7 Kasım 2015 Cumartesi

Hz.Mehdi (Kaim) Düşmanları Hakkında

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Bizim Kaimimiz zuhur ettiği zaman, Peygamber Efendimizin sas dönemine nazaran daha fazla cahillerle karşılaşacak. Resulullah salallahu aleyhi ve alhi ve sellem geldiğinde, taşı, ağacı put yapmış ve tapmakta olan insanlara karşı gelmişti.
Ancak Kaimin zuhuru, ona karşı kuran tefsiri yapan insanlar döneminde olacak. Allah’a yemin ederim ki Mehdi aleyhi selam’ın daveti, duvarların çatlaklarından soğuk ve sıcağın girdiği şekilde evlerine girecek.”

Biharul Envar cilt 52 sayfa 362.Gaybeti Numani sayfa 297 işbatul huda cilt 5 sayfa 367

Resulullah (s.a.s) buyurdu: “Öyle bir zaman gelecek ki, insanların Tanrısı, karın ve mideleri olacak. Kıblesi, kadınları olacak.
Dini, paraları olacak ve servetleri onların şerafetini anımsatacak. İman’dan sadece isim, İslam’dan sadece resim ve Kuran’dan ise harf ve hurufat kalacak.
Camilerinin binaları döşenmiş olacak ancak yürekleri hidayetten boş olacak. Onların alim ve ulemaları, yeryüzünün üstünde gördüğü en şerli mahluklar olacaklar.”

Biharul Envar cilt 22 sayfa 453

Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Ahir zamanda ümmetimi korku ve panik saracak. Alim ve ulemalar; maymun ve domuz oldukları halde, ümmetim bu korku yüzünden onlara gidecekler. Kesin bilsinler ki, bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Çünkü onlar hak yolunu değiştirmiş ve sözleri tahrif etmişlerdir. Nasıl onlar hakkı batıla çevirmişlerse, Allah da onların yaratılışını değiştirip, yüzlerini canavara çevirsin inşallah”

Bişaretul islam sayfa 176 ..yomol helas sayfa 405

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Bizim Kaim’imiz ayaklandığında; ilk önce şiilerimizin arasındaki yalancı ve inkarcı olanlarla  hesaplaşacak.”

İhtiyarol Mağrefel recal lel Tusi cild 2 Sayfa 589

İmam Sadık (a.s) buyurdu: “Kaim, beraberindeki insanlarla Kerbala’dan çıktığında; Kerbela ve Necef arasında on altı bin alim ve ulemayı öldürecek ve yanında gelenler arasında da bir takım münafıklar şöyle diyecek: O Fatima’nın evlatlarından değil. Eğer öyle olsaydı; O, alimlere merhamet gösterirdi, diyecekler. Ve sonra Necef’e girecek, orada bir gece kalacak. Sonra, Hud ve Salih Peygamber’in mezarlarının karşısında olan, Babul Nahile’den çıkacak. Ve orada, Küfe halkından olan yetmiş bin kişiyle karşılaşacak. Sonra onu öldürmek isteyecekler fakat O, hepsini öldürecek ve hiçbiri kurtulamayacak.”


Kitabul Nurol Envar cilt 3 Sayfa 345

Hz Ali (a.s) buyurdu: “Kaim ayaklandığında, fetva ehlinden intikam alacak. Onlar, bilmeyerek kendilerinden fetva veren kimselerdir. Fetvayı veren ve onların peşinden gidenlere eyvahlar olsun. Din eksikmiydi ki onlar tamamlamaya çalıştılar ya da dinde yamukluk mu vardı ki onlar düzeltmeye çalıştılar.”


Beyanul a’imme (a.s) Cild 3 Sayfa 298..elzamul naseb Cilt 2 Sayfa 200.. Yumol helas Sayfa 410

İmam Sadık (a.s): Ahir zaman ve Hz Mehdi (a.s)’ın ayaklanma alametleri konusunda, uzun bir hadis naklederken şöyle buyurdu: “…Ne zaman ki fakih dinde araştırmak yerine, makam ve yönetmenlik talep ederse …..ve ne zaman ki minberlerde takvaya davet edip de, kendisinin uygulamadığını görürsen; Kaim’in zuhrunu bekleyin.” Kafi cilt 8 Sayfa 38

 Resulullah (s.a.a.s) buyurdu: “Kaim’in ayaklanması; kötü hükümranlar, dilbaz hafızlar ve münafık din alimleri döneminde olacaktır.”

Mu’acemul ahadis ul imam Mahdi a.s Cilt 1 Sayfa 39

İmam Bakır (a.s) buyurdu: “Kaim ayaklandığında, din alimleri kadar aşikar düşmanı olamayacak ve eğer elinde kılıç taşımazsa, onun ölüm fetvasını verecekler.”

Beyanul a’imme (a.s) Cild 3 Sayfa 99

 İmam Sadık (a.s): “Ebu Besir buyurdu: İmam Sadık (a.s)’dan bu ayet konusunda şöyle buyurduğunu duydum:

TEVBE – 31 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ   (التوبة)

Onlar Keşişler ve Ulemalarına taptılar; Allah’a değil. Allah’a yemin ederim ki, Ulemalar ve Keşişler insanlara, kendilerine tapsınlar diye davet etmediler; eğer bunu yapmış olsalardı, kimse onları tehdit etmeyecekti ancak helali haram ve haramları helal yaptılar ve insanlar da bilmeyerek onlara ibadet etmiş oldular.”

Usul kafi Cilt 1Sayfa74Yorum Yap