14 Kasım 2015 Cumartesi

Gargat Ağacı Hakkında Bilgiler

Gargat Ağacı Hakkında Bilgi

kıyamet kopmadan önce yahudiler ile müslimânlar arasında büyük bir savaş olacak, her ağaç, her taş arkasına saklanan yahudi'yi ihbâr edecek, "ey müslüman arkamda bir tane var" diyecekmiş. ancak bu ağaç, yani garkat (ğarkat) ağacı ise sessiz kalacakmış.

“Müslümanlarla yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey müslüman! Arkamda bir yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o yahudilerin ağaçlarındandır.”
Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 82


Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir: “Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurdu

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip
gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına
saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki
Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı
müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”(Müslim, Fiten, 82)

Evet, Ahir zaman Peygamberi (asv) buyuruyor:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları
yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar,
o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi
var, gel onu öldür.' diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu
ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117;
İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

Hadiste adı geçen arkad ağacı, Kâmus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun
muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni,
Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu
iki-üç metre olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde
dikilmektedir...

“Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar, ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında
sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen
onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar
aklını kullanmayan bir topluluktur.” (Haşr, 59/14)

Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e 
“Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.” diye 
hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun 
Göze, 1986)


Yorum Yap