5 Ağustos 2016 Cuma

Şeyh Ahmed Câmi ve Hz.Mehdi Hakkında

Şeyh Ahmed Câmi (H.536)

Hz. Mehdî’yi Hz. İmam Askerimin oğlu bilenlerdendir. Abdurrahman Câmi Nefahatü’l-Üns’de sûfîlerin önde gelenlerini sayarken O’nu çokça överek diyor ki:

“O kırk yaşından sonra halkı irşada başladı. O, ulema ve ileri gelenleri hayrete düşüren bin sayfalık bir kitap yazmış ve çoklarını kendisine bağlamıştır.”

Şeyh Süleyman Kunduzî el-Hanefî, Yenâbiu’l-Mevedde adlı eserinde, Şeyh Ahmed Câmi’nin, On iki İmam’a ve İmam Mehhdî’nin, İmam Hasan Askerî’nin oğlu olduğuna inandığını gösteren şiirini nakletmiştir.1

1: Yenâbiu’l-Mevedde, s. 472


Yorum Yap


EmoticonEmoticon