29 Mart 2016 Salı

Hz.Mehdi - Hz.İsa ve Deccal Büyük Savaş

BU KONUDA YAPILAN YORUMLARIN HÜLASASI

Melhame-i Kübra'da (Amik ovasında) İslam askeri Deccalin karşısında üç bölük olacak; bir bölük dönüp kaçacak, ikinci bölük şehid olacak. Üçüncü bölük sebat edecek, Cenabı Hakk’ın nusreti yetişecek ve Deccal ordularının hepsini yok edecek.

Ardından savaş dünyanın tamamına yayılacak ve korkunç bir dünya savaşı başlayacak. İnsanların çoğu ölecek. Bu dünyanın görüp görebileceği en büyük felaket olacak.

Dünyayı saran savaş ise üç ay sürecek, savaşın sonuna doğru Mehdi (as) teşrif edecek. Bu arada İstanbul işgal edilecek. Müslümanlar İstanbul'u tekrar fethedecekler

Bu fetih sırasında Deccal zuhur edecek. Müslümanlar Şam'a, Mekke’ye, Medine'ye göçüp buralarda toplanacaklar. Deccal 1 sene 7 ayda bütün dünyayı dolaşıp insanları kendine tapmalarını sağlamak için uğraşacak. Dünyayı dolaşmasını tamamlandığında, İsa (as) nuzul edecek ve Deccal'i öldürecek. İsa (as) Mehdi (as) ma tabi olacak.

Önce Hazret-i Mehdi (as) gelecek, otuz üç yıl, hilafet-i Muhammediye ünvanıyla hizmet edecek, İsa (as) ise  otuz sekiz veya otuz altı yıl yalnız başına din-i İslam’a hizmet edecek ve dünyaya hükmedecek. Hz Mehdi (as) yedi veya dokuz yıl semavattan nüzul eden Hazret-i İsa (as) ile beraber vazife görecek. İslam ve bütün dünyaya hakim olacak. İkinci bir Asr-ı Saadet dönemi yaşanacak.

Hadislerden de anlaşılıyor ki, Hazret-i Mehdi ile Hazret-i İsa'nın (as) din-i mübini İslam’a hizmet süreleri toplam seksen beş yıldır. Bunun yedi veya dokuz yılında beraber olacaklar, bu süreyi de toplam hizmet süreleri olan seksen beş yıldan çıkarırsak kalan zaman yetmiş sekiz veya yetmiş altı yıldır. Bu süre 1411 ile 1506 tarihleri arasında, din-i Mübin-i İslam’ın bütün cihanda hakim olacağı sürenin toplamı olacaktır.

BÜYÜKLERDEN HZ MEHDİ İLE İLGİLİ GAYBİ HABERLER

Piri Şeyhül Ekber Muhyiddini Arabi Hazretleri; Büyük İslam alimi ve Tasavvuf Piri Şeyhül Ekber Muhyiddini Arabi Hazretleri (1164-1240) "Dürri Meknun" kitabında, tam iki yüz elli sene öncesinden Kostantin in Müslümanların eline geçerek İstanbul'a dönüşeceğini ve 800 sene sonra zuhur edecek Hz. Mehdi'nin doğum tarihini büyük bir keramet göstererek vermiştir.Malatya evliyalarından Şeyh Muhammed Kırçal; vefatından bir kaç yıl önce müjdeyi verdi. Zamanın azaldığını, Mehdiy-i Resulun aramızda olduğunu ama kendini bilmediğini ve bazı alametlerinden bahsetti ve teker teker çıktı. “Mehdiy-i resul aramızda, ama kendini bilmiyor. Annesinin ismi Emine, babasının ismi Abdullah, kendi ismi de Ahmed’dir”

İsmail Çetin Efendi: Mehdi’nin zamanına kadar, en zor Irak muhaberesiydi; Zemin tamamdır, zaman da tamamdır.

Seyyid Muhammed Berzenci: Mehdi As. gelecektir. Ehli Sünnet vel Cemaatin ittifakıyla kıyametin büyük alametleri, hiç tevilsiz olarak (aynen buyrulduğu gibi) olacaktır.

Fatih Sultan Han Hz. Mürşidi Akşemseddin Hz: İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek. (Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972)

Mahmud Ustaosmanoğlu Hz: Mehdi As.'ın geleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haber vermiştir. Resulullah Efendimizin haber verdiğine hangi hoca ne diyebilir? ( Ahmed Mahmud Ünlü’den naklen)

Abdurrahim Reyhan Erzincani Efendi: Mehdi As. ve İsa As. mutlaka teşrif edeceklerdir. Peygamber Efendimiz ne buyurduysa olmuştur. Olmadıysa da, daha zamanı gelmemiştir.

Mehmed Şevket Eygi: (Mehdi As.'ı kastederek) 1962’de Suriye taraflarında doğmuş olan ve Resulullah Efendimizin sülalesinden olan bir zatın zuhur ve huruç edeceğini sanıyorum. (Milli Gazete 2008-10-14)

İmam-ı Rabbânî (K.S) Hazretleri: Resûlullah (S.A.V)'in vefatı ile birlikte bu ümmetin evveli başlar, yani ilk beş yüz yıllık dilim. Bu dilim hicri 0–500 (miladi: 623–1123) yılları arasıdır. Ortası yani ikinci beş yüz yıllık dilim hicri 500–1000 (miladi: 1123–1623) yılları arasıdır. Âhiri, yani son dilim ise hicri 1000–1500 (miladi: 1623–2123) yılları arasıdır. Bu, İmam-ı Rabbânî K.S Hazretleri'nin tespitidir.

Muhammed Erzincan-i Hazretleri (K.S) sohbetlerinde  “ Büyüklerden buyurdular ki: Evvel saniye döner, 1400 de her şey tamam olur. Burada sani 2. bin manasında, evvel saniye döner yani Hicri 1428 yılındayız. İkinci bin içindeyiz. Kıyamet çok yakınımızda, alametleri tamam oldu. Diyeyim ki 75 sene, olsun da bir asır. Kıyametin saatini bilmiyorum.

Seyyid Muhammed Nurani (K.S.A) Hazretleri: Vefatından (18 Mayıs 2002) birkaç ay önce önce şöyle buyurdular ”Allah Teala Hazretleri Amerika’nın karşısına öyle birisini çıkaracak ki kafirlerin burnunu yerde sürtecek.

Uykusuz Mustafa  Efendi: Ne Rusya kalacak ne Amerika. Hepsi dümdüz olacak.

Sami Efendi hz. lerinin bir miktar altını bir yakınına teslim edip, Mehdi aleyhirrahme geldiği zaman ona teslim edersin dediği bilinmektedir. Ya çok yakında geleceğine bir işarettir ya da Efendimizin sünnetine uyup onu ümmete müjdelemektir.

KAYNAK:http://www.kanalahaber.com/yazar/murat-yaman/hz-mehdi-hz-isa-ve-deccal-yani-buyuk-savas-27407/
Yorum Yap


EmoticonEmoticon