16 Ekim 2015 Cuma

Büyük Savaşın Belirtileri Hakkında Hadis


Büyük Savaşın Belirtileri Hakkında Hadis 

Muaz İbn Cebel (r.a) Rasûlullah (s.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir:
"Beytu'I-Makdis"in imarı, Metlinenin harabına, Medine'nin hara­bı büyük savaşın çıkışına, büyük savaşın çıkışı İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethi de Deccal'in çıkışına alâmettir."
Sonra Rasûlullah (s.a) eli ile konuştuğu kişinin (Muaz b. Cebel'ın) di­zine, veya omuzuna (omuzlarına)[9], vurdu ve; "Bu (dediklerim) şüphesiz senin burada oluşun gibi - veya senin burada oturduğun gibi - haktır" buyurdu.[10]

Açıklama

Hadisin senedindeki Abdurrahman b. Sabit hakkında olumlu ve olumsuz beyanda bulunanlar olmuştur. Münziri ise Abdurrahman'in salih ve sika bir şahıs olduğunu söyler. Bu hadisi şerifte, İslâm dünyasında meydana gelecek bazı olayların, başka olayların doğmasına sebep ve alamet olduğu ifâde edilmektedir. Ancak bir hâdise olduktan sonra, meydana gelecek olan diğer hâdisenin öncekinin hemen arkasından olması şart değildir. îki olay arasında uzun aralıklar olabilir.

Hadiste ilk bildirilen mesele Beyti makdisin yanı mes-cid-i Aksa'nın imarının Medine-i münevverenin tahribatına sebep olaca­ğıdır. Aliyyü'1-Kari bu cümleyi "Beyt-i maksidin imarı, Medine'nin harabı vaktinde olacaktır." şeklinde izah etmiştir. Beyti makdisin ima­rının, kafirlerin istilası ile olacağı da söylenmektedir.

El-Erdebili, el-ezhar'da şöyle demektedir: "Bazı sarihler, beyti mak­disin imarından maksadın, harabından sonraki imarı olduğunu söylerler. Çünkü beytü'l - Makdis ahir zamanda harab olacak sonra onu kafirler imar edeceklerdir. Gerçek olan ise, imardan maksadın, oranın tam olarak imar edilmesidir...."

Hadiste daha sonra Medine'nin harabının büyük savaşın çıkışına alamet olduğu bildirilmektedir. İbn Melek, bu savaşın Şamlılarla Rumlar arasında­ki savaş olduğunu söyler. Avnü'l-ma'bud'da ise Moğollarla Şamlılar arasın­daki savaşın olduğu söylenir.

Aliyyü'l-Kari'de, îbn Melek'in fikrini benim­ser. Anılan bu savaş İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethi ise Deccarin çıkı­şına işarettir. Bezlü'l-Mechud'da İstanbulini fethinden maksadın, orasının Mehdi tarafından fethi olduğunu söyler. Şüphesiz bu görüşler birer tevildir. Belirli bir nassa dayanmamaktadır. Onun için bu tevillere kesin gözüyle bak­mak mümkün değildir.
Doğru olabileceği gibi hatalı olma ihtimali de vardır.

Kaynak:
[9] Şüphe ravilerden birisine aittir.
[10] Ahmed, b. Hanbel V, 222,245.
Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/417-418.
[11] Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/418-419.

1 yorum:

  1. Müteşabih ahir zaman savaşları ile ilgili hadisi şerifleri okuyan kişi: Hadisi şerifte " Siz kafirle savaşacaksınız " diye gelen ifadeyi; Her insan kendi devleti savaşacak anlıyor. İstanbul'un Fethi meselesi ise. l. Cihan harbi sonrası olmuştur. Hadisi şerif 1400 yıl önceden bakarak; Olacak olayları anlatıyor. Bu hadisi şerifleri okuyanlar; Hemen yakında olacak olarak anlıyorlar. Bu yanlışlardan kurtulmanın tek çaresi; Kıyamet olaylarını çok iyi ve derin tetkikler sonucu anlamak ve Hz. Mehdi'nin 1900 lü yıllarda dünyaya gelip, vazifesini yapıp gittiğini: Şimdi beklenen mehdi ise MEHDİYET olduğunu insanlar MEHDİYET MAKAMININ SAHİBİ BÜYÜK MEHDİ (a.s.) TANIMADIKLARINDAN DOLAYI HADİSLER MÜTEŞAHİH KALIYOR. Tam tamına açıklanamıyor.

    YanıtlaSil


EmoticonEmoticon