5 Ağustos 2016 Cuma

Abdurrahman es-Sufi ve Hz.Mehdi Hakkında

Abdurrahman es-Sûfî

Farsça olan “Mir’atu’l-Esrâr” kitabının yazarıdır. “Tuhfet-u İsnâ Aşeriyye” kitabının yazarı Abdulaziz Dehlevî’nin babası Şah Veliyullah Dehlevî, “el-İntibah fi Selâsil-i Evliyaullah ve Esânid-i Vâris-i Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih)” adlı kitapta ondan naklederek, İmam-ı Zaman hakkında şöyle yazıyor:

“O din ve devlet güneşi, O millet ve devletin hidayetçisi, o Ah­in ed’in pâk Kâim’i Ebul-Kâsım Muhammed b. Hasan el-Mehdî (Allah O’ndan razı olsun) Ehl-i Beyt imamlarının on İkincisidir. Annesi ümm-ü veled idi (Ümm-ü veled: Kocasından çocuğu olan cariyeye denir) ve onun ismi Nergis’ti. 255. yılın Şaban ayının ortasında Cuma akşamı dünyaya gelmiştir. ‘Şevâhidu’n-Nübüvve’nin rivayetine göre 258 yılında Ramazan ayının 23’ünde Surremenrea’da dünyaya gelmiştir. On ikinci İmam Resûlullah (sal­lallâhu aleyhi ve âlih) ile aynı künye ve isme sahiptir. Lakapları ise Mehdî, Hüccet, Kâim, Muntazar, Sahibu’z-Zaman ve Hatem-u İsnâ Aşer’dir.

Sâhibu’z-Zaman babası İmam Hasan Askerî (aleyhi’s-selâm) vefat edince beş yaşındaydı ve o yaşta imamet makamına ulaştı. Allah Teâlâ, Yahya b. Zekeriya’ya çocuk yaşta hikmet ve keramet verdiği, İsa b. Meryem’i küçük yaşta yüce makama ulaştırdığı gibi, O’nu da küçük yaşta İmam kıldı. O’nun kemâlâtı ve harikulade işleri buraya sığmayacak kadar çoktur.”
Daha sonra Muhyiddin Arabi’nin daha Önce naklettiğimiz sözü­nü delil olarak getiriyor.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon