14 Temmuz 2015 Salı

Siyah Sancaklılar Hadisi ve Şia Hadis Anlayışı
Kar üzerinde sürünerek de olsa Mehdi’ye katılma emri
İbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O dedi ki:

Biz bir ara Peygamber (s.a.v.)’in yanında iken Beni Haşim’den bir grup genç geldi. Peygamber (s.a.v.) onları görünce gözleri doldu ve rengi değişti.

Dedim ki, “ne oldu ki, sevmediğin bir şeyi yüzünüzde görüyoruz.”
Buyurdu ki: Biz öyle bir Ehli Beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti ihtiyar etti. Muhakkak ki, Benden sonra, Ehli Beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Şark tarafından siyah bayraklı bir kavim gelinceye kadar. Bunlar Hakkı isterler verilmez. Çarpışırlar, muzaffer olurlar, istedikleri verilir. Fakat o Hak, Ehli Beytim’den birisine verilmedikçe kabul etmezler. O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O’na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O’na katılsın. Zira O Mehdi’dir.
(Suyuti, Fiten, 2, 6)

Abdullah (bin Mes'ud) (Radiyalldhu anh)'den; şöyle demiştir:
Biz bir kere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanında iken Haşim oğullarından bir gurup gene bize doğru geldiler. Sonra Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlan görünce gözleri yaş doldu ve rengi değişti. Abdullah demiştir ki: Bunun üzerine ben:
(Ya Rasulallah!) Senin yüzünde arzulamadığımız (yani bizi üzüp endişelendiren) bir değişikliği bir süredir görüyoruz, dedim.

O da : Biz öyle bir ev halkıyız ki, Allah bizim için ahirati dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beytim, muhakkak (ev halkım) benden sonra bela, kovulma ve sürgüne uğrayacaktır. Nihayet beraberinde siyah bayraklar bulunan bir kavim doğu tarafından gelecek ve hayır(hukumdarlık) isteyecekler. Fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine savaşacaklar ve onlara (Allah tarafindan) yardım ediecek. Bundan sonra istedikleri (hukumdarlık) kendilerine verilecek, fakat kendileri bunu kabul etmeyip emirliği Ehl-i Beytim'den bir adama tevdi edecekler. Bu (Emir) de insanlar yeryüzünü daha önce zulum lie doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın), buyurdu."
(İbn Mâce, Fiten, Bab 34, 4082)

Not:
Zevaid'de şöyle denilmiştir: Ravi Yezid bin Ebu Ziyad zayıf olduğu için bu sened zayıftır. Lakin bunu İbrahim'den Yezid bin Ebu Ziyad tek başına rivayet etmemiştir. Çünkü bunu el-Hakim de el-Mustedrak'te, Ömer bin Kays yoluyla el-Hakem'den, bu da İbrahim'den rivayet etmiştir.

Ebû Hurayra (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Horasandan siyah sancaklar çıkacak hiçbir güç onların hakkından gelemeyecek sonunda o sancaklar İliya’ya (Kudus’e) dikilecektir.”
(Tirmizi, Fiten, Bab 79, Hadis no : 226)
(Tirmizî rivâyet etmiştir.)
ž Tirmizî: Bu hadis garibtir.


“Muhakkak doğudan bazı insanlar çıkar ki, Mehdîy-i Ahirzaman’ın hakimiyeti için zemin hazırlarlar”
(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi-40)

“Siyah sancaklılar, Abbasoğulları için çıkar. Sonra bir başka def’a da Horasan’dan çıkar ki; takkeleri siyah, elbiseleri beyazdır. Onların kumandanı Temim’den Şuayb bin Salih denilen bir adamdır ki, Sufyanî’nin adamlarını hezimete uğratır. Ta Beyt-i Makdis’e iner, Mehdî’nin hakimiyetine zemin hazırlar, ona Şam’dan üçyüz kişi yardım eder, onun hurucuyla Mehdî’ye emrin (vazifenin) teslim edilmesi arasında yetmiş iki ay zaman vardır.”
(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 42)


رجل ربعة,أسمر, من بنى تميم, مجذوم, كوسج, يقال له شعيب بن صالح فى اربعة الاف ثيابهم بيض و راياتهم سود يكون على مقدمة المهدى ولا يلقاه احد الا قتله

Temim oğullarından orta boylu, esmer, meczum (hafif sakallı), kevsec (sakalı yanlarda az, aşağı tarafı uzun olan; diğer bir manası da Yemen asıllı) bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. Beyaz elbiseli, siyah sancaklı 4000 kişinin kumandanıdır. Mehdî’nin öncüsü olur ve kiminle mukatele ederse, harbde kim ona karşı çıkarsa onu öldürür.
(Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 41)

"Talikan'a (Afganistana) yazık oldu. Şubhesiz Allah Tealanın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdisinin yardımcılarıdır."

(Kitab-ul Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

İbn Kayyım (rahimehullah) diyor ki: İmam Ahmed'in "Musned"de rivayet ettiği şu hadisi delil getirmişlerdir:

Bize Vekî' o da Serik'ten, o da Ali b. Zeyd'den, o da Ebu Kılâbe'den, o da Sevbân'dan tahdis edip, o da dedi ki: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

اذا رايتم الرايات السود قد اقبلت من خراسان فاتوها ولو حبوا على الثلج, فان فيها خليفة الله المهدى​

“Horasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah’ın halifesi Mehdî vardır.”
(Fetava-i Hadîsiyye,, İbn-i Hacer-i Heytemi-37; Hakim, 8572; Ahmed b. Hanbel, Musned, 22387 - 5 / 277)

Bu hadisin ravisi olan Ali b. Zeyd'e gelince, Muslim, onun rivayet ettiği hadisleri, mutâbaat olarak rivayet etmiştir. Fakat Ali b. Zeyd, zayıf bir ravi olup tek başına rivayet ettiği munker hadisleri vardır. Dolayısıyla rivayetlerinde tek başına kalması sebebiyle (onun rivayet ettiği hadislerle) delil getirilmez.


حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالاَ: حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءِ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((يَقْتَيِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ. ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ. ثُمَّ نَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. فَيَقْتُلُوَنَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ)).
ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئاً لاَ أَحْفَظُهُ. فَقَالَ ((فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ)).
في الزوائد: هذا إسناده صحيح. رجاله ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال. صحيح على شرط الشيخين.

Zevaidde dedi ki: isnadı sahihtir ravileri sikadır. el-Hakim Mustedrak’te dedi ki Şeyhayn şartına göre sahihtir.

el-Mustedrek’de el-Huseyn b. Hafs kanalından yer almaktadır Hakim bu hadisin Buhari ve Muslim’in şartlarına göre sahih olduğunu ifade etmektedir. Zehebi de et-Telhis’inde aynı görüşte olduğunu ifade etmektedir
.
(İbn Mâce, Sunen Fiten 34 no: 4084; el-Beyhaki Delailu’n-nubuvve VI. 515; en-Neysaburi Hakim, el-Mustedrak, IV, 510 no: 140/8432)

el-Elbani, İbn Mace’deki rivayet hakkında "O Allah’ın halifesi Mehdî’dir." Sözü hariç, "sahihtir" demiştir.(Daife (1/119-121 Hadis no: 85)

Bu konuda iki rivayet var. Biri Ahmed b Hanbel'in Musned'inde, o "rivayetin senedinde zayıf bir ravi var o nedenle hadis problemli...."

Ama diğeri İbn Mâce'de , "Allah'ın halifesi Mehdi'dir" sözü hariç bu rivayet sahihtir.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon