5 Ağustos 2016 Cuma

Şemsuddin Muhammed b. Tulu ed-Dimeşki ve Hz.Mehdi Hakkında

Şemsuddin Muhammed b. Tûlu ed-Dimeşkî (h. 953)

“el-Eimmeti’I-İsnâ Aşer” adlı kitapta, İmam-ı Zaman’ın haya­tı bölümünde şöyle yazıyor:

“Hücceti’l-Mehdi Ebu’l-Kâsım Mu­hammed b. Hasan (Allah O’ndan râzı olsun) Ehl-i Beyt Ekolü’nde On ikinci İmam olup hüccet diye meşhurdur. Ehl-i Beyt takipçileri O’nu İmam-ı Muntazar ve Kâim-i Mehdi diye bilmektedir. O, 255 yılında, Şaban ayının ortasında Cuma günü dünyaya gelmiştir. Babasından sonra beş yaşındaydı.”
Daha sonra şöyle yazıyor:

“Ben güvenilir bildiklerimi ‘el-Muh- da ila ma Verede fi’l-Mehdî’ adlı kitabımda kaydettim. Ben On iki imamın hayatını sırayla anlattım. Oğulların babalarından sonra an­latılması iyi bir sıradır.” [1]

[1]     el-Eimmeti'l-İsna Aşcr, s. 117; Bu eser Hicrî 1377


Yorum Yap


EmoticonEmoticon