25 Temmuz 2015 Cumartesi

Hadsilerde IŞİD'in Sonu


Hazreti Ali’ye (ra) dayandırılan hadiste şöyle denilmektedir

“Siyah bayrakları gördüğünüzde yerinizden kıpırdamayın.  Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirmeyin (harekete geçmeyin).  Kendilerine ehemmiyet verilmeyen  zayıf bir topluluk olarak zuhur eder. Kalpleri demir parçaları gibidir.  Onlar devlet sahipleridir (hum ashabu’d devle, yani devlet kurmak için ortaya çıkarlar). Ne söz ne de ahit tanırlar. Hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildir. İsimleri künyedir. Nisbetleri ise köy ve şehirlerdir (El-Bağdadî gibi). Saçları kadın saçı gibi uzatılmış ve salınmıştır. Kendi aralarında ihtilaf çıkıncaya kadar bakidirler. (Olarla baş edilmez) Sonra Allah hakkı dilediğine verir…
(El Fiten, Hafız Nuaym Bin Hammad, Daru’l Beyan el Arabi, hadis numarası 558, s: 136)”


Bu hadise göre Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Benden sonra size dört fitne gelecektir.  Birincisinde, kanlar (dökülmesi) helal kılınacaktır. İkincisinde hem kanlar hem de mallar helal kılınacaktır.  Üçüncüsünde ise hem canlar hem mallar hem de uçkurlar helal kılınacaktır. Dördüncüsü ise örten, kapatan, bürüyen kör ve sağır bir fitnedir; denizdeki dalgalar gibi kabarır, hareket eder. Hiç kimse ona karşı bir sığınak bulamaz.   Şam’da tayf ve karaltı gibi dolaşır; Irak’a çöreklenir.  Eliyle ve ayaklarıyla el Cezire’yi (Şimdi Kürtlerin yaşadığı bölge) vurur (Bazı yorumcular el Cezire’den maksadın Arabistan yarımadası olduğunu söylüyorlar). İhtimal ki Arabistan da ondan zarar görür). Ümmet, derinin tabakhanede çekiştirilmesi gibi çekiştirilir, belaya maruz kalır. Kimse ‘yeter, yeter’ diyemez: O bir yerden kalksa diğer yerde patlak verir ve çöreklenir (hadis no: 87, s: 31)Ahir zamanda yaşadığımız her olayın aslında Mehdiyet ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ortadoğu’da yıllardır durulmayan bu karışıklığın, bu huzursuzluğun bir anlamı var,

Müslüman’ın Müslüman’ı kırıp geçirmesinin bir nedeni var ve bu kadar kan akmasının bir hikmeti var. Dünya şimdi bu dünyanın her yerinde akan kanı durduracak ve dünyaya barış getirecek olan Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekliyor.

Olaylar dönüyor, dolaşıyor ve her seferinde Hz. Mehdi’de kilitleniyor.
Işid Musul’u ele geçirmesinin ardından kanlı saldırılarını sürdürüyor. İşid ordusu siyah bayraklarla adeta gövde gösterisi yapıyor. Ve böylece peygmberimizin Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak söyledi bir alamet daha gerçekleşmiş oluyor:

“Naim bin Hammad Said bin Musyb'den tahric etti. O dedi ki: Rasulullah (sav) şöyle ferman buyurdu: “Doğu'dan Beni Abbas'a ait siyah bayraklar çıkar”.
Yani Arapların içerisinden siyah bayraklar çıkar.

“Onlar bir süre devam ettikten sonra yine Doğu'dan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar. Ebu Süfyan'ın soyundan bir adamla savaşarak Mehdi'nin itaatine girerler.”

(CELÂLEDDİN SUYUTI'NİN TASNİFİNDEN HADİSLER AHIR ZAMÂN MEHDİSİNİN ALAMETLERİ, sy.61, Hadis No: 7.77 )

Burada bahsedilen Süfyan kim? Esad. “Beşar Esad ile savaşarak” diyor hadiste. Ne kadar net, görüyor musunuz? Sonra da hadise göre Mehdi'ye bağlanıyorlar. O güç başıbozuk olmuş olsa dünyayı mahveder. Ama Mehdi'nin itaatine girecekleri için konu hallolmuş oluyor.
İlk El Kaide'nin siyah bayrakları çıktı. Büyük siyah bayraklar. Şimdi daha küçük yine Doğu'dan küçük siyah bayraklar çıktı.
Bir başka hadiste de şöyle buyuruluyor.
Rasulullah'a sordular. “Mehdi'den önce olacak 3 alamet nelerdir Ya Rasulullah?” Rasulullah buyurdu:

“Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları.”
Bakın, “Suriye karışacak” diyor Peygamberimiz (sav). Anlaşamıyorlar şu anda. Suriye'de birçok grup kendi aralarında anlaşamıyorlar.
“Ve ardından siyah bayraklıların çıkması”
“Ve Ramazan ayından korku”

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Demekki hadislerin hepsi doğru, hepsi bir alamet. Muhbir-i Sadıktır Peygamberimiz.

Diğer bir hadiste Muhammed bin Hanefiyye'den şöyle aktarılmıştır:
“Siyah bayraklar ortaya çıkacak, sonra başlıkları siyah, elbiseleri beyaz olan başka bir siyah bayraklılar daha ortaya çıkacak.”

Dikkat ediyor musunuz, başlarında hep siyah var.
“Süfyan'ın dostlarını yenilgiye uğratacaklar.”
Şu an zaten Süfyan yenildi. Suriye yerle bir oldu.
“Nihayet Beytül Makdis'e varacaklar, o yönetimi Mehdi aleyhisselam için hazırlayacaklar.”

Peygamberimiz’in dediklerinin hepsi oluyor. Ahir zamandayız, dünyanın son devrindeyiz. Yakında Hz. Mehdi’nin zuhurunu hep birlikte göreceğiz.Yorum Yap


EmoticonEmoticon