7 Temmuz 2015 Salı

Hz Mehdi Zuhuru Ramazan Ayındaki (Nida Ses 10.07.2015) Yaklaşıyor

EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR

EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

Asım b. Amr Beceli’den :  gökten bir ses gelecek; onu ne deli inkar edecek ve ne de delil olmaktan O alıkonulacak…
(İbni Ebi Şeybe)

Ali (KVK) den  Gökten biri,Hak, Muhammed’in neslindendir! diye çağırırsa, ağzında Mehdinin zuhur ettiği olayı dolaşacaktır, kalpleri, onun sevgisiyle dolup taşacak ve ondan başka bir şeyden bahs etmeyeceklerdir…
(Ebu Nuaym.)

Said b. El- Musayyebden :Çocuk oyuncağı gibi bitmeyen fitneler olacak nihayet, üç kere gözününüzü açın, Emir falandır işte Emir ! diye nida edilecektir.
(Ebu Nuaym )

Ebu Cafer el- Bakır’dan:
Gökten biri şöyle seslenecek: Hak Muhammed (saa) ehlindendir. Yerden bir ses buna karşılık verecek: Hayır İsa (s)’ın ehlindendir. Alttan gelen ses Şeytandandır..Üstten gelen ses ise, Allah’ın çok yüce olan savtıdır!
( Ebu Nuaym)

Yine ondan rivayet edilmiştir: Eğer bu ses, Ramazan da Cuma gecesinde duyulursa, dinleyin ve itaat edin! Gündüzün sonunda (yani akşamleyin ) duyulursa bilin ki O Şeytan sesidir:
Falan kimse mazlum olrak öldürülmüştür diyerek insanları şüpheye düşürmek isteyecektir.. Onun için birincisini yani Ramazandakini duyarsanız sakın şüpheye düşmeyin; O, Cebrail’in (as)’ın sesidir..

Alameti de şudur: O, hem Mehdi’nin hemde babasının adıyla çağrılacaktır..>>
(Ebu Nuaym)

Allah’ın Resulullah (saa) şöyle buyurmuşlardır:
Muharrem ayında Gökten bir ses gelecek: Falan kişi, Allah’ın seçtiğidir.. Onu dinleyin ve ona uyun ! Ağzından müthiş naralar dökülecektir
(Nuaym)

Akdud- Durer de der ki: Bu ses, Bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim de kendi dilinden duyacaktır..
Hakem b. Nafiden: İnsanlar Mina ve Araf’ta toplandıkları zaman, kabileler birbirine girdikten sonra, şöyle bir ses duyacak: <<Dikkat edin; Emiriniz falandır! Bu sesi dikkat edin, O doğru söylemiştir! diye başka bir ses takip edecektir…

KIYAMET ALAMETLERİ, Mütercim: Naim Erdoğan, s:200-201, PMUK YAYINCILIK

ŞİA KAYNAKLARINDA GÖKTEN GELE NİDA

abdullah bin sinan der ki:
İmam caferi sadık aleyhisselam'ın huzurunda iken hamdan'dan gelen bir adamın ona şöyle dediğini duydum

doğrusu şii olmayanlar bizimle alay edip bize diyorlar ki: "sizler gökten bir münadinin bu emrin sahipinin adını nida edeceğini zannediyorsunuz!" duvara sırtını vermiş olan İmam gazaplanarak doğruldu ve şöyle buyurdu

bu sözü benden rivayet etmeyip babamdan nakletmenizin size bir vebali ve sakıncası yoktur. Şehadet ederim ki ben babamdan duydum ki şöyle buyurdu

allaha andolsun ki bu allah azze ve celle'nin kitabında açıkça şöyle geçer:
"eğer istersek gökten bir ayet indiririz de hepsinin boynu onun için eğilir."
( mübarek "Şuara" suresi 3 ayeti şerife.) o gün yeryüzünde olan herkesin boynu onun karşısında eğilir ve zelil olur. yeryüzünde olanlar gökten gelen şu sesi duyduklarında ona iman edecekler.

"biliniz ki hakk ali bin ebi talib ve onun taraftarlarındadır."

sonra buyurdu ki: ertesi gün İblis havaya yükselecek öyle ki halkın gözünden uzaklaşınca şöyle nida edecek:

"biliniz ki hakk osman bin affan ve onun taraftarlarındadır. doğrusu o, mazlumca öldürüldü. onun kanının intikamını alın."

İşte allah, sabit söze iman edenleri hakkın üzerinde sabit kılacaktır. ve hakk, birinci nidadır. kalplerinde hastalık olanlar ise şüphelenecektir. allaha andolsunki hastalık, bize düşmanlıktır. onlar o sesi duyduklarında bizden uzaklaşacaklar ve bize sövecekler ve diyecekler ki: birinci münadi, bu ehli beyt'in ahirlerinden bir sihirdir.
sonra İmam caferi sadık aleyhisselam, allah azze ve celle'nin şu sözünü tilavet etti:
"bir ayet gördüklerinde onu kabullenmeyip derler ki: bu, süregelen bir sihirdir."
( mübarek "kamer" suresi 2 ayeti şerife. )
aynı hadis muhammed bin mufazzal bin İbrahim vasıtası ile de naklolunmuştur.
GAYBETİ NUMANİ

23 Ramazan 1434 (2013) Çarşamba
23 Ramazan 1435 (2014) Pazartesi
23 Ramazan 1436 (2015) Cuma
23 Ramazan 1437 (2016) Çarşamba
23 Ramazan 1438 (2017) Pazar
23 Ramazan 1439 (2018) Perşembe
23 Ramazan 1440 (2019) Salı
23 Ramazan 1441 (2020) Cumartesi
23 Ramazan 1442 (2021) Çarşamba
23 Ramazan 1443 (2022)  Pazartesi
23 Ramazan 1444 (2023)  Cuma
Yorum Yap


EmoticonEmoticon