27 Eylül 2016 Salı

Dört İncil Nedir - Dört İncil HakkındaLUKA İNCİLİ Dört İncil’den biridir. Yazarı Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir aileden gelir. Luka’nın kaynakları hem yazılı kaynaklardır hem de İsa ile birlikte bulunmuş olanların sözlü şahitliğidir. Antakya'daki bir çok Hıristiyanın sözleri Onun için belirleyici olmuştur. Luka’nın yazdığı İncil, daha çok Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar içindir. Bunun için inananları cezbedecek öykülere yer vermiştir. Hıristiyan görüşüne göre, Luka ve diğer İncil yazarları

LUKA İNCİLİ 

Dört İncil’den biridir. Yazarı Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir aileden gelir. Luka’nın kaynakları hem yazılı kaynaklardır hem de İsa ile birlikte bulunmuş olanların sözlü şahitliğidir. Antakya'daki bir çok Hıristiyanın sözleri Onun için belirleyici olmuştur.

Luka’nın yazdığı İncil, daha çok Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar içindir. Bunun için inananları cezbedecek öykülere yer vermiştir. Hıristiyan görüşüne göre, Luka ve diğer İncil yazarları, bu metinleri kaleme alırlarken, Kutsal Ruh’dan ilham almışlardır. Bu İncillerin kıymeti de buradan kaynaklanır.

MATTA İNCİLİ 

Bu İncili havari Matta’nın yazdığı düşünülmektedir. Matta aslında bir vergi memurudur ve İsa’nın ilk havarilerinden biridir. Matta İncilinin 65 yılları dolaylarında yazıldığı sanılmaktadır. Önce Aramice yazılmıştır ve sonra Yunanca’ya tercüme edilmiştir.

Matta İncili'nin en büyük özelliği sık sık Tevrat’a göndermeler yapması, onu kendisine kaynak olarak göstermesi, ona karşı haklı olma çabası içinde olması ve İsa’nın şeriatı değiştirmek için değil de onu geliştirmek için geldiğini belirtmesidir.

MARKOS İNCİLİ 

Markos, havari Petrus’un şakirdidir. Pavlus’a birinci seyyahatinde eşlik etmiştir. İskenderiye Hıristiyan Cemaati'nin kurucusudur. İsa ile ilgili bilgilerini Petrus’un vaazlarından öğrenmiştir. İncilini 63-70 yıllarında Roma cemaatının yoğun isteği üzerine yazmıştır. İncil yazarları arasında anlatım kalitesi en düşük olan yazar Markos’dur. Bir çok cümleyi ‘ve’ bağlacıyla bağlayıp geçirir. Sözcük dağarcığı çok küçüktür.

YUHANNA İNCİLİ 

On iki havariden biridir. Havarilerin en genç olanıdır. 90-110 tarihleri arasında Efes ya da Antakya’da yazdığı tahmin edilmektedir. Yuhanna, İsa’nın öğretisini mistik bir şekilde anlatır. Örneğin girişteki ilk cümlesi “önce söz vardı” çok tartışmalar yaratan, bir çok değişik yoruma götüren bir cümledir. İsa’nın mucizelerinden çok az söz eder. Sadece yedi tanesinden. Felsefi olarak yeni Platonculukla yakınlığı göze çarpmaktadır.

Yuhanna İncili özellikle İsa’nın tanrılığına vurgu yapar. Bir çok yorumcu İsa’nın tanrılığını kabul etmeyenleri ikna etmek için yazıldığını düşünmektedir.

LUKE PEARL

It is one of the four Gospels. Author Luke, comes from a non-Jewish family of Antioch. Luka's resources is testimony of those who have spoken and written sources are found with both Jesus. A lot of Christians in Antioch's words were decisive for him.

Luke wrote the Gospel that is mostly for non-Christians of Jewish origin. For this has included the story to lure believers. According to the Christian vision, Luke and the other Gospel writers, penned while making these texts were inspired by the Holy Spirit to guide him. This Gospel of the securities is also due here.

MATTA PEARL

It is believed that the Gospel of Matthew the apostle wrote. Matthew is a tax official and in fact is one of the first disciples of Jesus. Matthew's Gospel is thought that around 65 years written. First it is written Aramaic and then translated into Greek.

Matthew Gospel's largest property making references to frequent the Old Testament, showing him as the source itself, that in an effort to him to right and Jesus is not to replace the sharia is the saying that comes to improve it.

PEARL MARKOS

Mark, the apostle Peter, the disciple DUdUr. Paul was accompanied by the first seyyahat. Alexandria is the founder of the Christian community. The information was learned from Peter's preaching about Jesus. In the Gospel of 63-70 years he has written extensively on the request of the Roman congregation. The quality of expression in the Gospel writers are writers who Markos' lowest. Many sentence 'and' passes connect the connector. Vocabulary is very small.

The Gospel of John

On one of the two apostles. It is the youngest of the apostles. It is estimated that between 90-110 Ephesus or Antioch in the summer. John describes Jesus' teachings in a mystical way. For example, the first sentence of the introduction "before the word had" created much debate, is a sentence that leads to a very different interpretation. She speaks very little of Jesus' miracles. Only seven of them. Philosophically it stands out for its proximity to the new Platonculukl.

The Gospel of John particularly emphasizes Jesus' divinity. Several commentators who do not accept the divinity of Jesus is written to persuade thinks that.

Yorum Yap


EmoticonEmoticon