6 Kasım 2015 Cuma

Süfyani ve Yamaninin Ortaya Çıkışı Hakkında

Süfyani Ortaya Çıkışı Hakkında

Süfyani’nin ortaya çıkışı birçok rivayette nakledilmiş ve zuhur alametlerinden olduğu bildirilmiştir. Süfyani, Ebu Süfyan’ın soyundan olan ve İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurundan kısa bir süre önce Şam bölgesinde kıyam edecek kişidir. Çok sayıda masum insanın kanını akıtacaktır. Öldürmekten ve savaştan çekinmeyen, düşmanlarına karşı da çok sert davranan zalim biridir.

İmam Bakır ( a.s) bir rivayetinde şöyle buyurur: Ey Caber ,Şam’da(Suriye) bir fitne çıkacak ki bu fitneden kurtulma yolları aranacak ancak kaim gelene kadar asla bulamayacaklar .Gaybet Numani s 327

Hz Ali (a.s )buyurur: Batı ülkelerinin, Şam’a saldırdığını gördüğün zaman bil ki büyük ve korkutucu bir savaş çıkararak Şam’ı işkal edecekler ve o zaman kuru bölgede Süfyani’nin çıkışını bekleyin.Gaybet şeyh Tusi s 461

İmam Sadık (a.s) onu şöyle anlatmaktadır:

“Eğer Süfyani’yi görürsen, insanların en alçağını görmüşsün demektir.”

[ Kemalu’d-din, c.2, bab.57, h.10, s.557]

Süfyani, Recep ayında kıyam edecek, Şam bölgesini ve etrafını ele geçirdikten sonra Irak’a saldıracaktır. Orada da büyük katliamlar yapacaktır.

Rivayetlere göre Süfyani’nin ortaya çıkışı ile ölümünün arasındaki zaman on beş aydır.

[ Gaybet-i Numani, bab.18, h.1, s.310]

Yamani Ortaya Çıkışı Hakkında


Doğu’da ortaya çıkacak bir liderin kıyamı da zuhur alametlerindendir. Bu olay, kıyamdan kısa bir süre önce gerçekleşecektir. Yamani Süfyani’nin aksine salih ve mümin bir insandır. Tüm gücüyle fesat ve kötülüklerle savaşacaktır. Elbette kıyamının ayrıntıları hakkında elimizde net bilgiler bulunmaktadır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır

İmam Bakır (a.s) buyurdu : Üç kişinin kiyamı kesin dır Horasani Sufyani ve Yamani ve üçünün çıkışı bir sende bir ayda bir günde beraber olacak ve bayraklar arasında hidayet olmuş en hidayetli bayrak yamaninın bayrağı olacak çünkü sizi sahibinize davet edecek ve eğer Yamani huruç (çıkış-cihat) yaparsa silah satmak haram olacak ve eğer yamani huruç yaparsa aya kalkın ve ona doğru gidin ve ona katılın çünkü bayrağı hidayettir .ve ona karşı gelmenin hiçbir Müslüman için caiz değildir ve eğer birisi bunu yaparsa cehennem ehlinden olur çünkü o hakka ve hidayete ve doğru yola davet eder.

[ Gaybet-i Numani, bab.14, h.13, s.264]

Yamani (a.s.)’ın Zuhurunun En Önemli Alamet Olması

İmam Sadık (a.s.): “Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce, 5 adet değişmez alamet ortaya çıkacaktır. Yamani, Süfyani, münadinin seslenişi, günahsız ruhun (Nefsi Zekiye’nin) öldürülmesi ve Beyda’da yerin dibine batmak.” – Bihar’ül Envar c.52 s.204

İmam El Bakır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bayrakların içindeki tek hidayet bayrağı, Yamani’nin bayrağıdır. Çünkü sizi sahibiniz olan Hz. Mehdi’ye davet etmektedir. Yamani zuhur ettiğinde, silah satmak haram dır. Yamani zuhur ettiğinde ona doğru ayağa kalk. Şüphesiz onun bayrağı, hidayet bayrağıdır. Herhangi bir müslümanın onun karşısında kibirlenip isyan etmesi helal değildir. Her kim bunu yaparsa, o ateş ehlindendir. Zira o, hakka ve doğru yola davet etmektedir.” – Gaybeti Numani s.264

İmam Ali (a.s.): “Mehdi’den önce Doğu’da onun (Mehdi a.s.’ın) Ehli-Beyt’inden olan bir adam gelecek, o kılıcı sırtında sekiz ay taşıyacak; öldürecek ve sakat bırakacaktır ve sonra Beytül Maktis’e (Kudüs’e) gidecektir ve oraya ölmeden varacaktır.” – El Mumehhidun s.110

hadislerde görüldüğü gibi Yamani (a.s) hz mehdi tarafından görevlendiren bir kişiliğie sahiptir 2000 yılında Irak Basra kentinden Yamani (a.s)kendini ilan etmiş ve kendisini ve hakkaniyetini herkesin inandığı kitap ile ispat etmiş ve her din ve düşüncede olan insanları Hz Mehdi ile biat edilmeleri için davette bulunmuş değişik din mezhep ve duşuncede olan her farklı grubu kendi inandıkları inançlar ve duşunceleri Hz Mehdi (a.s)’ın davetini ve kendisinin görevini ispat etmiştir detaylı bilgileri ulaşmak için sitemizde KANITLAR kısmından şii ve sünni kaynaklara bakarak erişe bilirsiniz ancak Kanıtlar kısmında her din grubunun delilleri mevcüt olacaktır


Yorum Yap