19 Temmuz 2015 Pazar

Günümüz Ortadoğusu İşaret Eden Hadisler


14 asır evvelinden ihbar-ı gaybi olarak bildirilen Ahir-Zaman'la ilgili hadisler günümüzde gerçekleşiyor.

1- "Bazı siyah sancaklıları gördüğünüzde (sancağı suistimal edenler: NUSRA vs.) hemen yere kapanın ve ellerinizi ayaklarınızı hareket ettirmeyin (onların yaldızlı sözlerine kanıp sakın 'saf'larına katılmayın). Sonra (aklı) zayıf (ahmaklardan oluşan) bir topluluk daha ortaya çıkar. Kalpleri demir kadar sert ve katıdır (merhametsizdirler). Onlar devle ashabıdır (IŞİD). Ne sözlerini tutarlar ne de misaklarına bağlıdırlar. İnsanları hakka çağırırlar da kendileri hakka uymazlar. Künye kullanırlar (Ebu filanca, gibi). Kendilerini şehirlere nispet ederler. (Bağdadi, Masri vb.) Saçları kadın saçı gibi uzundur. Bunlar aralarında ihtilaf edecekler de Allah zaferi dilediğine verecek." (Kitab'ul-Fiten, Hafız Ebu Abdillah Nu'aym, sh. 209, Hadis, 573)

2- "Ciğerleri yiyen(Hind)lerin oğlu olan (yamyam-vahşi terörist) Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese (hüseyniye, türbe) ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Âl-i Muhammed'e (Ehl-i Beyt ve Peygamber torunu Seyyidlere) düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder." (İmam Suyuti)

Ancak hadisler bu Süfyanilere karşı çıkacak olan İran İslam İnkılabı ve İslami Direniş gruplarını da müjdeliyor:

3- يخرج على لواء المهدي غلام حديث السن, خفيف اللحية, أصفر, لو قاتل الجبال لهدها, حتى ينزل أيلياء

"Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar, Mehdi’nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya’ya (Kudüs’e) kadar ulaşır." (İmam-ı Suyûtî)

4- İmam Muhammed Bakır (r.a) buyurdular ki: "Şam’da büyük bir fitne çıkar. Haresta denilen bölge sarsıldıkça sarsılır ve 100 bin kişi orada hayatını kaybeder. Sonra batıdan gelen şimşekler gibi çakan SARI BAYRAKLILAR (Lübnan Hizbullah'ı) Şam’a girer ve daha sonra Süfyani zuhur eder. Süfyani zuhur ettikten sonra Mehdi'nin zuhurunu bekleyin." (Şeyh Tusi, Gaybet)

Buraya kadar naklettiğim hadislerin hepsi gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Süfyani rejimler tarafından desteklenen ÖSO, NUSRA, IŞİD, gibi örgütler, Suriye'de çıkıp, şimdi hem Suriye'de hem de Irak'ta yamyamca tüm Müslümanları ve gayr-i müslimleri katliam ediyor, bedenlerini doğrayıp parçalıyor ve yiyor, kadın ve kızlarına tecavüz ediyor, cami-mescid ve türbelerini bombalıyor, havaya uçuruyorlar. Ancak, batıdan (Lübnan) gelen ve şimşekler gibi çakan sarışın (sarı bayraklı Hizbullahi) yiğitler Kusayr vb. yerlerde bu Süfyani birlikleri yerle bir ediyor.

Ve inşallah, hadislerde belirtildiği gibi, İran'dan çıkacak olan ve çıktıklarında emekleyerek dahi olsa kendilerine katılmamız gerektiği emrolunan, siyah sarıklı Âl-i Muhammed; Seyyidler Ordusu, ortadoğudaki Süfyani yönetimleri (Suudi, Katar, vs. krallık-şeyhlik ve laiklikleri) ve onların destekledikleri yamyam örgütlerinin köklerini kazıyacak ve Kudüs'e kadar ilerleyecek ve Mehdi'nin İslam Cumhuriyetleri Birliği hükümranlığını sağlayacaktır.

5- تخرج راية سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان أخرى سوادء, قلانسهم سود و ثيابهم بيض, على مقدمتهم رجل يقال له : شعيب بن صالح [ بن شعيب ], من تميم, يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل ببيت المقدس , و يوطئ للمهدي سلطانه, ويمد إليه ثلاثمائة من الشام , يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا


"Beni Abbas’a ait (Irak) siyah bayraklar (IŞİD, Nusra ve diğer sahte siyah bayraklılar) çıkar. Sonra Horasan'dan (İran) yine siyah bayraklı (Gerçek Siyah Bayraklılar) bir başka ordu çıkar. Onların “SARIKLARI SİYAH” elbiseleri beyaz olur (Seyyidler Ordusu) ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi bulunur. Süfyaninin ordusunu yenerek Beytül Makdis'de (Kudüs) Mehdinin saltanatını hazırlar. Şam’dan üç yüz kişi de ona yardım eder. Bu ordunun çıkışı ile Mehdiye saltanatın teslimi arasında 72 ay (6 yıl) vardır." (Naiym bin Hammad, el-Fiten ve’l-melâhim kitabı)


Ve son olarak, hadislerde savaşa çıktıklarında onlara emeklemek suretiyle dahi olsa katılmamız gerektiği belirtilen Horasan'ın, yani İran İslam İnkılabının Siyah Sarıklı Seyyidler Ordusu ve bölgedeki kamberleri olan (Sarışın) Lübnan Hizbullah'ı ve Filistinli Hamas gibi İslami Direniş grupları, ve yıllardır sükûtunu korumuş olan milyonlarca ezilmiş aşıkları ve yardımcılarının birleşerek Süfyanilere karşı mücadele edeceği ve kazanacağı ve Hz. Mehdi'nin zuhuruna zemin hazırlayacağı tebşir edilen bu direniş grubu, Üstad Said Nursi Hazretlerinin diliyle de şöyle tarif
edilmiştir


Yorum Yap


EmoticonEmoticon