21 Ağustos 2016 Pazar

Hadisler'de Irak'ta Yaşanacak Olaylar ve IŞİD


Peygamberimiz Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih) bugün Irak'ta yaşanan olayları ve Işid'i 1400 yıl önce hadislerinde haber vermiştir. Bizler şimdi ahir zamanda olduğumuz bu dönemde tek tek bu hadislerin gerçekleştiğine görüyoruz.

Şu anda tüm dünyanın gözü Ortadoğu'da. Işid Irak ile Suriye'nin bir kesimini alarak bölgeye yerleşiyor. Dünya yaşanacak gelişmeleri izliyor. Her gün medyada bütün sıcaklığı ile takip ettiğimiz tüm güncel olayları peygamberimiz (sav) en ince detayları ile 1400 sene öncesinden, adeta gördüklerini anlatır gibi tarif etmiştir. Kuşkusuz bu çok büyük bir mucizedir. Şimdi peygamberimizin Irak ve İşid ile ilgili bildirdiği hadislere bakalım:

1.Doğu tarafından siyah bayraklılar çıkacak:


Horasan'da (DOĞU'DA) siyah bayraklar zuhur ettiğinde.
Kaynak:
(Gaybet-i Numani, sf. 228)

Hadiste siyah bayraklılar doğu tarafından çıkacak bir topluluğa dikkat çekilmiştir. Hadislerde Siyah bayraklılar IŞİD (El-Kaide) Değil. siyah Bayraklılar İmam Mehdi (aleyhisselam)'ın Taraftarları olacaktır.

Bilindiği gibi El-Kaide, IŞİD, El-Nusra vb. gibi Bir çok gurup siyah bayraklarla ortaya çıkmıştır.

2. Yine doğudan bu kez daha küçük siyah bayraklı bir grup çıkacak:

. Onlar bir süre devam ettikten sonra, YİNE DOĞUDAN BU KEZ KÜÇÜK SİYAH BAYRAKLAR ÇIKAR.
Kaynaklar:
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no. 7.77)

Bilindiği gibi IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), önce El Kaide ile birlikteyken sonra onlardan ayrılmıştır. Yani El Kaide'nin büyük siyah bayraklarının ardından, bu kez daha küçük siyah bayraklı bir grup olarak IŞİD ortaya çıkmıştır.

3. Siyah bayraklıların ortaya çıkışından önce Suriye'de çatışmalar olacak:

"Üç alametin ardından imam kaim (Mehdi as)'ın çıkışını bekleyin."

Kendisine sordular: "Bu alametler nelerdir?"

"SURİYELİLERİN KARŞILIKLI ANLAŞMAZLIKLARI, Horasan'dan siyah bayrakların çıkması ve Ramazan ayında korku."
Kaynak:
(Bihârü'l-Envâr, 14)

4. Siyah bayraklılar Suriye'de bulunacaklar:

. Ve yine ŞAM'DAN (SURİYE'DEN) KÜÇÜK SİYAH BAYRAKLI BİR ADAM görüldüğünde.
Kaynaklar:
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.8)

5. (Mehdi'nin çıkışının) diğer bir alameti 

SİYAH BAYRAKLI ORDUNUN ASKERLERİNİN, ATLARINI ŞAM'DAKİ ZEYTİN AĞAÇLARINA bağlamalarıdır.
Kaynak:
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 23)

6. Suriyede baş Gösteren çatışmalar:

. EBU SÜFYAN'IN SOYUNDAN BİR ADAMLA (Suriye de ) SAVAŞIRLAR.
Kaynak:
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 29)

Dolayısı ile bu hadiste bildirilen, siyah bayraklarla Süfyan'ın soyundan olan kişi ile suriyede savaşılacağı. Suriyede Yezit bin Muaviye gibi örgütler kurulduğunu Basından Öğrenmişsiniz...

7. Suriye'den sonra Irak'a yönelecekler:

BENİ ABBAS'A AİT (IRAK) SİYAH BAYRAKLAR çıkar .
Kaynak:
(Nuaym bin Hammad, Kitab al-fiten)

8. (Siyah Bayraklılar) katilamları

FIRAT KIYILARINDAKİ ŞEHİRLERİNDE, KARADA VE DENİZDE ONLARI (KENDİLERİNE KARŞI GELENLERİ) ÖLDÜRECEKLERDİR.
Kaynak:
(Gaybet-i Numani, sf. 327)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih) hadisinde "Üç alametin ardından imam kaim Mehdi (aleyhisselam)'ın)'ın çıkışını bekleyin. "Kendisine sordular: "Bu alametler nelerdir?" "Suriye'lilerin karşılıklı anlaşmazlıklarıi Horosan'dan siyah bayrakların çıkması ve Ramazan ayında korku."

Tüm dünyanın gözlerinin önünde peygamberimiz Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih) hadisleri işte böyle tek tek gerçekleşiyor. Bakın peygamberimiz Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih) Irak'ta yaşanacak olaylar ve Işid hakkında hadislerinde nasıl bilgi veriyor:

9. Çok hızlı netice alacaklar:

Onlar o durumda iken Horasan taraflarından bayraklar gelecek, ONLAR SÜRATLE HAREKET EDECEKLER.
Kaynak:
(Gaybet-i Numani, sf. 327)

Oradan bir ordu ile geri dönüp Kufe'yi ve Basra'yı BİR GECEDE ELİNE GEÇİRECEK. (Kitab El Haft El Şerif, s.174)

10. Girdikleri şehirler adeta kendilerine taktim edilecek:

Kendilerine bu verilmediğinde savaşarak zafer kazanacak ve İSTEDİKLERİ KENDİLERİNE TAKDİM EDİLECEKTİR.
Kaynak:
(Meclisî, Bihârü'l-Envâr, c.51, s.87)

11. Saçları ve sakalları uzun olacak:

Onun (siyah bayraklıların kumandanı) ASKERLERİNİN SAÇLARI VE BIYIKLARI ÇOK UZUN OLACAK, elbiseleri siyahtır ve ONLAR KARA BAYRAKLARIN ADAMIDIRLAR.
Kaynak:
(Gaybeti Numani, sf. 303)

12. Toplu kıyım yapacaklar:

Allah taş kalpli ve soyu belli olmayan birini gönderecek ve zaferler onunla olacak. ONLARI (kendilerine karşı gelenleri) HİÇBİR FARK GÖZETMEKSİZİN TOPLUCA ÖLDÜRECEKLERDİR.
Kaynak:
(Gaybeti Numani, sf. 303)

13. Kufe'ye doğru ilerleyecekler:

SİYAH BAYRAKLILAR KÜFE'YE İNER.
Kaynak:
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.12)

14. Kudüs'ü hedef alacaklar:

Horasan'dan SİYAH BAYRAKLILAR ÇIKAR VE İLYA'YA (KUDÜS'E) BAYRAKLARINI DİKENE KADAR, onları kimse durduramaz.
Kaaynak:
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.3)

15. Şiddetin ve çatışmaların artması sebebiyle insanlar Mehdi'nin çıkmasını talep edecekler:

Büyük bir savaş olur. Siyah bayraklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar. İŞTE O ZAMAN İNSANLAR MEHDİ'Yİ TEMENNİ EDERLER VE ARARLAR.
Kaynak:
(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.26)

16. Siyah bayraklılar Hz.Mehdi'ye (aleyhisselam'a tabi olacaklar:

ve MEHDİ'NİN İTAATINA GİRERLER.
Horasandan Çıkan Siyah Bayraklılarla IŞİD'i Karıştırmamak lazım...
Kaynak:
(İmam-ı Suyûtî)

17. Mehdi devrinde savaşlar tamamen son bulacak, tek damla kan akıtılmayacak:

Mehdi'nin en önemli özelliklerinden beri asla kan akıtmamasıdır. Kan akıtan, savaşan, zulmeden Mehdi değildir. Bu tip sahte Mehdiler yenilgiye mahkûmdur.

(Mehdi'nin) Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ.
Kaynak:
(Meclisî, Bihârü'l-envâr, c.51, s.87)

18. Hiç kimse Arasında Düşmanlık kalmayacak

HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir.
Kaynak:
(İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret Ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)

19. Mehdi (aleyhisselam) Her şeye Hakim olacak:

Kakimiyeti EHL-İ BEYT'İMDEN (BENİM SOYUMDAN) OLAN MEHDİ (aleyhisselam)''a VERECEKLERDİR.
Kaynak:
(Meclisî, Bihârü'l-envâr, c.51, s.87)

Peygamberimizin Irak ile ve Işid ile ilgili bildirdiği bu hadisler çok büyük bir mucize ile ard arda gerçekleşiyor. En sonunda şu anda Irak'ta kan döken Terörö örgütü Işid'in Hz. Mehdi (aleyhisselam) Eliyle Kökünün kazılacağını da göreceğiz İnşallah. Bu hadisler Hz. Mehdi'nin (aleyhisselam) ve Hz. İsa'nın (aleyhisselam) zuhurunun çok yakın olduğunu bizlere gösteriyor.
Doğrusunu Allah (cc) Biliyor:

Ben ise tüm İslam âlemine Hz. Mehdi'nin (aleyhisselam) zuhurunun Çabuklaşması için Bol Dua etmenizi Ağamız Mehdi (aleyhisselam)'ın Zuhurunda Hepimizi çok güzel, aydınlık, bereket dolu günler bekliyor.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon