7 Kasım 2015 Cumartesi

İçki İçerken (Şarhoş) Ölen Hakkında Hükümler

İbn Ömer’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir: “Kim, sarhoş olmasa bile içki içerse, midesine ve damarlarında şaraptan bir damla bulunduğu sürece namazı kabul olunmaz. O halde ölürse kâfir olarak ölür. İçki içip sarhoş olan kimsenin kırk gün namazı kabul olunmaz o durumda ölürse de kâfir olarak ölür.” (Nesai)

“İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içenin kırk gün namazı kabul olunmaz. Eğer içkili olarak ölürse, cahiliyye ölüsü hâlinde göçmüş olur.” (Camiu’s-sağir)

İçki ve İman Hakkında Kuran-ı Kerimde Hükümler 

“Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Onlarda hem günah, hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. ”
(Bakara, 219)

“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, murada eresiniz. ”
(Maide 90)

“Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokar, sizi Allah`ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?”
(Maide 91)

(Maide 91. ayet üzerinde düşündüğümüz zaman: Şeytanın insanlara içki içirerek namaz kılmaktan men etmeye çalıştığını düşünebiliriz. )

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. ”
(Nisa 43)

(Maide 91. ayet üzerinde düşündüğümüz zaman: Şeytanın insanlara içki içirerek namaz kılmaktan men etmeye çalıştığını düşünebiliriz. )

“Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. ”
(Nisa 43)
Yorum Yap