5 Kasım 2015 Perşembe

Yaklaşan Kıyametin 10 Büyük Alameti Nelerdir

Kıyametin ne zaman kopacağı tamamen Allah'ın bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla müminler için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağı değil, bir gün mutlaka bunun gerçekleşeceğine inanmak ve ahiret hayatı için hazırlıklı olmaktır. 10 büyük alamet gerçekleşmeden kıyamet kopmaz

Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadislerinde: "Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır." Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması: Duman*; Deccâl; Dâbbetü'l-arz ; Ye'cûc ve Me'cuc*; güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen'den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi" buyurmuştur. (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28)


KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ 

1-HAZRET-İ MEHDİ İNECEK

kıyamet kopmadan önce Allahü teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi babasının ismi benim babamın ismi gibi olur ondan önce dünya zulümle dolu iken onun zamanında adaletle dolar (Tirmizi)
mehdinin başının hizasında bir bulut olacak buluttan bir melek Bu mehdidir sözünü dinleyin diyecektir (Ebu Nuaym)

2-DECCAL GELECEK

deccal çıkar tanrı yani Allah olduğunu söyler onun allahlığına inanan kafir olur (İ.E. Şeybe)

3-HAZRET-İ İSA GÖKTEN İNECEK

Allahın Resulü Meryem oğlu isayı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik Onlar İsayı öldürmediler , asmadılar da Ödürülen kendilerine isa gibi gösterildi (Nisa 157)

Hazret-i isa göğe kaldırılmıştır (Nisa 158)
İsa adil bir hakem olarak gökten inecek haçı kıracak (hiristiyanlığı kaldırıcak) Domuzu öldürecek (domuz etini yasaklayacak) islamdan başka her şeyi yasaklayacaktır (Buhari , Müslim , Ebu Davut , Tirmizi , İbni Ebi Şeybe)

İsa inince her yerde şükun emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve , kurtla kuzu serbestçe dolaşır çocuklar yılanlarla oynar (Ebu Davud)

4-DABBET-ÜL-ARZ ÇIKACAK

Dabbet-ül-arz musanın asası ile Müslümana ve Mümine dokunur alnında Cennetlik yazar yüzü nurlanır. Kafire Süleyma'nın mührü ile vurur Cehennemlik yazılır yüzü simsiyah olur (tirmizi)

5-YECÜC VE MECÜC ÇIKACAK

Yecüc ve Mecüc set yıkılıp her tepeden akın ederler (Enbiya 96)
Yecüc ve Mecüc kıyametin ilk büyük alametidir (İbni Cerir)

6-DUMAN ÇIKACAK

Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle! (Duhan 10)
Dumanın tesiri müslümana hiç bir şey hissetirmez mümine nezle gbi gelir Kafire çok şiddetlidir (Ebu Davud)

7-GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAK

Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz O zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez (Buhari , Müslim)
Rabbinin bazı ayetleri (alametleri) geldiği gün önce iman etmemiş veya imanından bir hayır kazanmamış kimseye o günkü imanı fayda vermez (Enam 158)

8-ATEŞ ÇIKACAK

Hicazdan çıkan ateş Basradaki develerin boyunu aydınlatır (Müslim)

9-YER BATMASI GÖRÜLECEK

Doğu Batı ve Ceziret-ül Arabda yer batışı görülücek (Müslim , Ebu Davut , Tirmizi , İbni Mace)

10-KABE YIKILACAK

Bir Habeşli Kabeyi tahrip edecektir Onu şu anda siyah elleri ile Kabenin taşlarını bir bir söker halde görüyorum (Buhari , Müslim)


Yorum Yap