26 Haziran 2015 Cuma

Ahir Zamanda Müslümanların (Vehn) Hastalığı

بسم الله الرحمن الرحيم VEHN Hz. Sevban (r.a) anlatıyor; Resulullah s.a.v. buyurdular ki: «Diğer milletlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini üzerinize çullanmak için çağıracakları zaman yakındır

Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Yakında milletler yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."

Birisi: "Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.

Rasûlullah (asm), "Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çörçöp gi¬bi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak sizin gönlünüze de vehn atacak" buyurdu.

Yine bir adam: Vehn nedir? ya Rasûlullah diye sorunca:

"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir" buyurdu.

Vehn hadisi olarak bilinen bu rivayet sahihtir. (bk. Ebu Davud, Melahim, 5)

Hadisi Ahmed b. Hanbel de rivayet etmiştir(el-Müsned, 2/359)

Hafız Heysemî, İbn Hanbel’in rivayet ettiği hadisin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. (bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, h. no. 12244)

Vehn kelimesinin sözlük anlamı gevşek olmak, zayıf, güçsüz olmak, gevşeklik göstermektir. Nitekim, Hz. Zekeriya o yaşta nasıl çocuk sahibi olacağını belirtmek için : “Ya Rabbî, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı,eridi(vehene’l-azmu minni)” ifadesini kullanmıştır.

Ancak hadiste bu sözlük anlamının ötesinde İslam ümmetinin içinde bulunduğu gevşeklik ve zayıflığının sebebini, gerekçesini anlatmıştır: “Vehn, dünyayı  sevmek ve ölümü kötü görmektir".

Yani, dünya hayatını fazla sevdikleri, ahiret hayatını geri plana attıkları ve bu sebeple de oraya gidecek yol olan ölümden de korktukları için dirençlerini kaybederler, gereken mücadeleye ve mücahedeye girmekten kaçınırlar ve asrın gereği olan maddi imkânları kullanamadıkları için nüfusça çok olmalarına rağmen uluslararası camiada hiç bir kıymet-i harbiyeleri olmaz.
Hadisten anladığımıza göre, İslam düşmanları, müslümanları yok edip kuvvetlerini kırmak için kendi aralarında birleşmeye davet edeceklerdir. Bu davet, sofrasına adam davet eden bir sofra sahibi rahatlığı içerisinde olacaktır. Yani nasıl ki onlar için sofraya oturup yemek zor olmayan bir işse, kafirlerin İslama karşı birlik çağrısında bulunup Müslümanların zenginliklerini yemeleri de engellenemez bir kolaylık taşıyacaktı.

Bazı devletler, İslam dünyasını önlerine konmuş bir sofraya  benzetecekler ve bu cazip sofrayı paylaşmak için birbirlerini davet edeceklerdir.

Onları böyle bir işi yapmaya cesaretlendiren şey müslümanların azlığı değil aksine onların takva bakımından güçsüzlüğü ve dünyaya aşırı düşkünlükleri olacaktır. Çünkü ölümden korkan ve dünyaya fazlaca düşkün olanlar, fedakarlıklara katlanamazlar. Canları ve malları ile katılmaları gereken cihâdı ihmal ederler. Böylece eskiden olduğu gibi düşmanlara karşı heybetli değildirler ve artık düşmanlar onlardan korkmazlar, çekinmezler.

Hz. Peygamber'in (asm) bu haberi, Osmanlı devletinin, birleşen zalim devletler tarafından yenilip parçalanması ve bu gün müslümanların zenginliklerinin çeşitli yollar ve siyonist çabalarla yağmalanması olayı ile ne kadar da uyuşmaktadır. (bk. Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/421-422)

Yorum Yap


EmoticonEmoticon