10 Kasım 2015 Salı

Süleyman Hilmi Tunahan Dilinden Hz.İsa İnişi Hakkında

Hz. İsa’nın (a.s.) nüzûlü (inişi) iki türlü olacak:

(1) Nüzûl-i suğrâ (küçük iniş): Bu Nasrâniyetin (Hıristiyonlığın) yıkılmasıdır. Hakikatte Nasârâ yıkılmış ve Kilise sultasını/hâkimiyetini yitirmiştir.

(2) Nüzûl-i kübrâ: Bu daha çıkmadı. Lakin yakın zamanda zhuru eder; putları kırar, Deccâl’i yok eder ve cizyeyi kaldırıp, ‘Ya iman ya ölüm’ diyerek bütün küffârı kılıçtan geçirir.

Mehdî-yi Âl-i Rasûl, (idaresi) zamanında inşaallah (küffarı) cizyeye bağlayacak. İşte o zaman tam manasıyla ahkâm(-ı ilahi) tatbik edilecek. Ve Mehdî-yi Âl-i Rasûl bizim usûlümüz üzere gelecektir. Decâcile Yahûdilerin Mehdisi’dir. İnşaallah İslâm Mehdîsi de yakında çıkacak, şimdi o devirdeyiz. [Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.), nakleden, Ziya Sunguroğlu, Notlarım, s. 126]

Yorum Yap