4 Temmuz 2015 Cumartesi

Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur'da Belirtilen Alametleri

HZ. MEHDİ'NİN RİSALE-İ NUR'DA BİLDİRİLEN ALAMETLERİ

1. Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde fiziksel özelliklere, ahlaka ve soyu hakkında verilen özelliklere sahip “bİr ŞahIs” olarak ortaya çıkacaktır. (Sözler, s. 343-344) (Mektubat, s. 56-57) (Emirdağ Lâhikası-1, s. 266-267) (Barla Lahikası, s. 162) (Mektubat, s. 411-412) (Mektubat, s. 441) (Sözler, s. 343-344) (Kastamonu Lahikası, s. 57) (Şualar, s. 442) (Şualar, s. 465) (Şualar, s. 368) (Barla Lahikası, s. 110) (Sikke-İ Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189, Mektubat, 34) (Mektubat, s. 473) (Şualar, s. 605).

2. “Hz. Mehdi kendisinden önce gelen müceddidlere benzemeyecektir.” (Şualar, s. 582).

3. “Hz. Mehdi seyyid olacaktır” (Emirdağ Lâhikası, s. 266), (Tenvir, Şualar, s. 365).

4. “Hz. Mehdi, Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemden bir yüz yıl sonra gelecektir” (Kastamonu Lâhikası, s. 57)

5. “Hz. Mehdi siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük vazifeyi birarada yerine getirecektir” (Şualar, s. 456), (Şualar, s. 590), (Emirdağ Lahikası, s. 259-260).

6. “Hz. Mehdi “materyalizm, ateizm ve Darwinizm gibi temeli Allah’ı inkar etme üzerine kurulmuş olan dinsiz akımları “tam anlamıyla” etkisiz hale getirerek insanların imanını kurtaracaktır” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), (Emirdağ Lahikası, s. 259)

7. “Hz. Mehdi, “Peygamberimiz (sav)’in halifesi ve tüm Müslümanların manevi lideri” unvanını taşıyarak İslam ahlakının esaslarını yeniden canlandıracaktır” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9).

8. “Hz. Mehdi tüm dünyaya barış, adalet ve hakkaniyet getirecek ve İslam alemi üzerindeki zulmü kaldıracaktır” (Emirdağ Lahikası, s. 259), (Mektubat, s. 411-412), (Mektubat, s. 440), (Şualar, s. 456).

9. “Hz. Mehdi ‘Müceddid-i Ekber’ yani ‘en büyük müceddid’ vasfını taşıyacaktır” (Tılsımlar Mecmuası, s. 168).

10. “Hz. Mehdi “en büyük müçtehid” (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderi) olarak içtihad yapacak (Tılsımlar Mecmuası, s. 168), (Mektubat, s. 411-412) ve tüm mezhepleri kaldıracaktır.

11. “Hz. Mehdi İslam Birliği’ni sağlayacaktır” (Emirdağ Lahikası, s. 260).

12. “Hz. Mehdi, tüm İslam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların desteğini alacaktır” (Emirdağ Lahikası, s. 260).

 13. “Hz. Mehdi “üç büyük vazifesini” yerine getirirken çok büyük bir maddi güç ve hakimiyet sahibi olacaktır” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9).

14. “Hz. Mehdi Hristiyan dünyasıyla ittifak yapacaktır” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9).

15. “Hz. Mehdi Hz. İsa’yla biraraya gelecek ve birlikte namaz kılacaktır” (Şualar, s. 493)

16. “Hz. Mehdi Kuran ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacak ve tüm insanları doğru yola sevk edecektır” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Mektubat, s. 473).

17. “Hz. Mehdi, Hz. İsa ile birlikte Süfyaniyet ve Deccaliyet’in fikir sistemini etkisiz hale getirecektir”. (Mektubat, s. 6)
Yorum Yap


EmoticonEmoticon