18 Mayıs 2015 Pazartesi

Gökyüzünde İnsanları Korkutan Gizemli Sesler Hz. Mehdi HabercisimiRamazan Ayındaki Nida (Ses)
Hz.Mehdi'nin zuhuru öncesinde Ramazan ayında gökyüzünden gelen ve dehşet veren bir ses olacaktır. Kimi yorumcular bu sesin telekomikasyon yolu ile ileteceği yöndedir.

Ancak gelen rivayetlerde sesin dehşet vereceği ve şiddetli korku salacağından teknolojiyi aşacaktır.Rivayetlerdeki Ramazandaki bu korkunç ses, Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi (Şu anki Suriye'deki Karışıklık) ve Horasandan çıkacak olan siyah bayraklardan sonra Süfyani'den önce olacaktır.

O gün iki tane ses duyulacaktır. Rivayetlerde belirtilen gökyüzünden gelen birinci dehşet verici ses, Cebrail (a.s) ait olacağı ve gelecek olan Hz.Mehdi'ye tabi olmamızı emredecektir. Yeryüzünden gelen ikinci ses şeytana ait olacaktır."Biliniz ki hak Osman bin Affan ve onun taraftarlarındadır. Doğrusu o, mazlumca öldürüldü" diye seslenecektir. Bu ses aşağıdaki rivayetlere göre Ramazan ayının 23.gecesi olan Cuma gününde vuku bulacaktır. 2015 yılı bu konuda isabetli bir yıldır (En doğrusunu Allah (c.c) bilir)

23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı

O zaman İmam Caferi Sadık'a göre dehşetli sesten önceki yıl olan 2014 yılındaki recep ayında (Mayıs 2014) ayda bir yüz ve açık bir el görünecektir. Said Nursi'ye göre ayda cin sultanlığı vardır. Acaba görünecek yüz cinlerin eseri olabilir mi? Detaylı olarak rivayetler aşağıda verilmiştir

İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:“ Gökten nida (ses) gelecek olan yıldan önce Recep ayında bir alamet vardır. Arzettim ki: o alamet nedir? Buyurdu ki: Aydan bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek.(Gaybet-i Numani)

İmam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Üç şeyden Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekleyin.” dediler ki: “Ey Emirülmüninin! o üç şey nedir?” Buyurdu ki: “Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi (Şu anki Suriye'deki Karışıklık)

Horasandan çıkacak olan siyah bayraklar ve Ramazan ayındaki dehşet.” dediler ki: “Ramazan ayındaki dehşet nedir?” Buyurdu ki: Allah azze ve celle’nin kur’andaki şu sözünü duymadınız mı: “İstersek gökten bir alamet indiririz de hepsinin boynu onun karşısında huzü ederek eğilir.” O öyle bir alamettir ki yeni evliler perdeden çıkarlar,

uyuyanı uyandırır ve uyanık olanı ise dehşete düşürür.”Ebu basir der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a şöyle arzettim: Sana feda olayım! Kaim aleyhisselam ne zaman zuhur edecek? Şöyle buyurdu: “Ey Ebu Basır! Biz ehli beyt vakit belirtmeyiz. Resulullah buyurdu ki: “Vakit tayin edenler yalancıdır.” Ey Ebu Basir! Zuhurdan önce beş alamet vardır. Birincisi ramazan ayındaki nidadır, sonra Süfyani’nin çıkışı, Horasani’nin çıkışı, Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi ve Beyda çölünün çökmesi.” (Gaybet-i Numani)

İmam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Nida (Ses) sadece Ramazan ayında vuku bulacaktır. Çünkü ramazan Allah’ın ayıdır. O aydaki nida, Cebrail aleyhisselam’ın bu halka olan nidasıdır. Sonra şöyle devam etti: O, gökten kaim aleyhisselam’ın ismini nida edecek, doğuda ve batıda olanlar onu duyacaklar.

Uyuyan herkes uyanacak, ayakta olan herkes oturacak. Oturan her kes de sesin dehşetinden dolayı iki ayağı üstünde doğrulacak.

Bu sesi muteber bilip ona icabet edenlere Allah merhametini ihsan etsin. Bu birinci ses ruh-ul emin, Cebrail’in sesidir.Sonra buyurdu ki:Bu ses Ramazan ayının yirmi üçünün gecesi Cuma günü vuku bulacaktır. Bunda asla tereddüt etmeyin. Onu duyun ve ona itaat edin. O günün sonunda ise melun İblis’in sesi olacaktır. Nida edecek ki “filanca mazlum olarak öldürüldü”.

Böylece halkı şüpheye ve fitneye itecek. O gün bir çokları tereddüt ve hayrete düşecek, ateşte yanmayı hakedecektir. Ramazan ayında ilk sesi işittiğinizde onda tereddüt etmeyin. O Cebrail’in sesidir. Belirtisi de şudur ki o Kaim (Hz.Mehdi) aleyhisselam’ın ve babasının adını nida edecektir.

Öyle ki genç kız zifaftan dışarı çıkacak ve babası ile kardeşini hz. mehdi’ye yardım etmeleri için teşvik edecektir.Ve şöyle buyurdu: Kaim (Hz.Mehdi) aleyhisselam’ın zuhurundan önce bu iki ses mutlaka gerçekleşecek; Gökten gelen ses Cebrail’in sesidir. (Bu emrin sahibinin ve babasının adını söyleyecek.) İkinci ses ise yerden gelecek ve o, lanetli İblis’in sesidir. Filancanın adını getirecek ve o mazlumca öldürüldü diyecek. Bununla fitne çıkarmak isteyecek. Birinci sese uyun ve sakın ikinci sese aldanmayın.(Gaybet-i Numani)

Muhammed b. Ali’den, Buyurdu ki: O malum ses, Ramazan ayında Cuma gecesinde olursa onu dinleyin ve itaat edin. Eğer gündüzün sonunda olursa, o mel’un İblisin “Falan adam mazlum olarak öldürüldü” şeklinde nidasıdır. Bu sesin amacı, insanları şüphe ve fitneye düşürmektir. O günde niceleri tereddüt ve şaşkınlık içinde kalacaktır. O, birinci sesi Ramazanda işittiğinizde, ondan şüphelenmeyin zira o Cebrail’in sesidir ve bunun alameti Mehdi’nin ve babasının ismini zikretmesedir. (İmam Suyuti)

Gökyüzünde İnsanları Korkutan Gizemli Sesler


Yorum Yap


EmoticonEmoticon