12 Temmuz 2016 Salı

Kral Fahd’ın Kardeşi Abdullah'ın Ölümü ve Hz.Mehdi'nin Zuhuru

Kral Fahd’ın ardından kardeşi Abdullah’ın ölmesi ve Hz. Mehdi’nin zuhuru

Kral Fahd’ın ardından Kral Abdullah da vefaat etti, hadislere göre zuhur çok yakın…

Ahir zamanda olduğumuz bu dönemde gelecek olan büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin zuhuru yaklaştıkça alametlerde bir bir kendisini göstermeye başladı. Bugün peygamberimizin haber verdiği gerçekleşen bir alametten daha sizlere bahsetmek istiyorum.

Diyor ki Peygamberimiz (sav): “Hicaz (Suudi Arabistan)’a ismi hayvan ismi olan bir kişi hükmedecek.” Kral Fahd var biliyorsunuz, Fahd Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Kralı. ‘Fahd’ kelimesinin karşılığı ‘pars, leopar’ anlamında.

“Onu uzaktan gördüğün zaman –bu kişiyi uzaktan gördüğün zaman- gözünde şaşılık var zannedersin. Ona yaklaştığın zaman gözünde hiçbir şey göremezsin” diyor. Adamın resmi var, hakikaten uzaktan şaşı gibi görünüyor. Yakından bakılınca şaşı olmadığı anlaşılıyor. 1400 yıllık hadiste haber veriyor peygamberimiz.

“Onun ölümünü bana haber verin ki, bende mehdinin gelişini size haber vereyim” diyor Peygamberimiz  (sav). Yani onun zamanından sonra Mehdi (as) çıkacak, Mehdi (as) zamanıdır diyor. Yani bu kişinin ölüm haberi geldiğinde Mehdi (as)’ın da çıkacağını bilin diyor. Mehdi (as)’ın çıkış alameti böyle bir adamın gelmesi, ‘Fahd’ isimli birisi.

Bakın hadiste nasıl bildiriyor peygamberimiz:

Eğer uzaktan bakarsanız onun gözünde şaşma göreceksiniz ama yaklaştığınız da herhangi bir kayma göremeyeceksiniz. Onun veliahtı ve vasisi, kardeşi Abdullah olacak. O zaman vay ümmetimin haline ki, ondan çekecekleri var.” Ve Hz Muhammed (s.a..s) üç defa böyle buyurdular. “Onun ölüm haberini banaveren, Hüccet’in zuhur haberini benden alır.” – Ma etan vel Hamsun Alamet s.122

İmam Sadık (a.s.) buyurdu: “Abdullah’ın ölümünü kim haber verirse, Kaim’in (Mehdi a.s.) çıkışına (ayaklanmasına) kefil olurum. Ve eğer Melik Abdullah ölürse, kimse bir kişinin etrafına toplanamayacak ve bu emir bir sona varamayacak. Sahibiniz gelinceye kadar; yılların hükümeti bitecek ve hükümdarlık aylara hatta günlere kalmış olacak.” Sordum bu durum çok uzun sürecek midiye? “Buyurdular: Hayır.”Gaybet’ül Şeyh Tusi S.447, Bihar’ül Envar c.52 s.210, İsbatül Hüda c.3 s.728, Bişaret’ül İslam s.118, El İhra’ec c.3 s.1163

Şüphesiz ki; gözlerinde şaşılık olan ve adının anlamı hayvan olan kişi Fahd’tır. Ve Fahd’ın ölümü; Hz. Mehdi’nin (a.s.) zuhurunu; kardeşi Abdullah’ınölümü ise; Hz. Mehdi ‘nin ayaklanmasını müjdeler. Ve tüm bunlar bize Hz. Mehdi’yi çok yakında göreceğimizi müjdeler.
Yorum Yap


EmoticonEmoticon