Hadis Kaynaklarından Hz. Mehdi (As) İle İlgili Bilgiler - Hadislerde Hz.Mehdi

Hz. Mehdi (As), Cennet Ehlinin Seyitlerindendir (Efendilerindendir)

“Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: Biz Abdülmuttalip’in evladından yedi kişi, Cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Hz. Mehdi (AS).” (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

Hz. Mehdi (AS) Hakkında Nakledilen Hadis ve Rivayetlerin İstatistiği
Hz. Mehdi (as)'nin ortaya çıkışını müjdeleyen hadislerin sayısı: 657
Hz. Mehdi (as), Ehl-i Beyt'tendir; Hz. Mehdi (as)'nin ismi, Resulullah'ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır" diyen hadislerin sayısı: 389
Hz. Mehdi (as), insanlar arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir" diyen hadislerin sayısı: 48
Hz. Mehdi (as)'nin yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21
Hz. Mehdi (as), Hz. Ali (a.s.)'nin evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 214
Hz. Mehdi (as), Hz. Fatıma'nın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 192
Hz. Mehdi (as), yeryüzünü adaletle dolduracaktır" diyen hadislerin sayısı: 123
Hz. Mehdi (as)’nin iki gaybeti olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 10
Hz. Mehdi (as)'nin uzun bir gaybeti olacaktır." diyen hadislerin sayısı: 91
Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7
Gaybeti döneminde halkın Hz. Mehdi (as)’den yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as) uzun ömürlüdür." diyen hadislerin sayısı: 318
Hz. Mehdi (as)’nin görünümü gençtir" diyen hadislerin sayısı: 8
Hz. Mehdi (as)'nin doğumu gizli olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 14
Hz. Mehdi (as)'nin üzerinde hiç kimsenin biatı olmayacaktır (bir halifeye ya da bir başka kimseye bağlı olmayacak; hiçbir fikrin, grubun, tarikatın veya herhangi bir siyasi düşüncenin etkisi altında olmayacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 10
İnkar edenleri fikren mağlup edecek, yeryüzünü şirkten temizleyecektir" diyen hadislerin sayısı: 19
Hz. Mehdi (as), Allah'ın emrini aşikâr edecek, İslam ahlakını yeryüzünde yayacak ve dünyaya (manen) hakim olacak..." diyen hadislerin sayısı: 47
Hz. Mehdi (as), insanları Kuran'a ve sünnete sevk edecektir" diyen hadislerin sayısı: 15
Hz. Mehdi (as), Allah'ın düşmanlarını bilgiyle fikren etkisiz hale getirecektir" diyen hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as) de Peygamberlerden birtakım sünnetler vardır" diyen hadislerin sayısı: 23
Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in kılıcıyla kıyam edecektir (yani Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının gömleği Hz. Mehdi (as)'nin yanında olacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)’nin siyeri (kişiliği ve dış görünümü) ile ilgili hadislerin sayısı: 30
Hz. Mehdi (as)’nin zühdü (ahlakı ve takvası) ile ilgili hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as)’nin adaleti ve onun döneminde emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)’nin ilmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as)’nin cömertliği ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13
"Allah Tealâ, Hz. Mehdi (as)’nin eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar edecek ve onların mirasları onunla birliktedir" diyen hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as) şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir" diyen hadislerin sayısı: 24
Hz. Mehdi (as), İsa bin Meryem (a.s)'a namazda imamlık yapacaktır" diyen hadislerin sayısı: 25
Hz. Mehdi (as)’nin zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as)’nin zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37
Hz. Mehdi (as)’nin bazı zuhur alâmetleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29
Gökten Hz. Mehdi (as)'nin ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27
Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması vb. konularla ilgi hadislerin sayısı: 23
Süfyani'nin çıkışı, ay tutulması vb konularla ilgili hadislerin sayısı: 38
Deccal'ın çıkışı hakkındaki hadislerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as)'nin zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17
Hz. Mehdi (as)'nin yeryüzünün doğu ve batısını manen fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as) döneminde bütün milletlerin İslam ahlakı üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as) döneminde yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10
Hz. Mehdi (as) döneminde gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12
313 kişinin Hz. Mehdi (as)'nin yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25
Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129
Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inmesi ve Hz. Mehdi (as)'nin arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29
Hz. Mehdi (as)'nin , Deccal'i (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6
Hz. Mehdi (as)'nin Süfyani ile fikren mücadele edip onu (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2
Hz. Mehdi (as) zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as)'nin asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)'nin ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14
Hz. Mehdi (as)'nin ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5
Zuhurundan sonra Hz. Mehdi (as)'nin hilafetinin (manevi liderliğinin) süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18
Hz. Mehdi (as)'nin yiyeceği, içeceği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as)'nin halkı davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7
Fereci (kurtuluşu) beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23
Hz. Mehdi (as)'nin takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54
Hz. Mehdi (as)'yi idrak etme ve onu imam (manevi lider) edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10
Gaybeti döneminde, Hz. Mehdi (as)’ye inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23

(Safi-i Gulpaygani, Müntahab'ul-Eser, s. 15-19)

Yorum Yap