11 Eylül 2016 Pazar

Ahir Zaman Fitnesi Sefih Gençlik


AHIRZAMAN FİTNESİNDE SEFİH GENÇLİK

SEFİH:zevke ve eğlenceye aşırı ölçüde düşkün (kimse)
Her zaman kötülükten sakınmak(takva)
iyilik yapmaktan daha önce gelir. Şu ahir zamanda ise, bu husus daha da önem arz etmektedir. Çünkü, devir kötülük çarkı gibi dönmektedir. Bu sebeple, maddî eylemlerden mutlaka uzak durmak gerekir. Bu tür gençliği ifsad eden örgütlerden fersah, fersah uzaklaşmak lazımdır.
Hadislerde ahir zamanın dehşetli fitnelerinden haber verilmiştir.
Ebu Hureyre’den (ra.) rivayet edildiğine göre Resulullah ümmetin sefih gençlerine dikkat çekerek
“Ümmetimin helaki sefih gençler eliyle olacaktır.”(1) buyurmuştu.
“İçimizde salihler (dindarlar) olduğu halde helak olur muyuz?” sorusuna
“Kötülükler çok olunca.”(2)

diye cevap vermişti. Yine Medine’de sahabelerine,
“Ben şüphesiz evlerinizin içine yağmur gibi girecek fitneler görüyorum.”(3)
buyurmuştu. Bir hadis-i şeriflerinde de,
“Zaman yavaş yavaş yaklaşıyor. Amel azalacak, (kalplere) cimrilik atılacak, fitne hakim olacak. Ölümler artacak.”(4)

buyurarak gittikçe ümmette bozulmaların olacağını haber vermişti. Bir başka Hadis-i Şerif de,
“Şu önümüzdeki günlerde cehalet iner, o zaman din ilmi kaldırılır. Hem o zaman ölümler çoğalır.”(5) haberi verilmişti.
not: deccalizm gençliği ve kadını öncelikle bozmaya ifsad etmeye çalışır.

Kaynaklar:
1. Sahihu’l-Buhari, VIII, 88; Sunenu İbn-i Mace II, 1331 (no: 4015)
2. Sahihu’l-Buhari, VIII, 88; Sunenu İbn-i Mace II, 1305 (no: 3954)
3. 4 .5 Sahihu’l-Buhari, VIII, 89.


Yorum Yap


EmoticonEmoticon