13 Temmuz 2016 Çarşamba

Hz.Mehdi'den Sonra Hükümetlerin Süresine Dair

1- İbni ukde'nin abdullah bin ebu ya'fur'dan rivayet ettiğine göre İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"kaim aleyhisselam ondokuz yıl ve birkaç ay hükümet sürecektir."

2- ahmed bin havzei bahili'nin ebu ya'fur'dan naklettiğine göre İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"kaim aleyhisselam ondokuz yıl ve birkaç ay hükümet sürecektir."

3- cabir bin yezidi cüfi şöyle der: İmam muhammed bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "biz ehl-i beyt'ten olan adam üçyüz (onüç) yıl ve dokuz yıl hükümet sürecektir."(214) ben şöyle arzettim: bu ne zaman olacaktır? Şöyle buyurdu: kaim aleyhisselam'ın vefatından sonra. Şöyle arzettim: kaim aleyhisselam yaşadığı sürece ne kadar hükümet sürecek? Şöyle buyurdu: "kıyam ettiği günden kıyamete kadar olan ondokuz yıl ve birkaç ay."

4- ali bin ahmed bendenici'nin abdullah bin ebu yafur'dan naklettiğine göre İmam caferi sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"doğrusu kaim aleyhisselam ondokuz yıl ve birkaç ay hükümet sürecektir."

sonunda istediğimiz maksada ve hedefe ulaştık. kalbi olan ve kulağı ile şahit olanlar için bu kitapta yeterli deliller vardır. bizlere verdiği nimetlerden ve ihsan ettiği şeylerden dolayı allah'a hamd ve şükürler ederiz.

Allah her zaman hamda ve şüküre layıktır. yine allah'dan muhammed'e ve onu pak, seçkin ve necib ehli beyt'ine salat göndermesini niyaz ederiz. rabbimiz dünya'da ve ahiret'te bizleri sabit söz üzerinde durmaya muvaffak etsin. bizlerin hidayet, basiret, ilim ve bilgimizi artırmasını, kalbimizi hidayetten sonra hasta kılmamasını ve kendi indinden bize rahmet hediye etmesini niyaz ederiz.

Şüphesiz o keramet sahibidir ve bolca bağışta bulunan ve bolca hediye edendir.
hamd alemlerin rabbi allah'a mahsustur. ve allah, muhammed'e ve onun pâk ehli beyt'ine salat göndersin. onlara pâk, mübarek, çok ve sürekli selamlarını göndersin.

(211)- mübarek "vakia" suresi 79. ayeti şerife..
(212)- bu İbret verici hadisten de anlaşıldığı gibi zamanında imamlarımız hücceti tamamladığı halde bazı cahillerin ve inatçıların nasıl da kafir olduklarını ve imamlarımızın bu konuda allah'ı şahit tuttuklarını görüyoruz. (ç.)
(213)- mübarek "İsra" süresi 71. ayeti şerife.
(214)- hz. mehdi aleyhisselam'ın üçyüz yıl hükümet sürmesi ve şehadetinden sonra tekrar dünyaya gelip hükümet sürmesine ricat denir ve ehli beyt imamları defalarca bu konuya değinmişlerdir. İlgili kitaplara bakınız. (ç.)


Yorum Yap


EmoticonEmoticon