16 Kasım 2015 Pazartesi

Kocasına Asi (Nisa) Kadının Hükmü

Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve eğer bir erkek karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağa ve siyah bir dağdan kırmızı bir dağa taş taşımayı emretseydi, uygun olan, kadının bu emri yerine getirmesidir."

Hz. Hüreyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim." [Tirmizî, Rada' 10, (1159)]

"Her hangi bir (Mü'min) kadın, ölür ve kocası da o kadından razı olursa, (o imanlı ve itâatkar kadın) Cennete girer" (Tirmizi)

Kocasının gönlünü kıran ve itaat etmeyen kadın hakkında da çok Hadis'i Şerifler mevcuttur

Rasulüllah (SAV) Efendimiz bir Hadis'i Şerif de meâlen buyuruyor : "Dünyada bir kadın, kocasına eziyet ettiği vakit: (O Kocasının cennetteki) Hurisi, Allah (CC) senin belânı versin (Benim Efendime) eziyet etme, zira o (eziyet ettiğin kocan) senin yanında misafirdir Pek yakında senden ayrılacaktır" (Tirmizi)

Yukarıdan beri naklettiğimiz hakikatler gereğince, Müslüman olan her kadın, Allah (CC)'a olan vazifelerini yerine getirmekle beraber, kocasına itaat etmekle mükelleftir Kocasının meşru olan her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması, kocasının evini beklemesi, çocuklarına bakması, yiyecek ve içeceklerini pişirivermesi ve evin her türlü temizlik işlerini yapması lâzımdır

"Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, nâmusunu (zinadan) muhafaza eder ve kocasına itaat ederse, Rabbisi (CC)'nin cennetine girer" (İbni Hibban, Aynul İlim, C,/,414)


Medine'i münevvereli Esmâ (RA) isminde edip ve fasih olan bir kadın, diğer kadınların temsilcisi olarak Rasulüllah (SAV)'ın huzûruna gelip şu sözleri söylemiştir

"Anam Babam sana fedâ olsun Ya Rasûlüllah (SAV Ben kadınlar tarafından elçi olarak geldim Hakteâla seni bütün erkek ve kadınlara Peygamber göndermiştir Biz sana ve senin Rabbına îman ettik Lâkin biz ki, kadınlarız, sizin evlerinizde kapanıp kalmış ve şehevâni ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız ve çocuklarınızı taşımakta bulunmuşuzdur,

Siz ise, Cuma namazları kılmak, cami ve cemâata çıkmak ve hastaya gidip hal hatır sormak ve cenâzelerde bulunmak ve birde fazla defalarca haccedebilmek gibi fazîletler ile bize fâik (Üstün) olmuşsunuzdur Bunlardan hepsinin eftali de, Allah (CC) yolunda cihaddır Lâkin erkek kısmı hacc veya Umre etmek veyahut kâfirlerle mücâhede ve muhârebe etmek üzere evinden çıktığı vakitlerde, sizin mallarınızı biz hıfzeder ve iplik eğirip elbiseler yaparız ve çocuklarınızı besleriz

Şimdi bu hâlde bizler o faziletlerin ecir ve hayrında sizlere iştirak edemez miyiz ?"

Esmâ (RA)'nın bu sözü üzerine Hz Peygamber (SAV) bu sözlerin güzelliğine işâret ederek şöyle cevap veriyor

"Ey Kadın, Anla ve taraflarından gelmiş olduğun kadınlara da, anlat ki, kadın kısmının kocasını kendinden hoşnut etmesi, o faziletlerin hepsine muâdil olur,"

Yalnızca bu hadis dahi kadının eşine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatmaya kâfidir. Kadının, eşine olan ilk ve tek vazifesi itaattir. İtaat hususunu birçok başlıklara ayırmamız ve incelememiz mümkündür. Bunlar:

1. Yatağını terk etmemesi

2. Eşine eziyet etmemesi

3. Onun için süslenmeye önem vermesi

4. Daima güler yüzlü ve tatlı dilli olması

5. Ona hizmet etmesi (ev işlerini görmesi)

6. Eşini razı/memnun etmek için büyük gayret göstermesi

7. Allah'ın Dava'sında ona daima yardımcı olmasıdır. (vs.)


Ebu Hurayra anlatıyor: Sahabelerden biri ALLAH Rasulunun yanına gelerek: Kadınların en hayrlısı hangisidir diye sordugunda, ALLAH Rasulu şöyle buyurdu: Yüzüne baktıgı zaman kocasını sevindiren, emrettigi zaman itaat eden, namusu ve malı hususunda kocasına isyan etmeyen kadındır? (Ahmed b. Hanbel 2/434; ibn mace, nikah, 5)


Sahabi kadınlardan biri ALLAH Rasulunun yanına gelerek: Ey ALLAH?ın Rasulu Cihad ibadetini ALLAH swt, erkeklere farz kıldı. Cihada çıkıp öldürüldüklerinde Rableri katında diri olarak rızklandırılıyorlar (Şehid oluyorlar). Peki ya biz kadınlar bu ecre nasıl nail olacagız ALLAHın Rasulu kadına şöyle yanıt verdi: Karşılaştığın bütün kadınlara şu bilgiyi ulaştır ki, kadının kocasına itaati, onun haklarını kabul edip yerine getirmesi buna (erkeklerin cihad sevabına) denktir. Ne yazıkki sizden çok azı bunu yapar

Görüldügü üzere kadının erine itaat etmesi şehidlik sevabına denktir


Hz. Ali (ra) de şöyle buyurmaktadır: ?Kadının cihadı, eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmesidir


ALLAH?ın Habibi Hz. Muhammed şöyle buyuruyor:

Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, namusunu koruyarak kocasına itaat ettiği zaman ahirette kendisine: ?Artık dilediğin kapıdan cennete gir? denilir? (Ahmed b. Hanbel, 1573)

Başka bir hadiste şöyle buyurmakta:

Kocası kendisinden memnun olduğu halde ölen kadın cennete girecektir (Tirmizi, 1081: ibni Mace, 1844

ALLAH?ın elçisinin kadın kocasının haklarını bıhakkın yerine getirmedikçe imanın lezzetini tadamaz sözünü unutmuyalım. Ve yine unutmuyalımki cehennemde en çok bulunacak olan kadınlardır

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Bir kimse karısını ihtiyacı için çagırırsa, kadın fırın başında da olsa gelsin (Tirmizî)

Ebu Hureyreden  Bir erkek karısını yatağına çağırır da kadın gelmezse ve bu yüzden erkek ona kızgın yatarsa, sabaha kadar melekler o kadına lânet ederler (Ebu Davud: Nikah, 41, Müslim: Nikah, 20

ALLAH Rasulu kadınlara için ne buyurmakta: Sadaka verin ey kadınlar. Çünkü cehennem halkının çoğu siz olacaksınız orda bulunan bir kadın: Niçin ya Rasulullah?? diye sordu. Oda: Çünkü siz, çok şikâyet eder ve kocanızın nimetini inkâr edersiniz. (Müslim)
Yorum Yap