27 Eylül 2016 Salı

İncilde Geçen Mısırın Üstüne On Korkunç LanetHz. Musa ve On Lanet

Eski Mısırın üstüne 10 korkunç lanet yağar.Etraftaki her şey yok eder.Bu sadece bir efsane mi yoksa kutsal kitap hikayesi doğru mu?Günümüzdeki bilim insanları bu sıra dışı olayları tekrara inceliyor.

   Hz. Musa ve 10 lanet ile ilgili olaylar Hristiyan,Yahudi ve İslam dinlerinin temel taşıdır.Eski Ahitin Eskidüs kitabında anlatılır.Eski Mısır da Firavunlar zamanında geçer.İsrail halkının özgürlüklerine kavuşması için Musa Firavunun ülkesine 10 lanet gerçekleştirir.

  Eskidüs Musa’ nın doğumu ile başlar. Firavun için çalışan binlerce İbrani köleden birinin oğludur.Yahve denilen İbrani Tanrısının Musa için farklı düşünceleri vardır.Musa onların yol göstericisi olacaktır.Hz. Musa İbrani köleleri bırakması için Firavunun karşısına çıkar.Mısırda yapılan yapılar dikili taşlar,piramitler Mısır tanrısının gücünü göstermek için yapılır ve burada köleler çalıştırılır.Firavun böyle bir iş gücünü kaybetmek istemez ve bu isteği reddeder.

  Böylece Hz. Musa On kutsal laneti mısırın üstüne yağdırır.

  1.Nil nehrinin suları kana dönüşür.

  2.Milyonlarca kurbağa kraliyet sarayını istila eder.

  3.Bit lanetleri

  4.Sivrisinek lanetleri

  5.Çiftlik hayvanları ölür

 6.Binlerce insanda çıbanlar çıkar.

 7.Gökten ölümcül dolu yağar.

 8.Çekirgeler şehri istila eder.

 9.Gökyüzü kararır ve ülke karanlığa bürünür.

 10.Bütün mısırlıların Firavunun bile ilk doğan çocukları ölür.

    Firavun pes eder ve İbrani köleleri serbest bırakır.Hz. Musa 600 binden fazla İbrani köleyi Mısırdan çıkarır ve bu İsrail halkının doğuşu olur.Bu topraklarda başkent Kudüs ü kurarlar.

    Arkeoglar yaptıkları araştırmalar sonucunda İsraillilerin Mısır da bulunduklarına dair hiçbir kanıt bulunamadı.Nil nehri Sürekli  yatağını değiştiriyordu.Kayıp başkent Gramese nin yerini tespit etmek için arkeoglar araştırmalar yapıyor.Yapılan araştırmalarda Kantir de Musa’nın 10 lanetinin gerçekleştiği şehri buldular (piramese) o döneme ait çömlekler buldular.

    Arkeologların yaptığı araştırmalarda Nil nehrinin sularının kırmızıya dönmesi yosunlardan kaynaklandığını iddia ediyorlar.

     Kurbağa salgınında ise bilim adamları kurbağalara hormon vererek onların gelişim süresini yarıya indiriyorlar.

    Yerdeki toz zerreleri sivrisineğe dönüşüyor. İnsanlar arasında salgın hastalık baş gösteriyor.

    Bilimsel verilerle Ramses şehrinin iklim değişikliği sonucu çöktüğü açıklanıyor. İbranilerin Mısır’dan kurtulması doğaüstü olaylarla mı yoksa bilimsel verilerle mi olduğu hiçbir zaman bilinmeyecek

Biblical Egypt on top Ten Terrible Curse

scripture story is true or is it just a myth no eder.Bunu everything in Ancient Egypt's top 10 yağar.etraf terrible curse? Today's scientists to re-examine these extraordinary events.

   Hz. events related to curse Moses and 10 Christian, Jewish and Islamic religions Eskidüs Testament book of basic taşıdır.es anlatılır.es Pharaohs of Egypt in the time of Moses to Pharaoh geçer.israil country for the emancipation of the people 10 performs curse.

  Eskidüs Moses's start with the birth. Pharaoh called for running one of thousands of Hebrew oğludur.yahv Hebrew slaves from God to Moses vardır.mus different thoughts on their way olacaktır.hz demonstrators. Moses made sewn made in çıkar.mısır against Pharaoh to release the Hebrew slaves stone pyramids made to demonstrate the power of the gods of Egypt and where slaves çalıştırılır.firav not want to lose such a task force and will reject this request.

  Thus the Prophet. On top corn oil curse holy Moses.

  1.Nil waters of the river became blood.

  2.Milyonlar of frogs invade the royal palace.

  3.Bit curses

  4.Sivrisinek curses

  5.Çiftlik animals die

 6.Binler interests of boils on people.

 Hailstones the 7.Gök fatal.

 8.Çekirg invade the city.

 9.Gökyüz the decision and assume the country into darkness.

 10.Büt dies firstborn children of the Egyptians, even the Pharaoh.

    It will give Pharaoh and free the Hebrew slaves bırakır.hz. Moses is more than 600 thousand Hebrew slaves out of Egypt and establish in the capital, Jerusalem, Israel olur.Bir land of birth.

    Arkeog are the result of their research in Israel is no evidence bulunamadı.nil river that also they found in Egypt in order to determine the location of the continuous bed değiştiriyordu.kayıp capital Grames to arkeog research and Kanti is in yapıyor.yapıl research, they found the city where Moses' 10 curse (Pirames a) that period pottery they found.

    The waters of the Nile turn red in the research of archaeologists argue that due to the algae.

     In the frog epidemic hormones by scientists frog cuts in half the time of their development.

    speck of dust on the floor is transformed into mosquitoes. People between shows early epidemics.

    As a result of climate change in the city of Ramses it explained by scientific data that collapsed. Hebrews from Egypt to escape the supernatural or is upon scientific data that will never be known
Yorum Yap


EmoticonEmoticon