13 Ağustos 2016 Cumartesi

Deccale Zemin Hazırlayan Örgüt İlluminati


Resûllullah birgün Deccaldan söz açarak, ““Allah kör değildir. Dikkat edin. Mesih-ı Deccalın sağ gözü kördür. Gözü sanki fırlamış bir üzüm tanesi gibidir.” buyurmuşlardı.
Kaynak: Buharî, Fiten: 26; Müslim, Kitabü’l-Fiten: 20; Müsned, II:33

İlluminati'nin Doğuşu Ve İlluminati'nin Kökeni

 illuminati kelime anlamını incelendiğinde Latince illuminatus sözcüğünden türetilmiş bir terim olduğunu görebiliriz. Bu terimin Türkçe karşılığı aydınlanmışlar olarak verilebilir. Günümüzde varlığı kanıtlanamayan bu örgütün amacının dünya düzenini değiştirmek, hükümetleri yıkmak, dinsel inançları ortadan kaldırmak, ulus devletlerini yok etmek ve bilinen sosyal düzeni iptal ederek kendi hâkimiyetlerindeki bir sosyal düzeni oluşturmak olduğu ileri sürülmektedir. Bazı araştırmacılar grup üyelerini aydınlanmışlar ya da ışığın insanları gibi tanımlar kullanarak İlluminatiyi tarif etmektedirler.

İlluminatinin tarihi çok eskidir. 1 Mayıs 1776 da kurulmuştur. 1785 te Baveryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dökümanları yayınlanmıştır. O tarihten sonraki illuminati topluluğu sürekli gizli kalmıştır. Hala topluluğun kesin varlığı hakkında bir bilgi yoktur. Örgütün temel amacı yeni dünya düzenini kurmaktır. Yeni dünya düzeni bütün dünyayı tek dil, din, devlet  altında toplamaktır.(Bunu 3D olarak aklınızda tutabilirsiniz.) Örgüt amacını istediği kadar (yani çok az) anlatmıştır.Ve Örgüte ait simgeleri her yere yaymaya çalışır.Bu onları güçlü gösterecektir.
       
Şimdi ise illuminati örgütünün başında 10 kişi olduğu ve bu 10 kişinin tüm dünyaya hükmettiği düşünülmektedir. Amerikan başkanlarının da illuminatiye hizmet ettikleri sağlam görüşlerdendir. Önceki makalelerimiz de anlattığımız Subliminal mesaj,  Backmasking, 25. kare tekniği bu örgütün vazgeçilmez silahlarıdır. Diğer makalelerimiz de bu yollarla anlatılan bilgilin ne kadar etkli olduğununu anlatmıştık.Bu yollarla  amaçlarını yaymaktadırlar.

İlluminati Amacı Nedir?

Modern illuminatini düşünce amacı, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzenini sağlamak amacıyla hareket eden bir yapılanma olduğu iddia edilmektedir. İlluminatinin toplumun ahlak düzenini bozmayı dini inançları yok etmeyi ulus devletlerini ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni bozmaya çalıştığı düşünülmektedir.

Her şeyi Gören Göz (Horus'un Gözü) ve Masonluk

"Deccal'in tek gözü vardır." [21]

Yine İbn-i Abbas radıyallahu anhuma der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının sonunda dört şeyden sığınırdı. Derdi ki;

نﻤ; ﷲ;ﺎ;ﺒ; ذوﻋ;أ رﺎ;ﻨ;ﻟ;ا باذﻋ; نﻤ; ﷲ;ﺎ;ﺒ; ذوﻋ;أ و رﺒ;ﻘ;ﻟ;ا باذﻋ; نﻤ; ﷲ;ﺎ;ﺒ;
ﺔ;ـﻨ;ﺘ;ﻓ; نـﻤ; ﷲ;ﺎ;ـﺒ; ذوﻋ;أ نطﺒ; ﺎ;ﻤ; و ﺎ;ﻬ;ﻨ;ﻤ; رﻬ;ظ ﺎ;ﻤ; نﺘ;ﻔ;ﻟ;ا

"Kabir azabından Allah'a sığınırım, Cehennem azabından Allah'a sığınırım. Açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığınırım. Ve tek gözlü yalancı Deccal'den Allah'a sığınırım." [7]

İbni Ömer radıyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor; "Şüphesiz Dec23üyük ve kızıl bir bünyeye sahip, kıvırcık saçlı, tek gözü kör olup sanki yerinden fırlamış üzüm tanesi gibidir." [8]

İbni Ömer Radıyallahu anhuma hadisinde; "Sağ gözü kör olup, fırlamış üzüm tanesi gibidir" diye geçmişti. Bu hadisin Arapça Metninde geçen "Tafie" hemze ile yazılır ise; "ziyası gitmiş, sönük" manasına gelir. Hemzesiz olarak "Tafiye" olursa; "Yerinden fırlamış üzüm tanesi" demek olur.[9]

Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde; "Kıvırcık saçlı ve sol gözü kördür" diye geçti ve bir rivayette; "Kör olan gözü, sol gözüdür" [10], aynısı Enes, [11] Semura Bin Cündüb [12] ve Cünade Bin Ümeyye radıyallahu anhüm'den rivayet edilmiştir.[27] İbni Abbas radıyallahu anhuma hadisinde; "Gözü sabah yıldızı gibidir" [13]

Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde; "Sağ gözü mesh olunmuştur. Diğer gözü ise güneş parçası gibidir" [14] Ondan diğer rivayette; "gözü mesholunmuştur" [15] geçer. Ubey Bin Ka'b radıylalhu anh hadisinde; "bir gözü yeşil cam gibidir." [16]

Sefine radıyallahu anha rivayeti; "Sol gözü kör, sağ gözü et ile kaplı gibidir" [17]

Diğer bir rivayette de sol gözü et ile kaplı olarak vasıflanır.[18] Hadisin Arapça metninde geçen "zufre" kelimesi; burundan göze doğru çıkan bir çeşit deridir. Onun güzünün böyle olması, bahsedilen gözünün sağlam olmamasına mani değildir. Belki bu gözbebeğinin ardında kalacak şeklidedir.

Ubade Bin Samit radıyallahu anh hadisinde; "Kısa boylu, çarpık bacaklı, kıvırcık saçlı, tek gözlü, göz yuvası ne çukurdur, ne de şişkin." [19] diye tarif ediliyor.


Ebu Said el Hudri radıyallahu anh hadisi; "Gözbebeği yerinden fırlamış gibi ve kördür. Gizli değildir, parlayan yıldız gibidir." [20]

Horus, Eski Mısır dininde bir gözü ay, bir gözü Güneş olan şahin biçimindeki Tanrı'nın adıdır. Horus, Anıtlarda bir atmaca ya da milan çaylak ile temsil edilmişti.[1]

Efsaneye göre Horus, Osiris'in oğludur ve babasının cesedinin tohumundan oluşur. Horus büyüyüp güçlenene kadar İsis, onu saklar. Horus, güçlenir ve Seth ile savaşır. Bu savaşta Horus Seth'in hayalarını koparır. Seth de Horus'un gözünü parçalar [2] ve Horus, çıkan gözünün yerine “Uraeus” adlı bir yılanı takar. Bu yılan daha sonradan firavunların egemenlik simgesi olmuştur.[3] Annesi İsis parçalanan gözü yeniden tek parça haline getirir, ama o göz görmez. Horus, tek gözlü olarak yaşamaya devam eder.[4] (Güneş ve ay tutulması, Horus'un gözünün parçalanması ile oluşur) Savaşı kazanan Horus, gözünü geri alır ve onu babasına armağan eder. Horus, Osiris'in ardılı olarak gösterilir. Bazı anlatılara göre Horus ile Seth arasındaki savaşta tanrı Tot, hakemlik eder ve savaşa son verir. Savaşta Seth yenik düşer. Osiris ölüler dünyasısın kralı iken savaşın sonunda Horus yaşamın kralı olur. Seth ise her türlü kötülüğün tanrısı olmaya devam eder.[2]

Horus'un gözü, manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç âlemindeki her niyetini ve yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. Bu yüzden Güneş ve Ay, Horus'un gözleri olarak ifade edilir. Çünkü Güneş ve Ay'ın her ikisi nöbetleşe, gece ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz, Horus'un 24 saat açık kalan gözleri gibi. (Bu nedenle Horus'un gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da ifade edilir.) Bu, vicdanın karşıtı olan nefsaniyetin hiç işine gelmez; nefsaniyeti ve kötülüğü temsil eden Seth de bu yüzden bu gözü çıkarmaya çalışmıştır. Eski Mısır mitolojisine göre Horus, sonunda bu gözünü babası Osiris'e vermiş ya da Osiris'in kullanımına bırakmıştır.

Horus'un gözü, biçimsel anlamıyla, Tanrı'nın "bir"liğini (tekliğini) matematiksel olarak gösteren bir semboldür. Bu anlam şöyle açıklanır: Bir bütün ikiye bölündüğünde 1 / 2 elde edilir. Bu da ikiye bölündüğü takdirde 1 / 4 elde edilir. İşleme bu şekilde hep ikiye bölme ile devam edilirse sırasıyla, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32 ve 1 / 64 elde edilir. Bunların tümü toplandığında ise 63 / 64 bulunur. Buradan şu sonuç çıkar: Bir bütün, sürekli olarak ikiye bölünmeye devam edilirse, toplam değerde, sonsuzluk hariç, hiçbir zaman bire, birliğe ulaşılamaz; yalnızca Mutlak (Allah) bir'dir. Horus'un gözü “glifler” denilen parçalardan oluşur ki, bu altı parça, sırasıyla, 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32, 1 / 64'ü ifade eder.[1]

Geleneğe göre, Horus'un gözü Seth adlı tanrı tarafından parçalanmıştı. Bu parçaları Thot adlı tanrı (ibis kuşu ile temsil edilen tanrı) bir araya getirerek Horus'u yeniden göz sahibi etmişti. Bu gözün muhtelif kısımlarını temsil eden kesirlerin toplamı 63 / 64 etmektedir. Bu sebeple, Thot'un sihir yoluyla buradaki noksanı tamamladığı Kabul edilmekteydi.[5]

Reçete kelimesinin asıl kaynağını Eski Mısır'da aramak gerekir. "Horus'un Gözü" ya da daha bilindik adıyla "Tanrı Ra" ve onu, temsil eden "Ra'nın gözü" sembolü reçete kelimesine kökenlik etmiştir.[6] Horus'un gözünün basit bir şekli olan R harfi, Galen'den günümüze ilaç reçetelerinde (R ya da Rp) kullanılmaktadır.[7][8] Tıp tahsilinin bir kısmını Mısır - İskenderiye'de tamamlayan Galenus, hastalarına etkili olabilmek için kullandığı bazı mistik semboller yanında Ra'nın Gözü Hiyeroglifinden de bir telkin aracı olarak faydalanmıştır. Galenus'u örnek alan hekimlerde aynı yolu takip ettiklerinden, bu sembol, zamanla esas kaynağından uzak diyarlarda ne anlamı olduğu bilinmeden, daha sade çizgilerle ifade edilmeye başlanmıştır. Temelde makyajıyla zaten R harfine benzeyen Horus'un gözü şekli, çizgilerin basitleşmesiyle tamamen R harfi şeklini almıştır. Bu sebepledir ki eczacılığın Ortaçağ'da ayrı bir dal olarak ortaya çıkışıyla R 'ye yeni bir anlam uydurulmuştur. Bu dönemde tıp dili Latince olduğundan, hekimin eczacı tarafından hazırlanmasını istediği ilaçların terkibini yazdığı reçetelere "alınız" anlamına gelen "recip" kelimesinin ilk harfi olduğu ileri sürülmüştür. Daha sonra Fransızca'nın Avrupa'da tıp dili olarak kullanılması sırasında yine aynı anlama gelen recipez'nin iki harfi Rp kullanılır olmuştur.[6]

Kaynak:
[1] Zümral Ölmez, "'Passage de Milan'da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinler Arası İlişkiler", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 43, 2 (2003) s.119-124.
[2] www.fdk.yildiz.edu.tr/Yazilar/MisirTarihi.pdf
[3] Altan Armutak (Ü. Veteriner Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı/Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı), "DOĞU VE BATI M TOLOJİLERİNDE HAYVAN MOTİFİ", veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2004-2/makale-12.pdf
[4] Op.Dr. Hilmi Or (Göz Hekimi), "Bilim…Sanat...Yaşam ve Denge", www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/GeniÅŸ açı temmuz 2008.pdf
[5] www.egelisesi.k12.tr/basarilarimiz/Projeler/proje2000/proje19.pdf
[6] www.istanbulsaglik.gov.tr/w/muze/sozluk.asp
[7 Muhammed eş-Şehavi, "Mesih Deccal ve Ye'cüc ve Me'cüc", Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, Riyad 2009.
[8] Buhari (3/1270, 6/2577, 2607) Müslim (1/156) Muvatta (2/920) İbni Mende el man (2/743-745) Fethul Bari (13/97) İbni Kesir Tefsiri (1/584) Ebu Nuaym Müsnedil Müstahrec (1/238) Ebu Avane (1/147) Taberani Evsat (9/74) Ebu Ya'la (9/346, 359) Nuaym Bin Hammad (2/548) İbni Abdilberr Temhid (14/192) Rafii etTedvin (4/158) Ahmed (2/22, 83, 122, 144, 154) Tirmizi (2241)
[9] Müslim (4/2248) Ahmed (5/386, 405) İbni Mende man (2/939)
[10] Ziyaul Makdisi Muhtare (6/49) Ahmed (3/115, 201) Feyzul Kadir (3/538)
[11] İbni Huzeyme (2/325) Hakim (1/478) Taberani (7/189) İbni Ebi Şeybe (7/496) El sabe (7/52) Ahmed (5/13, 16, 38) Mecmauz Zevaid (2/209) Beyhaki (3/339) Ru'yani (2/68) Fethul Bari (13/97) Temhid (14/193) Tuhfetul Ahvezi (6/421)
[12] Ahmed (5/364, 435) Ziyaul Makdisi Muhtare (8/265) Bezzar (7/129) İbni Ebi Asım esSünne (1/186) Makdisi Fadailu Beytil Makdis (s.63) Mecmauz Zevaid (7/343) İbni Ebi Şeybe (7/495) Abdullah Bin Ahmed esSünne (2/452)
[13] MecmauzZevaid (7/337-338) Ahmed (1/374) Taberani (11/313) Taberani Evsat (2/180) isnadı sahihtir
[14] Hakim (4/573) Hakim sahih demiş, Zehebi ise itiraz ederek münker olduğunu söylemiştir. Bkz.: Müstedrek Zeylinde Telhis; (4/528-529)
[15] Müslim (4/2249) İbni Ebi Şeybe (7/490) Ahmed (5/386, 404) İbni Mende man (2/939) Nuaym Bin Hammad (2/537)
[16] Ahmed (5/123, 124) Ziya elMakdisi Muhtare (3/405) Tayalisi (1/73) Ebu Nuaym Hilye (4/363) Feyzul Kadir (3/457) Fethul Bari (13/98) Mecmauz Zevai (7/337)
[17] Ru'yani (1/439) Tayalisi (1/150) Taberani (7/84) İbni Ebi Şeybe (7/491) Ahmed (5/221) Mecmauz Zevaid (7/340) Fethul Bari (13/98) Busayri thaf (8613) İbni Adiy (2/440) sahihtir.
[18] Ahmed (3/115) Mecmauz Zevaid (7/336) Semura Bin Cündeb R.A. hadisidir. Sahihtir.
[19] Ziyaul Makdisi Muhtare (8/264-265) Ebu Davud (4320) Bezzar (7/129) Ahmed (5/324) İbni Ebi Asım esSünne (1/186) Nuaym Bin Hammad (2/159) Temhid (14/191) Hilyetul Evliya (5/221, 9/235) Mecmauz Zevaid (7/348) Fethul Bari (13/97) Tuhfetul Ahvezi (6/421) isnadında müdellis bir ravi olan Bakıyye Bin Velid vardır
[20] Ebu Ya'la (2/332) Abd Bin Humeyd (1/282) Deylemi (3132) Fethul Bari (13/98) Nevevi Şerhu Müslim (2/235) Mecmauz Zevaid (7/336) isnadında zayıflık vardır. Benzeri; Ahmed (3/79)
Yorum Yap


EmoticonEmoticon