5 Ağustos 2016 Cuma

Vahib Kızoğlu el-Bağdadi el-Hanefi ve Hz.Mehdi Hakkında

Mahmud b. Vahib Kızoğlu el-Bağdadî el-Hanefî

“Cevheretu’l-Kelam” adlı kitapta şöyle yazar:

“Üçüncü oturum: Muhammed Mehdî’nin (Allah O’ndan râzı ol­sun) faziletleriyle ilgilidir. Muhammed b. Hasan b. Ali … b. Ebi Tâlib (Allah O’ndan râzı olsun) annesi Nergis veya Saykal isminde bir cariyedir. Künyesi Ebu’l-Kâsım ve lakabları ise Mehdi, Kâim, Muntazar, Sâhibu’z-Zaman, Hüccet’tir. O sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. İmamîyye-Ehl-i Beyt Ekolü’ne göre O sonuncu îmam’dır ve 255 yılında Samarra’da dünyaya gelmiştir.”1

1: Cevheretu’l-Kelam, s. 157


Yorum Yap


EmoticonEmoticon