanına kadar ortaya çıkarılmayacak. (19. Yitro: 19, no. 299)

Gerçek dindarlara ve iyi insanlara baskı olması:
Mesih gelmeden önce Mişna [Tevrat tefsiri] bilginleri, ilahi hikmetin hâkimleri, Kabalah bilginleri, Tevrat'ın gizlerini bilenler zor zamanlar yaşayacaklar, çünkü onları destekleyen hiçbirşey olmayacak. (Acharei Mot: 36, no. 211)

O, o tarihte Mesih'i doğurmak için açılır. Çünkü iyi, salih, mütevazi, aşka ve korkuya, nezakete sahip insanlar, Allah'tan korkan doğru insanlar, rüşvetten tiksinen insanlar acı çekiyor olur ve fakir kalır. Davud'un oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği zamanlarda cesur adamlar şehir şehir dolaşır ama onlara iyilik yapılmaz. Günahtan korkandan tiksinilir. (Acharei Mot: 36, no. 213)
Hz. Mehdi zuhur etmeden önce dünyada ve İsrail'de sıkıntı olması:
Mesih zuhur edeceği zamanda, dünyanın sakinleri birbirlerini bitmeyen bir sıkıntı içinde bulacak ve İsrail'den nefret edenler daha da güçlenecek. (43. Balak: 47, not. 505)

Hz. Mehdi’nin Allah rızası için bütün sıkıntıları üstlenmesi:
… Hastaların mabedi olarak bilinen bir mabed vardır. Mesih bu mabede girer ve İsrail'in hastalıkları ve sıkıntılarının hepsini kendi üstüne çağırır. Hepsi onun üstüne iner… Bu "acılarımızı yüklendi" ifadesinin anlamıdır. (Yeşaya, 53:4) (25. Vayakhel: 24, no. 336)

Aslan isminin geçmesi:
'ASLAN' denilen DAVUD'UN OĞLU, MESİH zuhur edene kadar... (20. Mişpatim: 17, no. 475)
Şu pasaj 'Denizden denize, nehirden dünyanın uçlarına kadar hakimiyeti olsun' (Tehilin 72:8), Mesih ile tahakkuk edecek…Davud'un oğlu Mesih'in bayrağı Yahuda'tan olacak ve üzerinde bir aslan olacak. (20. Mişpatim: 18, no. 483)

Hz. Mehdi’nin tüm dünyanın imanına vesile olması:
Yüce Allah adına şu bilinsin ki, Mesih'in konuşmalarını duyana ne mutlu. Tatlı sesiyle, Tevrat'ın gizli meselelerini açıklayacak… Herkes Kral Mesih'in etrafında toplanır, o da onlara Tevrat'ı açıklar.Sözlerinin tatlılığı ve isteklilikleri vesilesiyle, ilahi yeşivaya [dini derslere] yükselirler. (40. Shlach Lecha: 16. Tevrat'ı Okumak, no. 142)

Hz. Mehdi’yi herkesin takdir edememesi, imanın nuruyla tanınması:
İsrail topluluğu, Rabbin Kral Mesih'in başına taktığı taçla süslenecek. Bu taçın üzerinde kutsal isimler olacak.Bu dünyada onu hakeden herkes, Mesih'i o taçın mükemmeliğiyle görecek. (21. Trumah : 10, no. 98)

Hz. Mehdi döneminde müşrikliğin sona ermesi, gerçek dinin hâkim olması:
Mesih çıktığında dünyanın müşrik kavimleri saklanacak çünkü şöyle yazılmıştır: 'kayaların deliklerine saklanacaklar' (Yeşaya 2:19) ve 'kayaların deliklerinde'… (Yeşaya 7:19) (44. Pinchas: 85. Additional Nefesh, additional Ruach, additional Neshamah, no. 573)

Mesih'in günleri yaklaştığında, bu yıldızlı pencere dünyaya hakim olur. Böylece vahşi hayvanlar dünyaya hakim olur ve yeni şeytani türler birbiri ardınca çıkar ve İsrailoğulları sıkıntı içinde kalır. Daha sonra da sürgüne gönderildiklerinde, Kutsal Olan, günün ışığını onlar için aydınlatır, buna kurtuluş denir ve mübarek olanlar krallığı kabul edecek. Hükümranlık putperestlerden alınacak... Ve şu hüküm gerçekleşecek: 'Ayın ışığı güneş gibi olacak...' (Yeşaya 30:26) (21. Trumah: 86. Yıldızlar, no. 859)
Yorum Yap


EmoticonEmoticon