18 Haziran 2016 Cumartesi

İstihare Duası (Tefe’ül Rüya Duası)


Rüya Duası

Eğer Rüyanızda Peygamber Efendimiz Tarafından  Ahmet el Hasan (a.s)’ı Teyid edecek şekilde rüya görmek istiyorsanız , aşağıdaki duayı gece yarısından sonra, 40 gün boyunca okumanızı tavsiye ederiz:

 Ey Allah’ım, Sen şaşırmışlar için kılavuz, sıkılmışlar için sığınak ve yardım arayanlar için bir yardımcısın. Ve ben Sen’den başka hiçbir İlahı çağırmam ve Sana hiç kimseyi ortak koşmam. Ve Allah’ım, lütfen Muhammed ve ailesi üzerine salat ve selam gönder ve bu vesile ile bana bir mühlet ver ve beni şu andan daha da yakın olacak şekilde, Onların yoluna ilet. Senin kapını çaldım. Ve yolculuğumda, Senin Kutsal bahçene geldim. Senin şahitliğini sorarım. Ve ben Senin aşağılık ve aciz bir kulunum ve Sen benim Efendimsin, En yetenekli ve En büyük’sün. Ey Allah’ım, bana, Ahmet el Hasan (a.s)’ın durumunu en açık ifadenle görünür yap ve en anlaşılacak bir dille anlat. Eğer, Ahmet el Hasan (a.s) Senin Halifense, ben Ona inanıp biat edip, Onu destekleyeceğim. Fakat eğer, Ahmet el Hasan a.s Senin düşmanınsa, Ona inanmayıp, Onunla savaşacağım. Ey Havarilere ilham veren ve İsa’nın Peygamber olduğunu vahiy eden Allah’ım,

“Hani bir de, “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da “İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi. ﴾Maide:111﴿”

Saçımla, etimle, kanım ve kemiklerimle, dünya benim için ne getirirse, Senin Hücceti’nin en büyük Hüccet olduğuna şahitlik edeceğim.

“De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. O, ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” ﴾Enam:19﴿”

 Ey Allah’ım, Peygamberimizin şahitliği ve kitabınla, kendini kafirlere gösterdin:

 “İnkar edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter.” ﴾Rad:43﴿”

“Yoksa, “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah’tan gelecek olana (cezaya) karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O yeter! O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” ﴾Ahkaf:8﴿”

 “De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.” ﴾İsra:96﴿”

Böylelikle Senin Şahitliğinden feragat ettiler. Allah’ım benim için şahitlik et ki, Senin şahitliğinden feragat etmeyeyim. Ve Senden olan rüyaların ve ön planda olan vahiylerinin ve Senin dünyalar üzerine lütfettiğin Kelimelerinin doğru olduğuna şahitlik edeyim. Ey Rabbim, Sen ki İbrahim a.s’ı yücelttin ve peygamberliği onun soyundan getirdin. Çünkü O a.s rüyalara inandı ve sonra Sen svt dedin ki:

“Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim!” ﴾Saffat:103-104﴿ “Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.” ﴾Saffat:105﴿

 Ve Sen svt Meryem a.s’ı yücelttin ve dedin ki:

“Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. ﴾Tahrim:12﴿”

Ya Sen svt, Muhammed saas ile konuştun ve dedin ki:

“Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. ﴾Yusuf:3) Hani Yûsuf babasına, “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı” demişti. ﴾Yusuf:4﴿”

Böylelikle Sen svt rüyaları Kutsal Kitabı’nda kıssaların en güzeli olarak isimlendirdin ve Senin Vasilerine, Peygamber ve Elçilerine inanmış olanları övdün ve onları inkar edenleri ve düşlere karma karışık diyenleri de alçalttın ve sonra şu gerçeğin sözünü söyledin:

“İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. ﴾Enbiya:1﴿ Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?” ﴾Enbiya:2-3﴿”

“Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” ﴾Enbiya:4﴿Onlar, “Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin” dediler. ﴾Enbiya:5﴿”

Kalabalık ve Firavun’un korumaları dedi ki:

“Dediler ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.” ﴾Yusuf:44﴿”

Ve Yusuf a.s gördüğü rüyaya inandı ve onu yorumladı ve ardından Sen svt onu övdün ve dedin ki:

” (Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler” dedi. ﴾Yusuf:46﴿”

Ya Rabbi, beni Senin rüyalarına inanan, vahiylerinin ön planına inanan, ve Alemleri şereflendirdiğin Kelimelerine inanan, Kutsal Kitabı’ndaki en güzel kıssalara inanan Vasi, Peygamber ve Elçilerinden eyle. Ve ben ne Senin sözüne onursuzluk eder, ne de vasiyetini fesh ederim.

 Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için beni kurtar. Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için bana merhamet et. Ya Rabbi, Fatima a.s hakkı için bana yol göster.

Tefe’ül (İstihare) 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim! La havla va la kuvvata illa billah al aliyyil azim! AlHamdulillah Ar Rabbil Alamin! Allahuma Sali Ala Mohamamed va Ali Mohammad, Alai’ma valmahdyiin va Salim Tasliman Kasira!!

Yamani (a.s) hakkında niyetedip istihare açmanın yöntemleri var iki şekilde niyer edebilirsiniz

İlk niyet şekli : (olumlu)

Yarabbi Ben Yamani (a.s) ile biat edeceğim ya Rabbi bana rızan varsa beni haberdar eyle sen hidayet edensin sen yolgösterensin , bu niyetten sonra eğer rahmet ve olumlu içerikli harf veya ayet çıkarsa biat etmenizde sakınca yoktur demektir eğer azap veya olumsuz bir harf veya ayet çıkarsa biat etmenizde sakınca vardır demektir

İkinci niyet şekli : (olumsuz)

Ya Rabbi Ben Yamani (a.s) ile biat etmeyeceğim ya Rabbi bana rızan varsa beni haberdar eyle sen hidayet edensin sen yol gösterensin, bu niyetten sonra eğer rahmet ve olumlu içerikli harf veya ayet çıkarsa biat etmemenizde sakınca yoktur demektir eğer azap veya olumsuz bir harf veya ayet çıkarsa biat etmemenizde sakınca vardır demektir

Allahtan cc hayir istiyoruz. Ornegin, bir yere gitmek istiyorsunuz ama kararsizsiniz. Ya Rabbi, ben sefere gidiyorum. Niyetim gitmek ve ben gidiyorum. bugitmeme karsilik Rızanı bilmek istiyorum. (Ama niyetiniz hakikaten Allahin cc size nasıl bir yanıt vermesine tabi olmak olmalıdır. Yani hakikaten, Rabbinizin yanıtına bağımlı olmanız gerek.) Ve sonra aşağıda gösterilenşekilde istihare yapiyorsunuz İmam Ali (a.s)’ın buyurduğuna göre insaAllah. Ve sonra, aşağıdaki harflere göre takip ediyorsunuz, mesela “Elif” harfi karsiniza cikarsa o zaman bu sefere gitmenizi onayliyorRabbiniz. Hayir farkli bir hadis olursa yani onaylamayan bir harf o zaman Rabbiniz onaylamiyor bu sefere gitmenizi. Istihareşekli aşağıda söylenildiği  gibidir. Müminlerin Emiri Ali ibn Abutalib (a.s) şöyle söylemiştir: “Her kes Allahtan Kuranın harfleriyle birşeyler sormak isterse 3 defa fatiha suresini okusun ve sonra 3 defa ihlas suresini okusun ve sonra şu duayı okusun:

Allaahumma inni tawakkaltu alayk, wa tafaa’altu bi kitaabikalkareem, fa’arinee ma huwa-maknoob fee sirrik almahzoon va fi gaybeik almaknun ya zil jalal val ikram


 اَللّهُمَّ اِنّي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ وَ تَفَأَّلْتُ بِكِتابِكَ الْكَريمِ فَأَرِني ما هُوَ مَكْتُوبٌ في سِرِّكَ الْمَخْزُونِ وَ في غَيبِكَ الْمَكْنُونِ يا ذَا الْجَلالِ وَ الْاِكْرامِ


Yukarıdakileri yaptıktan sonra, Kuranı açıyoruz (herhangi bir sayfasını) soldan başlayarak 7 yaprak ileriye gidiyoruz (yani arkalı-önlü olarak 7 yaprak). 7. yaprağın sağ tarafına denk gelen sayfa üzerinde duruyoruz. (Örnek olarak : Eğer 50-ci sayfayı sağınıza denk gelecek şekilde açtıysanız, 7 yaprak saydıktan sonra, 7. yaprağın sağındakı sayfa 64. sayfa olacaktır.) Bu sayfadan (yani 64. sayfadan) yukarıdan aşağıya doğru 7 satır  sayıp, 7. satırın ilk harfini alıyoruz. Ve sonra bu harfi aşağıdaki harfle karşılaştırıyoruz.

NOT : Satırın başında veya ortasında besmele varsa, besmeleyi bir satır olarak sayıyoruz. Yani;
besmele 7. satıra denk geldiyse, besmelenin “B” harfini alıyoruz. Besmele, 7. satırın haricinde bir
satıra geldiyse, atlama yapmadan normal sıralamayla ilerliyoruz. Mesela; 3. satıra denk geldiyse, 3
diye sayıp ilerliyoruz.


 أ –     İyi, mutlu ve başarı ve sakinleşme

ب–    Korktuğu kişilerden fayda ve emniyet görecektir.

ث–    Bu dünyada ve ahirette bolluk(zenginlikç servet)

ج–    Verdiği kararında bolluca fayda bulacaktır

ح–    Düşünmediği (beklemediği) yerden helal servet (bolluk) elde edecektir

خ–    Meseleyi (bu işi) boş ver, kötüdür, bozulmuştur

د–     O kendi yoluyla gidecek ve mutluluk bulacaktır (elde edecektir)

ذ–     O düşmanlarını yeniyor

ر–      İnsanları (halkı) arasında destekleniyor / halkını destekliyor.

ز–     Çatışmada (çelişkide)ve riskte olacaktır. Bu nedenle, sadaka versin

س–  Mutluluk ve (zenginlik, billik) ona verilecektir.

ش–  Düşmanlarından düşmanların – düşmandan gelen korku

ص– Büyük bir işle (iyi olmayan) karşılaşıyor ve sadaka veriniz.

ض– Bolluca mal sahibliği olacakatır.

ط–   Dünyada ve ahirette en iyi şeyler görecektir.

ظ–   İşle ilgili saklanılan şey aşikar çıkacaktır, açığa çıkacaktır.

ع–     İşiyle (meselesiyle) alakalı ona yardım edilecektir.

غ–     Büyük bir sıkıntı yaşaya bilecektir bu nedenle sadaka veriniz.

ف–   Ayrılıktan sonra Allah cc onu tekrar bir ediyor

ق–    Mutlu olacak ve kullar arasında kabul olunacak

ک–   Çelişkide konulacak ve bu nedenle sadaka versin.

ل–    O’nun işi (meselesi) hızlandırılacaktır ve düşmanları yenilecektir.

م–     Dikkatli ol ve pişmanlığa maruz kalma

ن–     İyi mevkide olan birisi olacak ve kabul edilecek

هـ –    O’nun işi (meselesi) bir az duraksayacaktır ama sonuçları iyidir

و–      Kazanç verilecektir ona ve hiçkimseye ihtiyacı yoktur

ي–     İyi haber alacaktır.


Başkası Adına İstihare Yapmak

Kitaplarımızda bu meseleyi açıkça ifade eden ibarelere rastlamak zordur. Bununla beraber El-Mevsuatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye adlı eserde şöyle denilmiştir: Maliki ve Şafi mezheplerine göre istiharede niyabet yani bir başkası adına istihare yapmak caizdir. Hanefî ve Hanbelî kitapları bu konuya değinmemişlerdir.Kitaplarımızın bu meseleye açıkça değinmemeleri bunun caiz olmadığını göstermez. Zira caiz olmadığını ifade eden ibareler de yoktur.

Müslim’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

عَنْ جَابِرٍ قال: قَالَ رَسُوُل اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (...) مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

Cabir'den şöyle rivayet edildi: Peygamber Efendimiz(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “…Sizden biriniz (din) kardeşine faydalı olmaya güç yetirebiliyorsa ona fayda sağlasın”[15]

İstihare yapmayı bilmeyen kişi yerine, bilen birinin istihare yapması, hiç şüphesiz hadis-i şerifte teşvik edilen din kardeşine menfaatli olmanın kapsamındadır.

Allah Teâlâ en doğrusunu bilendir.

İstihare Yapanın, Rüya Görmesi Şart mıdır?

İstihare yapıldığında rüya görmek şart değildir. İstiharenin yedi gece yapılmasını ve kalbe ilk doğan kanaatle amel edilmesini, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hz. Enes’e (Allah ondan razı olsun) hitaben şu şekilde beyan etmiştir:

يَا أَنَسُ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ

“Ya Enes! Bir iş yap­mak is­te­di­ğin va­kit o iş hakkında yedi kez rabbinden hayrı talep et, (istihare yap) sonra kal­bine ilk gelene bak, zira hayır ondadır.”[1]

El-Mevsuatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyyeadlı eserde şöyle denilmiştir: Fakihlerin sözlerinden anlaşılan istiharenin yedi kere tekrar edilmesi, istihare yapan kişinin kalbinde bir şeyin zuhur et­memesi durumundadır. Şayet istihare yapan kişi için herhangi bir şey zuhur edecek olursa istihareyi tekrar etmeye gerek yoktur.[2]

İstiharenin kabulüne alamet, göğsün genişlemesi kalbin o işe karşı sevinç ve itminana ulaşması olarak beyan edilmiştir.

[1] Camiu’l-Ehadîs Es-Suyutî, kısmu’l-istitrakat, harfu’l-elif

[2] El-Mevsuatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye, istihare maddesi
Yorum Yap


EmoticonEmoticon