5 Ağustos 2016 Cuma

Kadı Behlül Behçet Efendi Zengezuri ve Hz.Mehdi Hakkında

Kadı Behlül Behçet Efendi Zengezurî (h. 1350)

“Âl-i Beyt Tarihinde Teşrih ve Muhakeme” adlı kitabında şöyle yazar: “On ikinci İmam SahibuT-Asr ve Zamanu’l-Kâimi’l-Mehdî Ebu’l-Kâsım Muhammed… iki kez Gaybet etmiştir. Bunlardan biri Gaybet-i Kübra’dır (Büyük Gaybet). İmam (aleyhi’s-selâm) şimdiye kadar hayattadır ve Allah Teâlâ kendisine izin verince zuhûr ederek yeryüzünü adaletle dolduracaktır…”1

1: Âl-i Beyt Tarihinde Teşrih ve Muhakeme, s. 139, 3. baskı, Farsça tercümesi


Yorum Yap


EmoticonEmoticon