6 Kasım 2015 Cuma

Muhammed Raşid Erol (K.S) Hz.Mehdi Hakkında


Büyük Ehl-i Sünnet Alimi Şeyh Esseyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.) Hazretleri'nin Şeyhi ve Hocası, Büyük Mürşid Gavs Hazretleri Seyyid Abdülhakim Hüseyni (k.s.) diyor kiYorum Yap