5 Haziran 2015 Cuma

Kadın (Hanım) Sahabe İsimleri

HZ. ÂMİNE BİNTİ VEHB (r.anha)


Hz.Peygamber'in annesi. Babası Vehb b. Abdimenaf, annesi de Berra binti Abduluzza'dır. Ne zaman doğduğu bilinmeyen Âmine'nin 577 yılında hayata gözlerini yumduğu tahmin edilmektedir.

Kureyş kabîlesi içinde ileri gelen bir kola mensup olan Âmine binti Vehb, güzel konuşan ve zekâsıyla tanınan bir kadındı. Hâşimoğulları reisi olan Abdulmuttalib, Âmine'yi oğlu Abdullah'a istedi ve onunla evlendirildi. Âmine ile Abdullah'ın bu güzel evliliğinden Hz. Muhammed (s.a.s.) dünyaya geldi. Abdullah, Âmine hamile iken Suriye'ye yaptığı bir seferi sırasında Yesrib (Medine)'te vefat etti. Böylelikle Hz. Peygamber dünyaya yetim olarak geldi. Âmine gebelik ve doğum sırasında hiç bir ağrı ve sızı çekmediğini anlatmıştır. Resulullah (s.a.s.), kendi doğumu hakkında şöyle buyurmuştur: "Ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım. Annem rüyasında içinden çıkan bir aydınlığın Şam diyarı saraylarını aydınlattığını belirtmişti. Peygamber anneleri hep böyle rüyalar görürler. "(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 127, 128).

Âmine daha sonra, Hz. Peygamber altı yaşlarında iken, onu alıp dayılarının yanına Yesrib'e gitti ve eşi Abdullah'ın kabrini oğlu Muhammed (s.a.s.) ile birlikte ziyaret etti. Bu seyahatlerine, Abdullah'tan kalan tek miras, cariyeleri Ümmü Eymen de katıldı. Dayıları olan Neccâroğulları ile oğlunu tanıştırdıktan sonra Yesrib (Medine)'den ayrılan Âmine, Ebvâ denilen yere geldiğinde hastalanmış ve orada hayatını kaybetmişti. O sıralarda altı yaşında olan Resulullah, annesinin defninden sonra Ümmü Eymen ile birlikte Mekke'ye dönüp dedesi Abdulmuttalib'in yanında kalmıştı.

Bazı tarih kaynakları Âmine'nin bazı şiirler söylediğini naklederler. Âmine binti Vehb, İslâm tarihinde, Asiye binti Müzâhim, Meryem binti İmrân ve Hadîce binti Huveylid ile birlikte anılmaktadır.

Hanım Sahabiler

Peygamberimizin Hanımları

Ayşe-i Siddiyka
Cuveyriye Bint-i Haris
Hafsa
Hatice-yi Kübra
Mâriyetü’l Kıbtiyye
Meymune bint-i Haris
Safiye Bint-i Hayy
Sevde Bint-i Zem'a
Ümm-i Habibe
Ümm-i Seleme
Zeyneb Bint-i Cahş
Zeyneb Bint-i Huzeyme
Peygamberimizin Kızları
Fatıma
Rukiyye
Ümmü Gülsum
Zeynep

Peygamberimizin Torunları

Ümame
Zeynep
Hala ve Teyzeleri
Erva Binti Abdülmüttalib
Halide binti Esved
Safiyye Binti Abdülmuttalib
Ümmü Haram

Amca Kızları

Dubâa Binti Zübeyr

Diğer Hanım Sahabilerden

Afra Hatun
Aişe Binti Sad
Âtike Binti Zeyd
Berire
Cemile Binti Sabit
Cemile Binti Übey
Dürre Bint-i Ebi Leheb
Esma Bint-i Amr
Esma Bint-i Umeys
Esma Binti Yezid
Fatima Bin Esed
Fatime Binti Hattab
Fatime Binti Kays
Fatıma Binti Yeman
Fürey’a Binti Mâlik
Habibe Binti Cahş
Habibe Binti Sehl
Hâlime Hatun
Hind Binti Amr
Hamne Binti Cahş
Hassane El Müzeniye
Havle Binti Hakim
Havle Binti Kays
Havle Binti Salebe
Havle Binti Tuveyt
Hind Binti Utbe
Huleyde Binti Kays
Hünsa Amr İbni eş-Şerid
Kayle Binti Rahme
Leyla bint-i Ebi Hasme
Misver ibni Mahreme
Naile Binti Ferâfisa
Rubeyyi Binti Muavviz
Seffane Binti Hatim
Selma Binti Umeys
Sübey’a Binti Hâris
Sümeyye Binti Habbat
Sümeyra Binti Kays
Şeyma Binti Hâris
Şifa Binti Abdullah  
Tümadır Binti Amr
Ümeyme Binti Kurayka
Ümmü Atıyye
Ümmü Büceyd
Ümmü Ebi Hureyre
Ümmü Eymen
Ümmü Fadl
Ümmü Hâni
Ümmü İshak Ganaviyye
Ümmü Kühha
Ümmü Şerik
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Ümmü Hakim Binti Haris
Ümmü Halid
Ümmü Mabed
Ümmü Râfi Selmâ
Ümmü Rale
Ümmü Ruman
Ümmü Sinan
Ümmü Süleym
Ümmü Ümare
Ümmü Mübeşşir
Ümmü Varaka
Ümmü Zer Gifarriye
Ümmü Züfer
Ümmü'd Derda
Zeyneb binti Ebû Seleme
Zinnire

Yorum Yap


EmoticonEmoticon