Kıyamet Alametleri Videosu İzle - Hadislerde Hz.Mehdi
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem

Siz, kıyâmetten önce on alâmet görmeden kıyâmet kopmayacaktır, buyurdu. Ardından şunları zikretti:

1. Duman.

2. Deccâl.

3. Dâbbetu'l-Arz.

4. Güneşin batıdan doğması.

5. Meryem oğlu İsa -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yeryüzüne inmesi.

6. Ye’cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkması.

7. Doğuda bir yerde insanların yerin dibine batırılması.

8. Batıda bir yerde insanların yerine dibine batırılması.

9. Arap Yarımadasında bir yerde insanların yerine dibine batırılması.

10. Bunların sonuncusu olarak da Yemen’den bir ateş çıkması ve insanları (Şam diyarındaki) mahşere doğru sürmesidir." (Müslim)

Günümüzde Yaşadıgımız Kıyamet Alametleri (Nureddin Yıldız)Hadisler'de Kıyamet Alametleri

Yorum Yap