29 Mart 2016 Salı

İmam Hüseyin'in Hz.Mehdi Zuhuru ve Gaybeti

İmam Hüseyin'in Hz.Mehdi Zuhuru ve Gaybeti

Hz. Mehdi'den Haber Vermesi

Abdurrahman b. Salt, İmam Hüseyin'den (a.s) şöyle rivayet ediyor:
Bizden on iki Mehdi vardır. Onların evveli Hz. Ali b. Ebu Talip'tir ve sonuncuları ise, benim dokuzuncu göbekten evladımdır. O, hak üzere kıyam edecek bir imamdır.

Allah yeryüzünü, zulüm ve fesatla öldükten sonra, onun vesilesiyle diriltecek ve müşrikler istemeseler de, İslâm dinini bütün dinlere galip kılacaktır.

Onun bir gaybet dönemi olacaktır. O dönemde birçok insan dinden yüz çevirecek ve bir grup insan da hak din üzerinde sabit kalacaklar. Bazıları (yermek için) onlara: "Eğer doğru söylüyorsanız, Mehdînizin zuhuru ne zamandır?" diyecekler.

Bilin ki, onun gaybet döneminde, dinsizlerin yalanlarına ve eziyetlerine tahammül ederek kendi inançlarında sabit kalanlar, Resulullah'ın (s.a.a) yanında kılıçla cihat eden kimseler gibidirler.[1]

[1]- Kemalu'd-Din, c.1, s.317, h. 3Yorum Yap


EmoticonEmoticon