24 Haziran 2015 Çarşamba

Meleklerin Hz. Mehdi'ye Yardım Edeceklerine Dair


Peygamber (sav),Meleklerin Hz. Mehdi'ye Yardım Edeceklerini Nasıl Bildirmiştir?

Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir.(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın da oldukları haber verilmektedir. Hz. Mehdi'ye, Allah'ın izniyle, melekler yardımcı olacaktır.

Meleklerin salih müminlere yardımcı olmaları Kuran'ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir

Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)

Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)Melekler Hz. Mehdi'ye Yardım Edeceklerdir

Ebu Hamzai Somali'den: 

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ı şöyle buyururken duydum: 

"Ali Muhammed'in Kaimı-aleyhimusselam (Mehdi) zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim (varlıkları düzene koyan), mürdif (birbiri ardınca, birbirine tabi), münzel (indirilmiş, nazil edilmiş) ve kerrüb (Allah'a en yakın olan) MELEKLERLE YARDIM EDECEKTİR. 

CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allaha) yakın melekler de onun hizasında olacaklar... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274) 

CEBRAİL İLE MİKAİL ONU KENDİ ARALARINA ALACAKLAR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274) 

Dokuz Bin Üçyüz Melek Ona Yardım İçin İnecek 

Şöyle arzettim: Sana feda olayım. Bütün hepsi onunla birlikte mi olacak? Buyurdu ki: Evet, onlar NUH ile birlikte gemide, ateşe atıldığı zaman İbrahim'le birlikte, deniz yarıldığında MUSA ile birlikte ve Allah göğe yükselttiği zaman İSA ile birlikte olan meleklerdir. Bunların dört bini belirlenmiş ve RESULULLAH'LA birlikte olanlardır ve üçyüz onüç melek Bedir'de onunla birlikte idi... Onların hepsi Kaim aleyhisselam'ın kıyamını beklerler. (Gaybeti numani, s. 368) 

Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti olan biri onu çağırdığında kim ona icabet eder." Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE MEHDİ'YE İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)


Yorum Yap


EmoticonEmoticon