17 Haziran 2016 Cuma

Yaşarken Cennetle Müjdelenen Sahabeler KimlerdirResulullah'ın sahih hadisleriyle sabit olan ashabın Cennetlik oluşları, İslam'ın genel prensipleri dahilinde gayet tabi bir olaydır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra "el-mubeşşirun bi'l-Cenneh" tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır:

Hz. Ebu Bekr (ö. 634),
Hz. Ömer (ö. 643)
Hz. Osman (ö. 655)
Hz. Ali (ö. 660)
Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652)
Hz. Ebu Ubeyde b. el-Cerrah (ö. 639)
Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656)
Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656)
Hz. Sa'd b. Ebi Vakkas (ö. 674)
Hz. Said b. Zeyd (ö. 671)Yorum Yap


EmoticonEmoticon