10 Ocak 2016 Pazar

Ahir Zaman ve TürkiyeAhir Zaman Hadiselerine ve Türkiye merkezli Saadet Devrimine işaret eden hadisler

İbni Hacer’in; “El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdiyil Müntazar” (Beklenen Mehdinin Alametleri) adlı kitabında:

Hz. Ali’den rivayet edilen şu hadisi şerifin, Üsame Bin Ladin’e işaret ettiğini savunanlar vardır:

“Mehdi(nin kesin zafer ve galibiyetin)den önce, Horasan’ın doğu bölgesinde Haşimi (Arap) bir gencin 5 bin civarında askeri bulunacak, savaşacak, (ama) mağlup olacak. Bundan sonra Küme muhitine çekilip saklanacak, ardından yakalanıp katledilecek.”[4]

Bu haberde geçen “Horasan’ın Doğu Muhiti”: İran’ın doğu coğrafyasını, Afganistan’ı, Tacikistan’ı ve Pakistan’ın bir kısmını içine almakta ve bugün Taliban ve Bin Ladin güçlerinin etki alanına işaret olunmaktadır.

Yine Hz. Ali’den rivayet edilen konuyla ilgili diğer meşhur bir hadisi şerifte:

“Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Orada altın ve gümüş dışında Allah’ın başka kıymetli madenleri bulunmaktadır. Ve onlar (Afganlı Müslümanlar) Mehdi(yet hareketi)nin yardımcılarıdır” buyrulmaktadır.

Yukarıdaki hadisten, bugün ortaya çıkarılan çok kıymetli mücevher ve uranyum yatakları, verimli ve stratejik toprakları yüzünden Afganistan’ın önce Ruslar sonra Amerikalılar tarafından işgale uğrayıp talan edileceği anlaşılmaktadır.

Bu hadisi şerifteki en önemli haber; bazı ilim erbabınca Bin Ladin’e işaret olunduğu söylenen Arap-Haşimi gencin ölümünden kısa bir müddet sonra, “Şuayb Bin Salih Temimi” olarak belirtilen, Hz. Mehdi’nin sadık talebesi ve takipçisi olan şahsiyetin, O’nun izinden yürüyerek Kudüs’ü tekrar fethedeceği ve Siyonist-Emperyalist güçleri yeneceği şeklindeki müjdeler olmaktadır.

İmam Suyuti’nin “Zuhurul Mehdi ve Deccal” kitabında ve Davudi Antaki’nin “Sırrıl Mahşer” kitabında zikredilen:

“Ahir zamanda Mehdi’nin zuhuru ve hükümranlığından önce, Keşmir eyaleti yüzünden Pakistan ve Hindistan arasında, her iki ülkeyi de mahvu perişan edecek büyük bir savaşın çıkacağını” haber veren hadisi şerifte de Siyonist ve emperyalist güçlerin (Deccalizmin) bu iki ülkeyi vuruşturma planlarını ortaya koymaktadır.

Mısır ve Suriye ayaklanmaları ve devlet başkanlarının katledilmesi!

Hem İbni Hacer’in, “Beklenen Mehdi’nin Alametleri” kitabında, hem İmam Suyuti’nin “Mehdi ve Deccalin Zuhuru” kitabında:

“Hz. Mehdi’nin (veya talebesi ve takipçisinin, ya da O’nun tabisi olan Hz. İsa Mesih’in) kesin huruç ve zuhurundan (büyük galibiyet ve hâkimiyet çıkışından) birkaç ay önce, Mısır ve Suriye devlet başkanlarının (Diktatör Meliklerinin) makamlarından indirilip öldürüleceğini”[5] haber veren hadisi şerif:

a) Hem Tunus’ta başlayıp, Mısır, Libya, Yemen, Suriye ve Bahreyn’i karıştıran Arap halk devrimlerinin yaşanacağına

b) Hem bu devrimleri, Deccal güçlerinin (Siyonist İsrail, ABD ve AB’nin) BOP çerçevesinde İslam ülkelerini parçalamaya ve daha rahat kontrol edecekleri sözde demokratik düzenlemelere yol açmaya çalışılacağına

c) Ama bütün bunlardan, sonuçta mağdur Müslümanların kârlı çıkacağına ve Deccalizmin hezimete uğrayacağına

d) Suriye ve Mısır diktatörlerinin yıkılıp öldürülmesinden birkaç ay sonra, üç basamaklı Mehdiyet devriminin son aşaması olan; Batılı Barbar güçlerin büyük hezimeti, İsrail’in çökertilmesi ve müminlerin kesin zaferi neticesi insanlığın huzura kavuşacağına işaret ve beşaret buyurmaktadır.

Elbette, bu tür gaybi (gelecekle ilgili) hadis rivayetlerinin hem sıhhat (doğruluk ve kesinlik) derecesi, hem de tevil ve tefsiri karışıktır. Ancak çok büyük hadiselerin yaşandığı ve yaklaştığı dönemlerde, çok küçük alamet ve işaretler bile, oldukça önem kazanmakta ve özlerinde mutlu müjdeler barındırmaktadır.

[1] Yeniçağ / Sabahattin Önkibar / 04 06 2011
[2] 50 Milyar TL ve Türkiye’de İç Savaş / Tevfik Bir-Blog / 12.05.2011
[3] Türkiye Gazetesi / 14 Mayıs 2011
[4] Kur’an’da gizlenen Tarihler. Serkan Tekin. Nokta yy. 1. Baskı. Sh. 291
[5] A.g.e. sh. 296
Yorum Yap