18 Haziran 2015 Perşembe

Hadis Kaynaklarından Hz. Mehdi (As) İle İlgili Bilgiler


Hz. Mehdi (As), Cennet Ehlinin Seyitlerindendir (Efendilerindendir)

“Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: Biz Abdülmuttalip’in evladından yedi kişi, Cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Hz. Mehdi (AS).” (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

Hz. Mehdi (AS) Hakkında Nakledilen Hadis ve Rivayetlerin İstatistiği
Hz. Mehdi (as)'nin ortaya çıkışını müjdeleyen hadislerin sayısı: 657
Hz. Mehdi (as), Ehl-i Beyt'tendir; Hz. Mehdi (as)'nin ismi, Resulullah'ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır" diyen hadislerin sayısı: 389
Hz. Mehdi (as), insanlar arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir" diyen hadislerin sayısı: 48
Hz. Mehdi (as)'nin yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21
Hz. Mehdi (as), Hz. Ali (a.s.)'nin evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 214
Hz. Mehdi (as), Hz. Fatıma'nın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 192
Hz. Mehdi (as), yeryüzünü adaletle dolduracaktır" diyen hadislerin sayısı: 123
Hz. Mehdi (as)’nin iki gaybeti olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 10
Hz. Mehdi (as)'nin uzun bir gaybeti olacaktır." diyen hadislerin sayısı: 91
Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7
Gaybeti döneminde halkın Hz. Mehdi (as)’den yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as) uzun ömürlüdür." diyen hadislerin sayısı: 318
Hz. Mehdi (as)’nin görünümü gençtir" diyen hadislerin sayısı: 8
Hz. Mehdi (as)'nin doğumu gizli olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 14
Hz. Mehdi (as)'nin üzerinde hiç kimsenin biatı olmayacaktır (bir halifeye ya da bir başka kimseye bağlı olmayacak; hiçbir fikrin, grubun, tarikatın veya herhangi bir siyasi düşüncenin etkisi altında olmayacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 10
İnkar edenleri fikren mağlup edecek, yeryüzünü şirkten temizleyecektir" diyen hadislerin sayısı: 19
Hz. Mehdi (as), Allah'ın emrini aşikâr edecek, İslam ahlakını yeryüzünde yayacak ve dünyaya (manen) hakim olacak..." diyen hadislerin sayısı: 47
Hz. Mehdi (as), insanları Kuran'a ve sünnete sevk edecektir" diyen hadislerin sayısı: 15
Hz. Mehdi (as), Allah'ın düşmanlarını bilgiyle fikren etkisiz hale getirecektir" diyen hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as) de Peygamberlerden birtakım sünnetler vardır" diyen hadislerin sayısı: 23
Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in kılıcıyla kıyam edecektir (yani Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının gömleği Hz. Mehdi (as)'nin yanında olacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)’nin siyeri (kişiliği ve dış görünümü) ile ilgili hadislerin sayısı: 30
Hz. Mehdi (as)’nin zühdü (ahlakı ve takvası) ile ilgili hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as)’nin adaleti ve onun döneminde emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)’nin ilmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as)’nin cömertliği ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13
"Allah Tealâ, Hz. Mehdi (as)’nin eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar edecek ve onların mirasları onunla birliktedir" diyen hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as) şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir" diyen hadislerin sayısı: 24
Hz. Mehdi (as), İsa bin Meryem (a.s)'a namazda imamlık yapacaktır" diyen hadislerin sayısı: 25
Hz. Mehdi (as)’nin zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as)’nin zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37
Hz. Mehdi (as)’nin bazı zuhur alâmetleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29
Gökten Hz. Mehdi (as)'nin ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27
Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması vb. konularla ilgi hadislerin sayısı: 23
Süfyani'nin çıkışı, ay tutulması vb konularla ilgili hadislerin sayısı: 38
Deccal'ın çıkışı hakkındaki hadislerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as)'nin zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17
Hz. Mehdi (as)'nin yeryüzünün doğu ve batısını manen fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12
Hz. Mehdi (as) döneminde bütün milletlerin İslam ahlakı üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as) döneminde yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10
Hz. Mehdi (as) döneminde gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12
313 kişinin Hz. Mehdi (as)'nin yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25
Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129
Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inmesi ve Hz. Mehdi (as)'nin arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29
Hz. Mehdi (as)'nin , Deccal'i (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6
Hz. Mehdi (as)'nin Süfyani ile fikren mücadele edip onu (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2
Hz. Mehdi (as) zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5
Hz. Mehdi (as)'nin asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7
Hz. Mehdi (as)'nin ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14
Hz. Mehdi (as)'nin ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5
Zuhurundan sonra Hz. Mehdi (as)'nin hilafetinin (manevi liderliğinin) süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18
Hz. Mehdi (as)'nin yiyeceği, içeceği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4
Hz. Mehdi (as)'nin halkı davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7
Fereci (kurtuluşu) beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23
Hz. Mehdi (as)'nin takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54
Hz. Mehdi (as)'yi idrak etme ve onu imam (manevi lider) edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10
Gaybeti döneminde, Hz. Mehdi (as)’ye inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23

(Safi-i Gulpaygani, Müntahab'ul-Eser, s. 15-19)
Yorum Yap


EmoticonEmoticon