29 Temmuz 2016 Cuma

Şeyh Nazım Kıbrısi Hz.Mehdi Önce Türkiyede İhtilal Olur

MEHDİ ve TÜRKİYE OLAYLAR 

.İşbu sohbet-i ihvân,mü'min dâder ve hâherân'ın,dîni îmânî ve amelî muhteviyatı telakki edip,yek-dil ü yek cihet,bir ân akdem itmâm u ikmâl etmeleri içindir.Zîrâ,bizleri takıyb eden karındaşlarımız buna kâbil ve müsâiddirler.

Bismillâhirrahmânirrahim...Şeyh Mevlâna buyurdular ki,
“Bu zaman Efendimizin buyurduğu zamandır. “ Hazreti Mehdi’nin zamanı 7 senedir. O’nun zamanında Deccal de gelecektir. Deccal’i öldürmek için İsa As. gökyüzünden gelecektir.
Türkiye’deki hareket büyük harbe dönüşecektir. Türkiye’nin başındakiler Avrupa’ya bağlanalım, Amerika’ya bağlanalım, Rusya’ya bağlanalım diyecekler. Sonunda Rusya’ya bağlanalım diyenler galip olacaktır. Rusya ile beraber olunca bütün Rusya karşıtı devletler ayağa kalkacaktır. Büyük Harp İskenderun’da Amuk ovasında olacaktır. Bir milyon islam tarafından asker gelir. Bir milyon da kafir Rus tarafından asker gelir. Büyük muharebe olur.
İsa As. Deccal’in kafasını kesip Cehenneme yollayacaktır. O vakit bütün dünya İslam’a açılmıştır. İşte bu zaman yaklaşıyor. Kendini korumak isteyen Allah’a kaçsın.
Hiçbir alet çalışmaz. Ne uçaklar uçar, ne zırhlılar yürür, ne gemiler yüzer, ne arabalar çalışır. Elektrik enerjisiyle çalışan her şey durur. Mehdi tekbîri alınca elektiriğin hükmü kaldırılır...

Mehdi As. İslam’ın kuvvetini gösterecektir. Allah o günleri bize göstersin. Allah bizi Mehdi As’a kavuştursun.”

1. "Türkiye'de bir inkilap olur."

2. " Mehdi (a.s.) zuhurundan evvel bir hareket olacak, cenup hududu açılacaktır. Suriye hududu kalkar Şam'la bir olur."

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem buyurdu ki,
bir Melhame’i Kübra olur ki, bu Beni Asfar (Rus) kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar. Adına ‘Büyük Budama’ denilen öyle büyük bir savaş olur ki, dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. Nitekim doğu’nun batı’ya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların yedide altısı telef olur. Üç ile yedi ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Beni Asfar kabilesi Amik ovasında tamamen imha edilir.
Sonra, ey Ashabım! Üç tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan kırkıncı neslimden, öz be öz torunum olan Muhammed’ul Mehdi aleyhisselam zuhur eder ve bu savaşı durdurup Garbi Roma ile Şarki Roma’yı (Vatikan ve Istanbul) fetheder.
Akabinde derhal Konya’ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı padişahı 4. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile, teslim alıp beline kuşanır.”

Mehdi ( a.s ) gelmezden evvel Arap kabileleri birbirine girecektir.
MEVLÂNANIN: 23 Kasım 2010 tarihli ve çeşitli zamanlardaki konuşmalarından...
Bu Muharremden gelen Muharreme kadar Türk çökecek, Şam çökecek, Bağdat çökecek, İran çökecek, Mısır çökecek, Libya çökecek, Hicaz çökecek, Yemen çökecek, Sudan çökecek, Somali çökecek, Pakistan çökecek, Afganistan çökecek, Kafkaslar çökecek...
Bütün bu rejimler yürümez. Bütün memleketlerde bu demokrasi denen berbat şey gidecek... Hiyerarşi yani saltanat gelecek. Yani bir kişi idare edecek.

Alman da çöker, Fransız sallanıyor, İspanya çöker. İngiliz imparatorluktur. Daha fazla salahiyetle gelir. Her Majesty’den sonra gelecek oğlu tam salahiyetle gelecek. Parlameni silip süpürecek. Ruslar yıkılacak. Çin içinden kaynıyor. Japonya imparatorluktur. Hindistan tek olacak. Afganistan tek olacak. İran tek olacak. Yemendeki muzır gidecek, tek olacak.
Kaddafinin işi dünyayı berbat edecek.
Filistinde Orta Şarka hükmedecek, 10 devlete yönetecek bir sultan gelecek.
Hicaz gelecek Muharreme kadar onun işi de belli olacak.
Sallanıyorlar, hepsi gidecek.

Recep ayında (Haziran 2011) çok acayipler görünecek.
Baş baş olacak, ayak ayak olacak. Demokrasi ayakları baş, başlarıayak yaptı.
Vaktin sahibi sizden gelecek. (Türklerin içinden).
Melhametül-kübra (büyük savaş) ile Konstantiniyyenin fethi arasında 6 ay vardır. 7. ayda Deccal çıkar.

İstanbul iki defa fetholunacak. Tekbirle fethedeceklerdir.
(Osmanlı) Sultanların en sonuncusu (Vahdettin) kuvvetini yitirir. Deniz yoluyla memleketten çıkar. Sonra o sultan neslinden bir kimse gelir. İstanbula sultan olur. Mehdi emanetleri ondan alacak.
Bir Selim emanetleri alır. Bir Selim’de Mehdiye teslim eder. (Yavuz Sultan Selim ve 5. Sultan Selim).. Allah onu gizliyor. Suikast yapmasınlar diye... Heyeti (yüz şekli) Sultan Hamide benzer.
Belki de bu meclis bir daha kurulmayacaktır. Belki de Türkiye’de tek kişinin hükümranlığı olacak. Buna Başkanlık sistemi dersiniz. Yani her türlü bu milletin menfaatına uyan varsa onlar meydana çıkar. Ne kadar milletin, dinin, İslamın aleyhine olan komploları yapanların tuzak ve hileleri birden kaybolur.
.
( bizimkiler Irak ve Suriyeye girince,Ruslar,"neden girdiniz" diyecekler Türkün üzerine yürüyecekler lâkin Türk,Rus'un geldiğini pazara gezmeye çıkınca anlayacak,Rus askerini görünce idrak edecek ki işgal ediliyoruz.Doğu Karadeniz sinop Samsun,Trabzon,buralara aldatma harekâtları yapılacak,maksad İstanbuldur,lakin istanbulda asker kalmadı,nüfus katlolunur,belki 40 milyon kalır... )
.
Türkiye o zaman, ikiye ayrılır ordu. Biri Rus tarafıdır. Biri Müslüman tarafıdır.
Kıbrıs’taki ahaliye de pişmiş tavuğun başına gelmeyen gelecektir!
Bundan sonra Rus galip gelecek, koministler galip gelecek, Baasîler galip gelecek, Kaddafi galip gelecek… İmkanı yok! Kapandı o! Buraya kadardır. 70 Rus, 100 Çin imdat verse onlar galip gelemez!

Şam bize aittir. Bitti. Ayağa kalktı Şam madem, mağlup olarak oturamaz! Şam Allah’ın has bir merkezidir. İslam’ın intişar edeceği yayılacağıyerdir. Binaenaleyh zannolunmasın ki zahiri kuvvet her işi halleder. Manevi kuvvetle bunları yıkacaklardır. Değil mi ayet? “Kalplerine korku salındı”diyor. Kalplerine o korku verildi mi bitti onların işi, elindekini atıp kaçacak.
Tükenir burası. Burada üç yüz bin Türk mü var? Elli bin kalır. İki yüz elli bin denize. Rum bir milyon mudur? Yüz bin kalır. Dokuz yüz bini denize.
Beşten iki kalır. Öyle dedi değil mi? Beşten iki kalır. Beşmilyarsa dünya nüfusu üç milyarı… boşalacak dünya.
Amerika Islam olacaktır...

Hazreti Muhammed s.a.v. in istediği Evliyaların istediği Amerika'nın islam olmasıdır.
Onun gayreti ile beraber İslam ayağa kalkacaktır. Ve Amerika tarafından İslam kabul
edilecektir. Amerika islam olacaktır. Bu yakındır.

Büyük evliya Muhiddin ibni Arabi hazretleri; „Kıyamet gelmeden önce bütün ingilizler

müslüman olacaktır“ diye haber vermistir. Amerika da aynıdır. Kılıçları İslam'a karşı olan milletlere çevrilecektir.

Yine Şeyh Efendi'nin bir sohbetinde Almanların da fırsattan istifade Ruslar'a ve Japon'un Çin'e saldıracağını, başka ülkeler de vardı saydığı böylece 3. Dünya Savaşı çıkıyor ve anlattığına göre ellerindeki bütün nükleer bombaları kullanıyorlar ...

O muharebede Hz. Mehdi daha görünmez. O harpde kafirler, dinsiz imansızlar, komunizm, faşizm, nazizm; izim’cilerin hepsi telef olur. İstanbul zapt olunur. İstanbul’da bir seda: Deccal çıkmıştır.Şerrinden sakınmak isteyenler Şam’a, Mekke ve Medine’ye sığınsın. Millet oralara gidecek.

Vesselâtu Vesselâmu âlâ Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelîn vel ahirîn.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sâdat ı Âshab ı Resulullah, Medet ya Meşâyihinâ,
Şeyh Abdullah Dağıstâni, Şeyh Muhammed Nâzım el Hakkanî, destur.
Tarîkatûn es sohbe vel hayru fî cemiyya.

3 yorum:

 1. ( bizimkiler Irak ve Suriyeye girince,Ruslar,"neden girdiniz" diyecekler Türkün üzerine yürüyecekler lâkin Türk,Rus'un geldiğini pazara gezmeye çıkınca anlayacak,Rus askerini görünce idrak edecek ki işgal ediliyoruz.Doğu Karadeniz sinop Samsun,Trabzon,buralara aldatma harekâtları yapılacak,maksad İstanbuldur,lakin istanbulda asker kalmadı,nüfus katlolunur,belki 40 milyon kalır... ) bu ifadeler şeyh ks efendininmi bulamadım videosunu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ben de bilmiyorum bu parantez icinde bahsedilen detaylari, hic isitmedim seyh efendiden (ks)

   Sil
 2. Bu konularda cok abartili yorumlar var yuzde doksani atmasyon.onun icin dikkate alma derim.

  YanıtlaSil


EmoticonEmoticon