27 Kasım 2015 Cuma

İstanbul'un ikinci Manevi Fethi ve Hz. Mehdi

3. Dünya Savaşı,Melhame-i Kübra,Armagedon,Amik Ovası,İstanbul'un ikinci Manevi Fethi ve Hz.Mehdi

Yahudiler Osmanlı devletini içinden yıkıp parçaladıktan sonraki süreçte, 1948 yılına gelindiğinde, binlerce sene sonra bir daha İsrail devletini kurup ilan ettiklerinde, şaşırıp kendisine sualler soranlara cevaben Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) buyurdu ki;

"Millet-i Yahûd (Yahudiler), hükümet kuramayacak diye kayıt yok. Mutlak hezîmet ve topyekün mahvolmaları hakkında hüküm var." (1)

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek." (2)

Hadis : Resulullah (sav) (birgün): "Beytu`l Makdis`in imarı (Kudüs'ün Yahudilerin eline geçip imar edilmesi ve dünyanın yönetildiği merkezlerden biri olması) Yesrib`in harabıdır (Medinenin ve dolayısı ile İslam ümmetinin feci durumlara düşmesidir). Yesrib`in harabı melhamenin (savaşın, Yahudi ve Hristiyanların verdiği isimle Armagedon'un, çok büyük bir dünya savaşının) çıkmasıdır. Melhame (müslümanların kazanacağı Armagedon savaşı aynı zamanda) İstanbul`un fethidir, İstanbul`un fethi Deccal`in çıkmasıdır!"

buyurdular. Sonra elini (Resulullah), konuşmakta olduğu kimsenin (yani Hz. Muaz`ın) dizine vurdular ve: "Bu söylediğim kesinlikle hakikattir. Tıpkı senin burada oturman hak olduğu gibi" buyurdular." ( Hz. Muaz burada -konuşmakta olduğu kimse- derken kendisini kasdetmektedir. Yani Aleyhissalatu vesselam`ın konuştuğu ve dizine elini vurduğu kimse Muaz İbnu Cebel`dir.)" (3)

Not: Yesrib, Medine-i Münevvere'nin eski adıdır.

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Melhame (Armagedon, 3. dünya savaşı) ile Medine`nin (İstanbul'un hz. mehdi ve evlatları tarafından yapılacak ikinci ve manevi) fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci yılda da Mesih Deccal çıkar." (4)

Not: Medine şehir anlamına gelir.

Hadis-i şerifte buyruldu:

"Ey ümmet! Sizde altı alamet vardır. Birincisi (....) Altıncısı ise Medinenin fethi... Sordular: Hangi medine ya Rasulallah? Şu cevabı verdi: Kostantiniyye...(İstanbul)" (5)

MELHAME-İ KÜBRANIN BAŞLAYACAĞI YER: AMİK OVASI'DIR.

Bu husustaki bazı hadis-i şerifler şunlardır

Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teàlâ Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arap'ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır. Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir. (6)

İnsanlar için üç temerküz noktası vardır. Antakya Amik'inde olan Melhame-i Kübrâ'da toplanma merkezi Şam olur. Deccal vak'asında merkezleri Kudüs; Ye'cüc ve Me'cüc hadisesinde Tur-u Sinâ... (7)

Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Ye'cüc Me'cüc vak'asında merkezleri Tur-u Sinâ'dır. (8)

Melhame-i Kübra, Kostantıniyye'nin fethi ve Deccal'in çıkması 7 ay (sene) içinde olur. (9)

Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye'nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar. (10)

Size dünya fetholunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir. Onun karargâhı da "Guta" denilen yer olacaktır. (11)

Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde Guta denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır. (12)

Ahir zamana dair hadis-i şerifleri yorumlamak isterken komik hallere düşen, buna rağmen bir de en doğru şekli ile anlayıp yorumlayan müslümanların cemaatine de alaycı şekilde dil uzatan cübbeli ya da cübbesiz sözde ilim ehli özde talk showcu ekran hocaları bilmeli ki, ahir zamana dair hadisler sırran bildirilmiştir. Ayrıca çok az kelime ile çok derin manaları ifade etme sanatı kullanılmıştır. Şayet, o ahir zamanı yaşayacak müslümanlar hatta gayri müslimler, bu hadisleri okuyup her detayı ile hemen anlayabilecek olsalar, usule, sünnetullaha muhalif olur ve kimse tuzaklara düşmez. Kimse imtihan olmaz. Hayatın akışı bozulur. Hadislerde yaşanacağı haber verilen şeyler yaşanmaz. İmtihan için bulunduğumuz bu dünyada da ne hz. Allah (c.c.) ne de hz. Rasulüllah (s.a.v.) buna razı olmaz.

Zamanın sahibi ve hakiki varis-i Rasulü Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri şöyle buyurmuştur;

"Hz. Mehdi (Aleyhi rıdvan) hakkında vâki hadis-i şerifte, Fahri Âlem (s.a.v.) Efendimizden sırran haber sadır olmuş olup, ancak anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar, başkası anlayamaz. Herkes anlasa sır zâhir olur. Usule muhalif gelir. Yani zamanın sahibi, Rasûlüllah'ın vârisi perdeyi kime açarsa ancak o anlar. Nüzûl-i İsa (Aleyhisselâm)'daki sır da böyle. Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nisbetinde halleri ve sırları kapalıdır. Sultan Hamid (Aleyhirrahme) dahi, bunlardandır." (13)

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şu günümüzde yaşananlar bir dünya savaşıdır. Biz müslümanların "Melhame-i kübra" dediği, Hristiyan ve Yahudilerin "Armagedon" dediği bu savaşı müslümanlar kazanacaklar. Batı alemi batacak. Uluslar arası Siyonist teşkilatlanma çökecek, ve bu teşkilatın her türlü gayri insani faaliyetlerle (Fuhuş sektörü, uyuşturucu sektörü, silah kaçakçılığı, terör örgütleri kurup yönetme, organ ticareti v.b) kazandığı para ile ayakta tuttuğu İsrail'in hızla yok oluşu başlayacak. Yahudi, dünya genelinde topyekun mağlup olacak. Yeni bir dünya düzeni kurulmaya başlayacak. Armagedon'dan altı yıl sonra İstanbul yaklaşık iki asırlık küfür idaresinden kurtulup yeniden ve manen hz. mehdinin evlatları-talebeleri tarafından fethedilecek. Şeriat ile idare olunacak. Huzur, güvenlik, mutluluk temin edilecek. Hiçbir güç buna mani olamayacak. Bundan hemen sonra da İstanbul'u fetheden Hz. Mehdi'nin evlatları, dünyanın dört bir tarafını fethetmeye başlayacak. Avrupa, Asya, Amerika, kuzey, güney, doğu, batı her yer fethedilecek. Arada birkaç zayıf küfür devleti kalacak. İşte çokça duyulan "Altın çağ" o zaman yaşanacak.

KAYNAK:
1- Hatıratım, Ali Erol, Fazilet Neşriyat

2- Ravi: İbnu Ömer, Hadis No: 5020

3- Ravi: Muaz İbnu Cebel, Hadis No: 5048

4- Ravi: Abdullah İbnu Büsr, Hadis No: 5049

5- ibn-i Hacer

6- Râmûz el-Ehàdîs, 66/7. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre RA,

7- Râmûz el-Ehàdîs, 351/8. Ravi: Hz. Hüseyin RA

8- Râmûz el-Ehàdîs, 393/10. Ravi: Hz. Ebû Zahiriyye RA

9- Râmûz el-Ehàdîs, 236/18. Ravi: Hz. Muaz RA

10- Râmûz el-Ehàdîs, 246/4. Ravi: Hz. Abdullah ibn-i Buğr RA

11- Râmûz el-Ehàdîs, 298/4. Ravi: Hz. Ebüd-Derdâ RA

12- Râmûz el-Ehàdîs, 322/10. Ravi: Hz. Ebüd-Derdâ RA

13- Hatıratım, Ali Erol, Fazilet Neşriyat
Yorum Yap