4 Temmuz 2015 Cumartesi

Süfyaniden Önce Zuhur Olayıİmam Mehdi (a.s)’ın Mektubu

İmam Mehdi (a.s)’ın dördüncü naibi (vekili) olan Ali bin Muhammed-i Semeri, hicretin 329. Yılında dünyadan göçtü ve onun ölümüyle de gaybet-i kubra başlamış oldu. O vefat etmeden önce İmam Mehdi (a.s) ona şöyle bir mektup yazdı:

“Ey Ali bin Muhammed-i Semeri! Allah Teala senin ölüm musibetinden dolayı kardeşlerine büyük mükafat versin. Sen altı gün sonra dünyadan göçeceksin. O halde işlerini toparla ve vefatından sonra kendin için yerinde oturacak bir vasi tayin etme. Şüphesiz artık gaybet-i kubra zamanı ulaşmıştır. Allah Teala izin vermedikçe zuhur gerçekleşmeyecektir; bu da uzun bir zaman geçtikten, kalpler katılaştıktan ve yeryüzü zulümle dolduktan sonra olacaktır. Bir zaman gelecek ki, Şialardan bazıları beni gördüklerini iddia edecekler. Bilin ki, her kim Süfyani’nin hurucundan (ortaya çıkışından) ve gök sesinden önce böyle bir iddiada bulunursa, yalancı ve iftiracıdır. Güç ve kudret ancak yüce Allah’tandır.”

Ali bin Muhammed Semeri, vefatından altı gün önce mektubu Şialara göstermiş ve altı günden sonra dünyadan göçmüştür. Artık o zamandan sonra Gaybet-i Kubra (büyük gizlik) başlamıştır. Bihar, C. 51, S. 361.El İhticac Tabarsi c 2 s 296- Gaybet Şeyh Tusi s 395

Öncelikle bu mektub da Buyuk gaybet Esnasında kimse Hz Mehdi ile görüşemez diyor halbuki bir suru şii alimin açıklamalarında Hz Mehdiyi gördukleri yazılmaktadır ve örnek olarak vermemiz gerekirse iranda Cemkeran camisi Hz Mehdi (a.s)’ın emri ile yapılmıştır ve kendisi direkt olarak alimlerin yanına gitmiş ve emir vermiştir ve bu hikayeyi herkes bilri buda burdaki göremez anlamın başka bir anlam verdiğinin habercisidir ikinci olarak mektubta göremez kelimesi arapça olarak Elmuşahide demek elmuşahide aşikar demektir yani gaybetin tam tersi anlamında, eğer normal olarak  göremez anlamını verilmek istiyor olsaidi elmuşahidenin yerine ”Muşahide Men” kullanılması gerekiyordu El eki geldiğinde anlam tamamen değişiyor ve verdiği anlam tam olarak şöyle olacak:

Bir zaman gelecek ki, Şialardan bazıları beni herkes için görünür olduğumu (Zuhur Ettiğimi) iddia edecekler. Bilin ki, her kim Süfyani’nin hurucundan (ortaya çıkışından) ve gök sesinden önce böyle bir iddiada bulunursa, yalancı ve iftiracıdır. Güç ve kudret ancak yüce Allah’tandır.”yani burdaki hadis Hz Mehdinin Zuhuru kast etmektedir ve zuhuru Süfyaniden sonra olacağını belirtmeye çalışmaktadır önu görmek değil ve gayb ile ilgili sadece Allah’ın haber dar olduğunu bilmekteyiz ve hiçbir insan zuhurun nezaman olacağını söyleyemez O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.Haşr ﴾22 ve bu anlamı başka hadislerde doğrulamaktadır .

Müfzel bni Ömer der: İmam sadık (a.s)’ın şöyle söylediğini duydum Bu Emir sahibi için iki Gaybet vardır o gaybetlerden biri okadar uzun surecektir ki bazıları gitti ve donuşu yok derler bazıları onun mekanından ve meselesinden kimsenin haberi yok ne onun evlatlarından ve nede diğer kimselerden onun emrini aşikar eden mevla dışında

Bihar-ul Envar c 52 sayfa 152–Gaybet Şeyh Tusi s 161– gaybet Numani s171—İsbat-ul Huda c 3 s 500


İmam sadık (a.s) Buyurdu: Kaim için (Hz Mehdi a.s) iki Gaybet vardır onlardan biri kısa diğeri ise çok üzayacak ilk gaybetinde onun yerini sadece özel sahabeleri bilecekeler ancak diğerinde mekanını kimse bilemeyecek, Mevlasınn (Hizmetçisinin) dinide olanlar dışında

Usul Kafi cil 1 s 340-Gaybet Numani s 175 Bihar-ul Envar c 52 s 155

Ehl-i Sünnet Kitaplarından “el-İşaa Fi Eşrat-is Saa” s.93 (Mısır bas.):Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali’den şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi’nin) iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.”

Amr b. Sabit’ten: Hz. Zeyn-ul Abidin Ali b. Hüseyin aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Her kim bizim Kaimimizin gaybetinde onun velayetine bağlı kalırsa, Allah (c.c) Bedir ve Uhud şehitlerinden b. tanesinin sevabını ona verir.” Kemal-ud Din, c. 1, s. 323:

Said b. Cübeyr’den: İmam Zeyn-ul Abidin Ali b. Hüseyin aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Bizden olan Kaim’de peygamberlerden bazı sünnetler vardır: Nuh’tan, İbrahim’den Musa’dan, İsa’dan, Eyyüp’ten ve Muhammed salla’llâhu aleyhi ve alih’den birer sünnet onda vardır. Nuh’un ondaki sünneti uzun ömrüdür, İbrahim’in sünneti gizli veladet ve halktan uzaklaşmasıdır. Musa’nın sünneti korkudan gaybete çekilmesidir; İsa’nın sünneti halkın onun hakkında ihtilaf etmesidir, Eyyüb’ün sünneti ise belalardan sonraki ferahlıktır; Muhammed’in sünneti ise kılıçla zuhur etmesidir…” Kemal-ud Din, c. 2, s. 576:

Diğer hadislerdede Hz Mehdi (a.s)’ın buyuk Gaybetinde onu gormekten ziyade Mekanından haberdar olan bir çok insan olduğu anlatmakadır

Necmul Sageb, Mirza Tabarsinin kitabında Hz Mehdi (a.s) ile buluşan bir çok alim ve normal dindar insanın hikayeleri ve hikmetleri yer verilmiştir

Yamani (a.s) hiçbir şekilde Hz Mehdi(a.s) Herks için görünür olduğunu ve zuhur ettiğini söylememiştir sadece onun Özel Mevlası(Hizmetçisi) olarak gönderidiğini ve ondan emir aldığını anlatmıştır ve bu emir beraberinde zuhru getirecektir, Tabi zuhur sufyaniden sonra olacaktır
Yorum Yap