25 Mart 2016 Cuma

Düşmandan Korunmak İçin Okunacak Dua

Düşmandan Korunmak İçin

Hz. Peygamberden nakledilen bir hadiste şöyle buyurulduğu söyleniyor:

Her kim "Kevser" suresini yazıp kendisiyle taşırsa düşmanlardan güvende kalır, onlara galip gelir ve onlardan gelen her türlü zararı def eder.[1]

Düşmanın Şerrinden Korunmak için

Hz. Peygamber düşmanların zarar ve tehlikesinden korunmak için bu ayeti tilavet ederdi:

"Veceelna alâ gulûbihim ekinneten en yefgahuhu ve fî azânihim vagran ve iza zekerte rabbeke fil-Kur'âni vahdehu velev alâ edyarihim nufura."[2]

Zalimlerin Zulmünden, Düşman Ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin

Cuma akşamı yatsı namazından sonra bu iki ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır.

"Ve sâriu ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuh'as-semavâti ve'l-arzi uiddet li'l-muttagîn. Ellezîne yunfigûne fi's-serrâi ve'z-zarrâi ve'l-kâzimîne'l-ğayz ve'l-âfîne ani'n-nâs vallhu yuhibb'ul-muhsinîn."[3]

Kaynak:

[1]- el-Hacat 197

[2]- En'âm, 25; Sünen, 354

[3]- Al- İmran, 133-134
Yorum Yap


EmoticonEmoticon