9 Ağustos 2016 Salı

Peygamber Efendimizin Atının İsmi Nedir


Mısır Hükümdarı Mukavkıs'in, hicretin 6. yılında (627) Hz. Peygamber (asv)'e gönderdiği kıymetli hediyeler arasında bulunan katıra hızlı yürüyüşü ve çevikliği dolayısıyla " kirpi" anlamına gelen "düldül" adı verilmiştir. Bu boz renkli katırın erkek veya dişi oluşu hususunda kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Konuyla ilgili Türkçe literatürün hemen hepsinde "beyaz renkli dişi katır" ifadesi kullanılmışsa da Arapça kaynaklardaki rivayetlerde onun erkek olduğu belirtilmiştir.

Hz. Peygamber (asv), hem savaşlarda hem de diğer zamanlarda bindiği düldülün idaresini, ileride Mısır valiliği de yapacak olan Ukbe b. Âmir el-Cühenî'ye vermişti. Daha sonra Hz. Ali (ra)'e bağışladığı düldül, ondan oğulları Hasan ve Hüseyin'e, ardından da diğer oğlu Muhammed b. Hanefıyye'ye intikal etmiştir. Hz. Ali (ra)'in Hâricîler'le çarpışırken düldüle bindiği yolundaki rivayetlere hem Şiî hem de Sünnî kaynaklarında yer verilmiştir.

Diğer atları
Essekb - Murteciz - Lizaz - Lehif - Zarib - Verd - Eddars - Mulavih - Sebha - Bahr - Fidde - Eyliyye

Daha fazla veya daha az olduklarına yönelik ihtilafların mevcut olmasıyla beraber Peygamber Efendimiz'in on adet atı vardır (194), onların adı şöyledir:

Essekb; Peygamber Efendimiz Uhud savaşında bu ata binmiştir, bu atın alnında aklık vardı, üç ayağı sekili ve sağ ayağı sekisizdi.

Murteciz. Bu ata Huzeyme bin Sabit de şahid olmuştu (195).

Lizaz. Bu atı Peygamber Efendimiz'e Mukavkıs hediye etmişti.

Lehif (196): Bu atı Peygamber Efendimiz'e Rebia bin Ebi Bera (197) hediye etmişti.

Zarib: Bu atı Peygamber Efendimiz'e Fervatü'l Cüzami hediye etmişti.

Verd: Bu atı, Peygamberimize, Temim-i Dari, hediye etmişti

Eddars (198).

Mulavih (199).

Sebha (200), Peygamber Efendimiz bu atla yarışma müsabakalarına girer, bu at kazanınca da peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, mutlu olurlardı.

[Bahr]: Bu atı Peygamber Efendimiz yemenli bir tüccardan satın almışlardı. Peygamberimiz bu atla üç kez yarış müsabakasını kazanmıştı. Peygamberimiz bu atın başını okşayarak şöyle demişti: "Senin adın Bahr-Deniz'dir"(201).

Ayrıca şu üç katırı da vardı: 

Düldül, Mukavkıs'ın Peygamber Efendimize hediye ettiği ve müslümanların bindiği ilk katır idi.

Fidde, Hz. Ebu Bekir tarafından kendisine hibe edilmiştir (202).

Eyliyye, bunu da peygamber efendimize Eyle meliki hediyye etmiştir.

Peygamber Efendimizin Ya'fur adlı bir eşeği de vardı.

Neam'a gelince, o cüssesinden dolayı nakil için kullanılmamıştır.

Peygamber Efendimizin otlağa yayılan yirmi adet sağmal devesi (203) bulunmaktaydı.

Sa'd bin Ubade de Peygamber Efendimiz'e Ne'am beni Ukayl'dan bir at-eşek yavrusu göndermiştir.Yorum Yap


EmoticonEmoticon